Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 621
Naziv programaPodručjeNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
1 2 3 4 5 >
„NEovisnost“ –program prevencije ovisnosti
Školski program prevencije ovisnosti „NEovisnost" provodi se u tijekom svake školske godine u svim sedmim razredima (univerzalna prevencija). Programom su obuhvaćeni svi učenici sedmih razreda tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti (univerzalna prevencija), ali i učenici koji već manifestiraju neke oblike rizičnog ponašanja tijekom čitave školske godine (selektivna prevencija). Provode ga stručni suradnici u suradnji s razrednicima, a na selektivnoj razini u suradnji sa školskom liječnicom, ostalim učiteljima, ravnateljem, djelatnicima CZSS te drugim stručnjacima po potrebi.
PrevencijaOsnovna škola RemeteEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Aktivnosti Gornjogradske gimnazije
Radionice za učenike drugih razreda "Kockanje i klađenje adolescenata i mladih-rizici i šanse" Predavanje za učenike prvih razreda "Prevencija bolesti ovisnosti" Radionice "Tolerancija i prihvaćanje različitosti" Predavanje "Ne zato jer ne"
PrevencijaGornjogradska gimnazijaGrad Zagreb2016
CAP: PREVENCIJA ZLOSTAVLJANJA DJECE
U 3. razredima matične škole i područnih odjela već se niz godina realizira Projekt CAP (Prevencija zlostavljanja djece). Program se realizira kroz dvije aktivnosti: predavanje za roditelje učenika 3. r. i radionice za učenike. CAP-ove radionice nude roditeljima, djelatnicima škole i djeci strategije kojima će prevenirati verbalno, fizičko i seksualno nasilje. Provedbom programa preveniraju se situacije potencijalnog zlostavljanja i njegovih posljedica među kojima se može javiti zlouporaba droga.
PrevencijaOŠ "Drago Gervais" BrešcaPrimorsko-goranska2015
Lav u meni II – projekt prevencije uporabe duhanskih proizvoda
Projekt „Lav u meni“ podrazumijeva intervencije organizirane prema socijalnim uvjetima koji utječu na pojavu poremećaja u ponašanju i/ili rizičnih ponašanja, osigurava pozitivan i zdrav razvoj djeci, mladima i odrasloj populaciji. Projekt se provodi u obliku interaktivnih radionica, predavanja (za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole), savjetodavne podrške, obilježavanja važnijih datuma, istraživanja, održavanje mjesečnih ciklusa škole nepušenja s ciljem da korisnicima ponudi mogućnost rješavanja situacija, okolnosti, odnosa i problema u kojoj je sam korisnik zatečen.
PrevencijaUdruga InstitutEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
O TEBI
Program prevencije za učenike 5. i 7. razreda s ciljem poticanja učenika za primjenu zdravih životnih stilova, poticanje suradničkog odnosa i nenasilne komunikacije, poticanja odgovornog donošenja odluka,osobne higijene i dr.
PrevencijaOŠ Marije Jurić ZagorkeGrad Zagreb2016
Prevencija ovisnosti
Stjecanje znanja o zdravlju i zdravih životnih navika i životnih vještina kroz koji će učenici razviti pozitivan stav prema sebi i društvu. Razumijevanje potreba i stavova drugih.
PrevencijaOŠ " Ivan Goran Kovačić" Duga ResaKarlovačka2015
Preventivni programi MAH-1, MAH-2 i P I A
Program Mogu ako hoću –„MAH-1“ je preventivna akcija Ministarstva unutarnjih poslova kojem je cilj upoznavanje učenika s policijskim službenicima koji brinu o sigurnosti u zajednici, posebno upoznavanje svoga kontakt-policajca u gradskoj četvrti u kojoj obitavaju i kako bi ih se potaknulo na razmišljanje o samozaštitnom ponašanju. „MAH-2“ ima za cilj povećati informiranost i znanje roditelja u vezi zloupotrebe droga. Službenici policije upoznaju roditelje s policijskim djelovanjem, kvartovskim kontakt policajcem, stanjem sigurnosti, programima namijenjenim njihovoj djeci posebice kad je riječ o drogi. Također policijski službenici nastoje istaknuti odgovornost roditelja i potaknuti veću aktivnost roditelja u odgoju djece kako bi na vrijeme prevenirali neprihvatljiva ponašanja. Roditelji dobiju i priručnik koji potanko objašnjava što je to droga i posljedice njezine konzumacije. Program Prevencija i alternativa -„PIA“ ima za cilj upoznati učenike sa samozaštitnim ponašanjem te s opasnostima koje nose sredstva ovisnosti.
PrevencijaOsnovna škola grofa Janka DraškovićaGrad Zagreb2016
Školski preventivni program 2016./2017. (učenici 4., 5., 6., 7., 8. razreda)
ŠPP provodi se kroz radionice na satovima razrednika, u terminima redovne nastave i kroz suradnju sa PU Požeško-slavonskom. Cilj ŠPP-a je ukazati učenicima na opasnosti od zlouporabe sredstava koja uzrokuju ovisnost te ukazati na štetan utjecaj po zdravlje ljudi Program se provodi tijekom cijele školske godine.
PrevencijaOŠ JULIJA KEMPFAEvaluacija procesaPožeško-slavonska2016
" Zdrav za 5 "
Program obuhvaća prevenciju ovisnosti o drogama, alkoholu i klađenju. Provodi se u suradnji s MUP-om i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Program se provodi kontinuirano s učenicima 7. razreda, kao i rad s učenicima 6. i 8. razreda na satovima razrednika.
PrevencijaOŠ " Vladimir Nazor "Evaluacija procesaZagrebačka2015
"Budi svoj...Budi čist"
Promicanje sigurnog, zdravog i uspješnog načina življenja među školskom populacijom i mladima, kao i jačanja i izgradnje kvalitetnih i poticajnih odnosa unutar obitelji u cilju prevencije ovisnosti i zloporabe droga. Provedba aktivnosti: informativno edukativna predavanja, radionice, javne tribine i stručni aktivi, športski susreti, kulturno umjetničke aktivnosti, izrada i tiskanje informativno – edukativno – preventivnih materijala (priručnici, letci, brošure, plakati...).
PrevencijaZnanje daje sigurnostEvaluacija procesaKarlovačka Virovitičko-podravska Zagrebačka Grad Zagreb2015
"Gubitak i tugovanje"
Stručno predavanje za roditelje učenika drugih razreda, ponašajnim, emocionalnim i fizičkim reakcijama uobičajenim u situacijama stvarnog ili zamišljenog gubitka; o karakteristikama kvalitetne podrške od strane roditelja, vršnjaka i sl.
PrevencijaZrakoplovna tehnička škola Rudolfa PerešinaZagrebačka2015
"Kako biti bolji"
Program sa namjerom osvještavanja i razvijanja vrlina učenika te ponašanja sukladnog sa moralnim vrijednostima koji će se provoditi sa svim učenicima škole. Sadržaj je realiziran na satovima razredne zajednice. Provedbom programa kod djece se razvijaju vrijednosti a roditeljima pružaju odgojni alati koji preveniraju zlouporabu droga. Održano je i predavanje za roditelje: "Uloga roditelja u moralnom razvoju djece" Programom se nastojalo realizirati sljedeće ciljeve: - usvajanje moralnih načina ponašanja - poticanje razvoja empatije - osvještavanje i usvajanje vrlina - razvijanje tolerancije prema različitosti u vlastitom i tuđem mišljenju - jačanje samopouzdanja - poticanje nezavisnosti u mišljenju Kroz osam radionica obrađene su teme poštovanje, odgovornost, empatija i poštenje. Načini obrade tema prilagođeni su uzrastu djece. Program se provoditi s učenicima 3.r i s učenicima 5.-7.r. škole.
PrevencijaOŠ "Drago Gervais" BrešcaEvaluacija procesa i učinkaPrimorsko-goranska2015
"Kako reći NE"
Osnovna svrha prevencije ovisnosti je pomoći mladima „Kako reći NE“, odnosno smanjiti interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti kroz cjelovit pristup. Rad s učiteljima, učenicima i roditeljima usmjeren je na promicanje znanja i vještina koje mogu učvrstiti i unaprijediti zdrav stil življenja, promicati zdravlje i prevenciju bolesti, pravilnu organizaciju slobodnog vremena, kvalitetnu ponuda sportskih i drugih kreativnih sadržaja.
PrevencijaGimnazija PulaEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
"Kreativno i logično"
Program je osmišljen za rad s potencijalno darovitim učenicima. Jedan od ciljeva bio je i prevencija rizičnih ponašanja u toj populaciji. Programom se nastojalo postići: -obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada s namjenom da učenici svoje potencijale realiziraju u što većoj mjeri - poticanje kreativnosti i podjednak razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja -razvoj komunikacijskih, socijalnih i organizacijskih vještina
PrevencijaOŠ "Drago Gervais" BrešcaPrimorsko-goranska2015
"MAH 1"
"MOGU AKO HOĆU 1" - je prvi dio preventivnog programa kojim policija upoznaje učenike sa svojim djelovanjem u svrhu zaštite i samozaštite građana i sprječavanju štetnih utjecaja pojedinaca i grupa. Namijenjen učenicima 4. razreda.
PrevencijaOŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAEvaluacija procesaGrad Zagreb2016
"MAH-2"
"MAH-2":Preventivni potprogram -Predavanja za roditelje i učenike 6-ih razreda osnovnih škola Grada Zagreba, na temu: Problemi nasilja i ovisnosti s aspekta policijskog postupanja.
PrevencijaOŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAEvaluacija procesaGrad Zagreb2016
"Mladi u Fokusu"
Program koji provodi Grad Velika Gorica u suradnji s više lokalnih partnera kroz različite aktivnosti s mladima i za mlade. Projekt se provodi kroz niz aktivnosti (predstavljanje projekta učenicima, tribine i radionice za učenike, postavljanje štanda s informativnim materijalom u prostorima škole, održavanje fokus grupa i sl.).
PrevencijaZrakoplovna tehnička škola Rudolfa PerešinaZagrebačka2015
"NE zato jer NE"
Projekt univerzalne prevencije raznih oblika ovisnosti putem informiranja učenika prvih razreda srednje škole o zakonskim odredbama vezanima za posjedovanje sredstava ovisnosti, zakonskim ograničenjima vezanima za maloljetnike i roditeljski nadzor i sl. Osim toga učenicima se prikazuje film utemeljen na stvarnoj situaciji nakon čega slijedi razgovor s učenicima. Program se provodi tijekom svake školske godine,u svakom prvom razredu kroz jedan susret od 45 min.
PrevencijaZrakoplovna tehnička škola Rudolfa PerešinaZagrebačka2015
"Ne zato jer ne", (Škola korisnik; Nositelj: PU Zagrebačka)
Predavanje za učenike prvih razreda Predavanje koje se provodi u obliku predavanja u trajanju od 45 minuta koju provode djelatnici PU Zagrebačke, kojima educiraju učenike o štetnostima opojnih sredstava kroz prezentaciju, film i raspravu.
PrevencijaDruga ekonomska školaGrad Zagreb2016
"Ne, zato jer ne!"
Navedeni program ima cilj sprečavanje zloupotrebe sredstava ovisnosti. Iformiranje od strane djelatnika MUP-a, rad s učenicima od strane stručnih suradnika škole.
PrevencijaDrvodjeljska škola ZagrebEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
"Needle exchange" na području Osječko-baranjske županije (Provedba u suradnji s udrugom "HELP")
U suradnji s partnerom, Udrugom Help, na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije provodi se projekt "Needle exchange", već 5-tu godinu.
Smanjenje štetaZavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županijeEvaluacija učinkaOsječko-baranjska Vukovarsko-srijemska2016
"Nešto ću ti reć..."
Projektne aktivnosti se ostvaruju u suradnji sa Ženski đačkim domom-Split kroz školsku godinu 2013/14, te će se projekt nastaviti (s eventualnim izmjenama obzirom na rezultate evaluacije) i kroz šk. god. 2014/15. Tijekom prvog polugodišta napravljeni su dogovori o provođenju projekta, te su izabrane učenice koje će biti edukatorice. Provođenje edukacije edukatora kroz 6 tematskih radionica započet će u veljači 2014. U sklopu vršnjačke edukacije učenice Ženskog đačkog doma će biti podučene za rad s vršnjacima. Pripremljene su radionice koje će obuhvatiti slijedeće tematike: samopoštovanje, donošenje odluka, utjecaj medija, pušenje duhana, konuzmiranje alkohola, konzumiranje marihuane (psihoaktivne tvari), internet, odgovorno spolno ponašanje, te nasilje. Na kraju svake radionice raditi će se evaluacija. Izradit će se materijali za učenike edukatore i učenike edukante, te na kraju i plakat.
PrevencijaNastavni zavod za javno zdravstvo SDŽEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2015
"ODRŽATI OBITELJ I SEBE"
Program se provodi u suradnji sa HZZ iz Pule, koji omogućava liječenim ovisnicima koji se teže zapošljavaju da se kroz poticajne mjere za njihovo zapošljavanju, zaposle na određeno vrijeme (6 mj, 12 mj. ovisno o programu) uz minimalnu plaću. Rade na određenim poslovima iz Programa rada u javnim radovima za koje Udruga ima uvjete. Na taj se način posješuje njihova apstinencija i poboljšava kvaliteta života što omogućava bržu i korisnu aktivnost u povratku obitelji i zajednici.
ResocijalizacijaUZPIRO-CRO PULAEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
"PODRŠKA MENI I OBITELJI"
Projektom se namjerava pomoći korisnicima i njihovim obiteljima u zbližavanju, povratu međusobne komunikacije i povjerenja, suživota. Njihova distanciranost, najčešće zbog nesnalaženja u vrlo teškim situacijama u kojima su se našli i jedni i drugi ne može se riješiti bez organizirane stručne intervencije. Vidljiva je želja i volja i jednih i drugih da žele prihvatiti pomoć pa će udruga to i obaviti u interesu njih i zajednice. Pomoć pri stvaranju radnih navika u radionicama, obrtničkim radovima, na nasadima lavande, maslina i voćki uz prisustvo i pomoć mentora i članova obitelji, doprinijeti će zbližavanju i lakšem zapošljavanju. Unaprijediti će se zdravstveno stanje i olakšati položaj njih i obitelji. To je put kojim se obitelj spaja i vraća u zdravije odnose koji su kod mnogih postojali dok se nije upetljala droga, kriminal, prostitucija, alkohol i drugi teški poroci. Radom i djelovanjem projektnim aktivnostima sa tim često marginaliziranim skupinama građana, liječenim ovisnicima o drogama gdje god su završili tretmane liječenja, namjerava se pružiti šansu, podršku i pomoć za unapređenje kvalitete života uz okupljanje članova njihovih obitelji kako bi i oni prihvatili činjenicu da mogu pružiti pomoć i podršku sebi i njima- članovima svoje obitelji koji se nalaze na prekretnici prozitivne promjene načina razmišljanja i života uz podršku i uključivanje u udrugu..
ResocijalizacijaUZPIRO-CRO PULAEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
"Prevencija uporabe droga"
Školskim preventivnim programom želimo razviti kod učenika odlučan stav protiv pušenja, alkohola i droge te promicati zdrave stilove života.
PrevencijaGlazbena škola u VaraždinuVaraždinska2016
"Pušenje odbaci, lovu nabaci"
Natječaj tipa „Quit and winn“ Program namijenjen pušačima sa područja Požeško-slavonske županije koji su spremni pokušati apstinirati od duhana mjesec dana. Svi kandidati su ulazno, na kraju, i još jednom tijekom, anketirani i testirani na koncentraciju CO, te kotinin. Izvučeni pobjednici dobivaju nagrade.
Smanjenje štetaZavod za Javno zdravstvo Požeško-slavonske županijePožeško-slavonska2015
"Putokaz za zdravi grad"
Program „Putokaz za zdravi grad“ doprinos je civilnog sektora u promociji zdravlja mladih u općoj i rizičnoj polulaciji. Multidisciplinarni tim stručnjaka (psiholozi, pedagozi, liječnici, socijalni radnici) informira, educira i provodi savjetovanje s ciljem očuvanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja i afirmacije zdravih stilova života mladih
PrevencijaUdruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja "POZITIVA"Evaluacija procesaBrodsko-posavska2016
"RANO OTKRIVANJE RIZIČNOG PONAŠANJA MLADEŽI" (Korisnici: učenici 1. razreda srednjih škola)
Racionala pozadine intervencije: rana detekcija emocionalnih i komunikacijskih poteškoća, a time i prevencija razvoja rizičnih oblika ponašanja. Projekt se provodi s ciljem ranog otkrivanja čimbenika rizičnog ponašanja mladeži, prevencije svih oblika PUP-u, prevencije zloporabe alkohola i drugih psihoaktivnih tvari te prevencije delikventnog ponašanja. Ciljana skupina: učenici 1. razreda srednje škole-najvulnerabilnija skupina mladeži zbog promjene škole, dolaska u novu sredinu, promjena seoska-gradska sredina, potrebe samopotvrđivanja i inih zahtjeva adolescentnog razdoblja. Provedba anketiranja je s ciljem utvrđivanja stupnja rizika, procjena potrebe tretmana, te sam tretman.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županijeEvaluacija procesaOsječko-baranjska2016
"Rasplesani razredi" (Organizirano provođenje slobodnog vremena; 7. razredi)
Program "Rasplesani razredi" namijenjen je učenicima 7. razreda s ciljem širenja repertoara aktivnosti za korištenje slobodnog vremena te smanjivanjem motivacije za korištenje sredstava ovisnosti.
PrevencijaOŠ"Valentin Klarin " Zadarska2016
"REP" - resocijalizacija, edukacija, prekvalifikacija faza II
Projektom Rep faza II doprinijeti će se resocijalizaciji i socijalnom uključivanju ovisnika o drogama u život u zajednici, a nakon završenog liječenja u zdravstvenoj ustanovi, odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici te izvršavanja kazne. Kroz pružanje prekvalifikacije, doškolovanje, edukacije i podizanje kompetencija - znanja i vještina, poboljšati će se njihova zapošljivost, pozicija na tržištu rada te će se motivacijom i informiranjem spriječiti relaps.
ResocijalizacijaUdruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2016
"SAVJETOVALIŠTE OTVORENIH VRATA"
Cilj: savjetodavni i stručni razgovor kao pomoć pri rješavanju problema s kojima se susreću adolescenti, roditelji i nastavnici.
PrevencijaPrometna školaPrimorsko-goranska2016
"Skriveno blago Verude"
Razvijanje zajedništva među učenicima, roditeljima i učiteljima. Smatramo da razvoj dobre komunikacije i međuljudskih odnosa najvažniji čimbenik u razvoju učenika jer se to odražava na osjećaj prihvaćenosti što direktno utječe na prevenciju.
PrevencijaOsnovna škola VerudaEvaluacija učinkaIstarska2015
"Smanjenje štete za područje Dubrovačko-neretvanske, Osiječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Varaždinske županije"
Zaštita zdravlja kroz prioritetne aktivnosti smanjenja posljedica konzumiranja droga te kroz prevenciju širenja AIDS-a i drugih zaraznih bolesti
Smanjenje štetaUdruga za pomoć mladima HELPEvaluacija procesa i učinkaDubrovačko-neretvanska Osječko-baranjska Varaždinska Vukovarsko-srijemska2015
"Smanjenje štete za područje Dubrovačko-neretvanske, Osiječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Varaždinske županije"
Zaštita zdravlja mladih kroz prioritetne aktivnosti smanjenja posljedica konzumiranja droga te kroz prevenciju širenja AIDS-a i drugih zaraznih bolesti
Smanjenje štetaUdruga za pomoć mladima HELPEvaluacija procesa i učinkaDubrovačko-neretvanska Osječko-baranjska Varaždinska Vukovarsko-srijemska2016
"Smanjenje štete za područje Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije"
Program odgovara na probleme zaštite zdravlja mladih kroz prioritetne aktivnosti smanjenja posljedica konzumiranja droga, te kroz prevenciju širenja AIDS-a i drugih zaraznih bolesti.
Smanjenje štetaUdruga za pomoć mladima HELPEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska Šibensko-kninska2015
"Smanjenje štete za područje Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije"
Program odgovara na probleme zaštite zdravlja kroz prioritetne aktivnosti smanjenja posljedica konzumiranja droga, te kroz prevenciju širenja AIDS-a i drugih zaraznih bolesti
Smanjenje štetaUdruga za pomoć mladima HELPEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska Šibensko-kninska2016
"Stop nasilju među djecom"
Budući da istraživanja pokazuju da je prevencija ovisnosti usko povezana sa prevencijom cijelog spektra poremećaja u ponašanju djece, naša škola uključila se u projekt „Stop nasilju među djecom“ sa ciljem poticanja asertivnih vještina djece. Jedna od aktivnosti je formiranje vršnjačkih grupa podrške koje promoviraju suradnju i brižnost, međusobno uvažavanje i prijateljstvo. Cilj aktivnosti je razvijanje specifičnih vještina i sposobnosti za pomaganje vršnjacima kojima je pomoć potrebna. Od učenika se očekuje da nakon osnovne edukacije, uz stručno vodstvo odraslih u školi, budu aktivni u provođenju projekta te promotori ideja pomaganja i suradnje. Oni su prijatelji, pomagači, zaštitnici, savjetodavci.
PrevencijaOŠ "Braća Radić" KoprivnicaEvaluacija procesa i učinkaKoprivničko-križevačka2016
"To get her-e / TOGETHER“- Stići na cilj / ZAJEDNO
Program prevencije koji učenicima pruža iskustva o raznim aktivnostima i oblicima rada u kontaktu sa pojedinim osobama, udrugama, ustanovama, a koji se realizira u školskim i izvanškolskim aktivnostima. Grupa je dizajnirala svoj logo "To get her-e" i izrađuje akcijski plan za svaku tekuću š.god. koji uključuje razne sadržaje rada - po mjesečnim ciklusima, razrađuju raspored, organiziraju događanja i medijski oglašava iste. Grupa ključuje 50 tak-učenika po generaciji, od I. do IV. razreda iz svih programa. Akcijski plan usmjeren je prema interesnim područjima: ZABAVA, ZNANJE, SPORT, KULTURA, DRUŠTVENA UKLJUČENOST. Razvijajući mrežu suradnje sa osobama i stručnjacima raznih djelatnosti, učenici nastoje povećati svoje kompetencije, unaprijediti relacijske odnose, odgovornost i socijalnu uključenost u zajednici.
PrevencijaTurističko ugostiteljska škola Antona Štifanića Evaluacija procesa i učinkaIstarska2015
"Trening životnih vještina"
Učenici 3., 4., 5., 6. i 7. razreda radioničkim oblikom rada, na satovima razrednika, rade na razvijanju socijalnih vještina.
PrevencijaOŠ "Pehlin"Evaluacija procesaPrimorsko-goranska2015
"TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA" (Provoditelj; ciljana skupinia: učenici 6 razreda)
Strukturirani program univerzalne preventivne intervencije namijenjen učenicima 6. razreda s ciljem učenja životnih vještina, promicanja socijalnih, emocionalnih, kognitivnih, ponašajnih i moralnih kompetentnosti, prevencije svih oblika poremećaja ponašanja, prevencije zloporabe alkohola i drugih psihoaktivnih tvari. Provodi se u ciklusu od 8 tematskih radionica prema unaprijed pripremljenom materijalu.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županijeEvaluacija procesaOsječko-baranjska2016