Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 621
Naziv programaPodručjeNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
< 1 2 3 4 5 >
"Znanjem protiv ovisnosti i nasilja"
U školi se provode programi i projekti s ciljem prevencije ovisnosti, nasilja među učenicima, poticanju i razvijanju navika zdrave prehrane i tjelesnog vježbanja, poticanja i razvijanja suradnje, tolerancije, razumijevanja, samopouzdanja, samostalnosti, sigurnosti itd. Stvara se pozitivno školsko ozračje u kojem će učenici bez straha moći potražiti savjet ili pomoć učitelja, pedagoga, ravnatelja.
PrevencijaOsnovna škola Ivan Goran KovačićEvaluacija procesaBrodsko-posavska2016
"ŽELIM RADITI"
Projektom ''Želim raditi'' nastoji se osposobiti ovisnike o drogi, alkoholu i kocki za zapošljavanje i samozapošljavanje radi ostvarivanja mogućnosti punopravnog participiranja na tržištu rada putem prekvalificiranja, doškolovanja, edukacija i savjetovanja vezanih za ostvarivanje prava za zapošljavanje putem poticajnih mjera HZZa. Nizom predloženih mjera u suradnji s javnim sektorom, lokalnom zajednicom, poduzetnicima i javnosti prezentirati nacionalni program za zapošljavanje ovisnika i uključiti ih u aktivno traženje posla i zapošljavanje.
ResocijalizacijaMoji dani Evaluacija procesa i učinkaKrapinsko-zagorska2016
"Živjeti zdravo"
Poticanje odgovornog ponašanja prema svojem zdravlju.
PrevencijaEkonomsko - birotehnička škola Slavonski BrodEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
"Živjeti zdravo"-zdravstveno-preventivni program
Program ima za cilj promociju zdravih i prevenciju nezdravih ponašanja. Namijenjen je učenicima trećih razreda i njihovim roditeljima. Program provode psihologinja Meri Višić i pedagoginja Zdravka Teklić.
PrevencijaOŠ "Vazmoslav Gržalja" BuzetEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
(Ne)ovisnost
Program prevencije ovisnosti kod učenika razredne i predmetne nastave osnovne škole. Odvija se intenzivno u Mjesecu borbe protiv ovisnosti, ali i tijekom cijele školske godine.
PrevencijaOŠ "Antun Mihanović" Nova Kapela, BatrinaEvaluacija procesaBrodsko-posavska2015
˝Stop bullying!˝
Program je osmišljen s ciljem prevencije vršnjačkog zlostavljanja bilo fizičkog, verbalnog ili izolacije učenika iz društva. Također smo nastojali kod učenika razviti emaptiju prema učenicima žrtvama vršnjačkog nasilja.
PrevencijaOŠ ˝Antun Matija Reljković˝Evaluacija procesaBrodsko-posavska2015
“Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja"
Školski preventivni program načinjen je školske godine 2001./02. prema preporukama i smjernicama Ministarstva prosvjete i športa, Nacionalnim programima vlade RH i resornih ministarstava te uputama Županijskog odjela za društvene djelatnosti. Svake školske godine se nadopunjuje, usavršava i prilagođava novim potrebama u školstvu. Program stavlja naglasak na preventivno djelovanje na području prevencije ovisnosti, nasilničkog i autodestruktivnog ponašanja. Prije svega ima za cilj učenicima ponuditi brojne aktivnosti koje afirmiraju pozitivne životne vrijednosti, a prilagođene su individualnim potrebama i željama učenika. Široka ponuda aktivnosti pruža učenicima mogućnost samoostvarivanja, a time i jačanje samopoštovanja i samopouzdanja, što u konačnom dovodi do suzbijanja negativnih obrazaca ponašanja.
PrevencijaOŠ "Ivan Mažuranić"Evaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
„BAJKOVITE IGRE“
Učenici koji imaju neprilagođeno ponašanje su uključeni u program koji se provodi na principima dječje psihodrame. Učenici osmišljavaju svoju priču koju uz kostimiranje odigraju na sceni. Ovaj psihoterapijski oblik rada s malom grupom učenika provodi se kako bi se poticao njihov emocionalni i socijalni razvoja u skladu s dobi i prevenirali neprimjereni oblici ponašanja.
PrevencijaOŠ braće Radića PakracEvaluacija procesa i učinkaPožeško-slavonska2016
„Budi cool, budi jak“ jačanje pozitivne slike o sebi
Preventivne programske aktivnosti utemeljen na potrebama usmjerene su na otklanjanje čimbenika rizika i jačanja zaštitnih čimbenika jačanja pozitivne slike o sebi odnosno samopoštovanja učenika putem edukacije: o ljudskim potrebama, o samopoimanju, o samopoštovanju; o pozitivnoj slici o sebi kao preduvjetu osobnim postignućima; o strategijama otklanjanja rizičnih čimbenika po samopoštovanje; o strategijama jačanja zaštitnih čimbenika samopoštovanja. Radionice.
PrevencijaMedicinska škola PulaEvaluacija procesaIstarska2016
„Ljubav u pokretu“ - preventivni program za djecu i mlade (Nositelj)
Projekt pruža inovativnu psihosocijalnu podršku rizičnoj djeci i mladima te model preventivnog rada. Glavne aktivnosti su edukacija stručnjaka i inovativni grupni rad koji izvode educirani stručni suradnici škola širom Hrvatske.
PrevencijaCentar za edukaciju i savjetovanje SunceEvaluacija procesa i učinkaBjelovarsko-bilogorska Dubrovačko-neretvanska Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Međimurska Osječko-baranjska Primorsko-goranska Splitsko-dalmatinska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Grad Zagreb2016
„Ne, zato jer ne“
Prevencija uzimanja sredstava ovisnosti, prepoznavanje i pružanje pomoći učenicima rizičnog ponašanja. Smanjiti interes učenika za nepoželjne oblike ponašanja, eksperimentiranje i uzimanje sredstava ovisnosti. Poticanje zdravih i poželjnih oblika ponašanja, razvijanje pozitivnih stavova i socijalnih vještina učenika. Poticanje uključivanja učenika u izvannastavne, sportske i kulturne aktivnosti i događanja škole. Namjena aktivnosti: za učenike prvih razreda gimnazije i strukovnih škola. Stručno predavanje o zlouporabi sredstava ovisnosti provode djelatnici MUP-a u suradnji s školskom pedagoginjom.
PrevencijaSrednja škola JastrebarskoZagrebačka2015
„Prevencija maloljetničke trudnoće“
Tribine za učenice i učenike prvih razreda srednje škole.
PrevencijaZrakoplovna tehnička škola Rudolfa PerešinaEvaluacija procesaZagrebačka2015
„Skretničar II“- program prevencije ovisnosti i promicanja zdravih načina življenja
Skretničar II je projekt koji nudi podršku u mentalnom i psihofizičkom zdravlju adolescenata te promociju zdravih načina života. SKRETNIČAR je projekt koji je osmišljen za mlade, a sve sa ciljem promocije zdravih načina života. Projekt ima nekoliko faza koji se sastoji od: radionica, predavanja, savjetodavne podrške, obilježavanja važnijih datuma a sve s ciljem da korisnicima ponudi dostupnost provjerenim informacijama te mogućnost rješavanja situacija, konflikata, okolnosti, odnosa i problema u kojoj je sam korisnik zatečen.
PrevencijaUdruga InstitutEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
2. Mogu ako hoću (MAH-1 i MAH-2)
ciljevi: upoznavanje s opasnostima sredstava ovisnosti, upućivanje na samozaštitno ponašanje, poticati kvalitetnu organizaciju slobodnog vremena putem Sajma mogućnosti
PrevencijaOsnovna škola RugvicaEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka2015
3-PO (POVJERENJE-POVEZANOST-PODRŠKA )
Učenici i razrednici provode 10 RADIONICA usmjerenih na edukaciju o životnim i komunikacijskim vještinama
PrevencijaPrometna školaPrimorsko-goranska2015
A ja
Projekt "A ja " usmjeren je na pružanje sustavne i kontinuirane pomoći i podrške braći i sestrama ovisnika kroz individualni i grupni rad s ciljem njihova osnaživanja, pružanja pomoći u pronalažnju vlasititog mjesta u obitelji te razvijanja svijesti o tome da su važni sebi i i drugima.
PrevencijaUdruga roditelja ZAJEDNICA SUSRET ZAGREBEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Afirmacija pozitivnih vrijednosti
Program se u našoj školi provodi već niz godina, a sastoji se od razvijanja komunikacijskih i socijalnih vještina, te poticanja pozitivnih vrijednosti i oblika ponašanja kod učenika.
PrevencijaSrednja škola Hrvatski kralj ZvonimirEvaluacija procesa i učinkaPrimorsko-goranska2015
AFIRMACIJA POZITIVNIH ŽIVOTNIH VRIJEDNOSTI NASUPROT NASILJU,NESIGURNOSTI I STRESU
Cilj programa je afirmacija pozitivnih životnih vrijednosti, te zaštita prava učenika od svakog oblika tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja.
PrevencijaOsnovna škola BukovacGrad Zagreb2015
Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv ovisnosti
Plam i program suzbijanja ovisnosti u Osnovnoj školi ''Bakar'' svake godine se provodi za sve učenike od prvog do osmog razreda nizom edukacija i aktivnosti s ciljem da se afirmacijom pozitivnih vrijednosti intenzivno radi na spriječavanju rizičnih oblika ponašanja djece.
PrevencijaOŠ BakarEvaluacija procesa i učinkaPrimorsko-goranska2015
AKCIJA JE PREVENCIJA – RECI NE OVISNOSTI!
U listopadu 2015. godine, povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti, provodi se projekt Akcija je prevencija, kojega provodimo već sedmu godinu. Učenici 8. razreda u pratnji svojih razrednika i stručnih suradnika posjećuju Centar Neovisnost u Vrbici, pri čemu se održavaju edukacijsko – predavački i radionički dio. Odvija se u dvije faze: 1. Posjet Udruzi Neovisnost – Vrbica, 2. Edukacija za roditelje.
PrevencijaOŠ Siniše GlavaševićaEvaluacija procesa i učinkaVukovarsko-srijemska2015
Aktivnost: "(Ne)ovisnost"
Izravna prevencija ovisnosti djelovanjem na učenike i upoznavanjem učenika s temeljnim pojmovima ovisnosti te negativnim posljedicama. Održana radionica.
PrevencijaOŠ "Antun Mihanović" Nova Kapela, BatrinaEvaluacija procesaBrodsko-posavska2016
Aktivnost: "Sajam mogućnosti"
Učenicima 4. razreda predstavljaju se različite mogućnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, a s ciljem da se učenike odvoji od negativnih utjecaja ulice i društva.
PrevencijaOŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAEvaluacija procesaGrad Zagreb2016
Aktivnost: Kazališna predstava "D(n)o dna"
Kazališna predstava za tinejdžere o konzumaciji alkohola koja se provodi s ciljem edukacije o prepoznavanju rizika i posljedica rizičnog ponašanja (pretjerane konzumacija alkohola). Ciljana skupina: učenici 6. razreda.
PrevencijaLučkoGrad Zagreb2016
Aktivnost: predavanje za roditelje
Predavanje prof.dr.sc.Slavka Sakomana za roditelje o odgojnim postupcima s ciljem prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti kod adolescenata
PrevencijaXVI. gimnazijaGrad Zagreb2016
Aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom i mladima
Preventivni program je sveobuhvatan. Djeluje na različita područja života djeteta (zdravlje, obrazovanje, socijalne odnose) i različita okruženja u kojima se dijete nalazi (škola, obitelj, lokalna zajednica...). Program istražuje provođenje slobodnog vremena. Ispituju se stavovi učenika vezano za problematiku nasilja. Radi se s učenicima na satovima razrednih odjela. Provode se radionice s temama: potrebe, asertivna komunikacija, nenasilno rješavanje sukoba idr. vezano za razvoj pozitivne slike o sebi i drugima.
PrevencijaGIMNAZIJA VUKOVARVukovarsko-srijemska2016
Ambulanta za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti
U Ambulanti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti provodi se kompleksan interdisciplinarni tretman konzumenata i ovisnika o psihoaktivnim tvarima.
TretmanZavod za javno zdravstvo varaždinske županijeEvaluacija procesa i učinkaVaraždinska2015
Ambulanta za stres
Individulani rad, pomoć u stresnim situacijama i stanjima povezanim sa stresom.
TretmanZavod za Javno zdravstvo Požeško-slavonske županijePožeško-slavonska2015
Anti-virus Osijek
Ovim projektom nastavljamo rad „drop-in“ centra – gdje se ovisnicima pruža privremeno sklonište, pravna pomoć ,poboljšanje njihovog zdravlja kroz zamjenu intravenskog pribora, distribuciju kondoma, testiranje i psiho-socijalnu potporu. U Dnevnom boravku „Ne – ovisnost“ korisnici svakodnevno i anonimno zamjenjuju IV za novi sterilni IV pribor, pružamo mogućnost testiranja na HIV – infekciju, hepatitis C i dr. spolno prenosive bolesti, koriste elektronske (tv i internet) i tiskane (dnevni tisak) medije. Također mogu oprati rublje, obavljati osobnu higijenu, okrijepiti se čajem, kavom, sokom, toplim obrokom te im se saniraju rane nastale injektiranjem . U sklopu Dnevnog boravka educiramo korisnike o sigurnijem korištenju igala, štrcaljki i izbjegavanju predoziranja, mogu se informirati o načinima i mogućnostima liječenja i rehabilitacije od ovisnosti, pružamo pravne savjete u suradnji s Udrugom „Pravni savjeti“ i educiramo korisnike zaražene krvno prenosivim bolestima o mogućnostima liječenja i kvaliteti života s boloesti kroz individualna savjetovanja educiranog osoblja Udruge Ne – ovisnost
Smanjenje štetaUdruga "Ne-ovisnost"Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2016
Benjamin
Program Benjamin usmjeren je mladim osobama, rizičnim skupinama, mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni, putem radionica, pružanja savjetodavne i druge stručne pomoći.
PrevencijaHumanitarna organizacija Zajednica SusretEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Grad Zagreb2015
Bez promila
Mreža udruga Zagor uz partnerske organizacije PU Krapinsko-zagorsku, udrugu Regenerator i Krapinsko-zagorsku županiju provodi projekt BEZ PROMILA koji za cilj ima smanjiti broj prometnih nesreća i podizanje svijesti o stravičnim posljedicama konzumiranja alkohola osoba koje sudjeluju u prometu, posebice mladih vozača i vozačica.
PrevencijaMreža udruga ZagorEvaluacija procesa i učinkaKrapinsko-zagorska2016
Biti veseo i ostati trijezan
prevencija i borba protiv ovisnosti o alkoholu. Nakon odgledane predstave "mamurluk" učenici prvih i drugih razreda su učestvovali u parlaonici i diskusiji na temu raznih vrsta ovisnosti - od alkohola do interneta.
PrevencijaXI. gimnazijaEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
BJEŽI! VIA! Kampanja protiv bolesti ovisnosti Istarske županije
Kreativna medijska kampanja IŽ koja obuhvaća niz događanja s ciljem prevencije bolesti ovisnosti (natječaji, turniri, izložbe, performance) i medijsku kampanju
PrevencijaIstarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrbEvaluacija procesaIstarska2016
Bolje spriječiti nego liječiti
Projektom „Bolje spriječiti nego liječiti“ nastoji se utjecati na smanjenje konzumacije psihoaktivnih sredstava kod djece i mladih u KZŽ putem edukativnih i interaktivnih radionica za djecu s poremećajima u ponašanju, roditelje i učitelje.
PrevencijaMOJI DANIEvaluacija procesaKrapinsko-zagorska2015
Budi NEovisan, budi svoj
Budi NEovisan, budi svoj“ je projekt univerzalne prevencije svih oblika ovisnosti kod mladih koji se zasniva na Preventivnom programu Grada Karlovca, a obuhvaća edukaciju učenika, roditelja, prosvjetnih djelatnika te osoba koje rade s mladima iz udruga mladih i za mlade i u klubovima mladih.
PrevencijaCarpe DiemEvaluacija učinkaKarlovačka2015
Budimo bolji
Program je zamišljen da učenici kroz razne aktivnosti proučavaju razne stvari koje nisu usko vezane za obrazovne sadržaja s kojima se susreću u školi. Cilj ovog programa je poticanje uzornog ponašanja, zalaganja, razvijanje socijalizacije, podizanje ekološke svijesti kod učenika te razvoj kritičkog mišljenja učenika. Program je koncipiran na način da je organizirano natjecanje u kojem razredi skupljaju bodove, a najuspješniji razred na kraju školske godine zajedno s razrednikom ide besplatno na jednodnevni izlet.
PrevencijaViktor Car EminEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Budućnost kakvu želim
Program obuhvaća rad s učenicima, roditeljima i učiteljima. Cilj programa je osposobiti učenike da se odupru pritiscima vršnjaka i medija te razviju odgovornost za svoje ponašanje. Upoznati učenike s kontekstom i posljedicama prekomjernog korištenja medija. Kroz sport i druženje međusobno se upoznavati i stjecati nova prijateljstva.
PrevencijaOŠ Ante StarčevićaEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Bumerang
Razvoj socijalnih vještina učenika 6.r.
PrevencijaOŠ Mihovil Pavlek Miškina, ĐelekovecEvaluacija procesaKoprivničko-križevačka2015
CAP program - program prevencije zlostavljanja djece
Program primarne prevencije zlostavljanja djece, njihovo osnaživanje i smanjenje nasilnih oblika ponašanja. Kroz radionice s učenicima se potiče socioemocionalno učenje i poučava prevencijskim strategijama.Opći cilj ovog programa je prevencija zlostavljanja djece i edukacija djece o prevenciji te učvršćivanje i razvijanje samopouzdanja i stvaranje pozitivne slike o sebi. Specifični ciljevi su smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja, osnaživanje djece i poučavanje prevencijskim strategijama, utjecati na mijenjanje stavova i vjerovanja koji leže u pozadini nasilništva.
PrevencijaOsnovna škola CentarEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
CAP; Prevencija nasilja među djecom; Budimo tolerantni
CAP: Cilj je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz: pružanje kvalitetnih informacija; poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama; osnaživanje njima važnih odraslih, roditelja i zaposlenika osnovnih škola, da im pruže kvalitetniju podršku. Prevencija nasilja među djecom: povećati svijest o nasilju, prepoznavanje rizika i ranije prepoznavanje obrazaca nasilnog ponašanja, učenje strategijama prevencije nasilja i snalaženja u opasnim/nasilnim situacijama. Budimo tolerantni: prihvaćanje drugih kao različitih a opet da smo svi jednaki
PrevencijaDomovinske zahvalnostiEvaluacija procesaŠibensko-kninska2016
Car i kristal
Vježba je namjenjena učenicima VII i VIII razreda. Govorimo o rizičnim postupcima, izborima, iskustvima, osjećajima za moje zdravlje , kao i o zdravim, zadovoljnim, ispunavajući iskustvima, a da istovremeno ne spominjem ovu temu razgovora.
PrevencijaTone Peruška PulaEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015