Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 621
Naziv programaPodručjeNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
< 2 3 4 5 6 >
Car i kristal
Vježba je namjenjena učenicima VII i VIII razreda. Govorimo o rizičnim postupcima, izborima, iskustvima, osjećajima za moje zdravlje , kao i o zdravim, zadovoljnim, ispunavajući iskustvima, a da istovremeno ne spominjem ovu temu razgovora.
PrevencijaTone Peruška PulaEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča
Pružanje stručne pomoći ovisnicima o drogama i eksperimentatorima u gradskom Centru za vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama. Psihosocijalna podrška obitelji ovisnika. Jačanje djece i mladih za zdrave životne izbore, zaštita rizičnih skupina.
TretmanFond Zdravi gradEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama Grada Poreča
Pružanje stručne pomoći ovisnicima o drogama i eksperimentatorima u Centru za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama grada Poreča. Psihosocijalna podrška obiteljima ovisnika. Jačanje djece i mladih za zdrave životne izbore i zaštita rizičnih skupina mladih.
TretmanFond Zdravi gradEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
CENTAR ZA REHABILITACIJU OVISNIKA
Prihvat ljudi sa problemom ovisnosti te njihova rehabilitacija uz suradnju volontera monitora kroz individualni rad sa svakim ovisnikom. Postupno uvođenje u ritam i rad zajednice uz praćenje napretka i socijalizacija unutar same zajednice. Uvođenje radnih i drugih obaveza po mogućnosti svakog ovisnika uz pratnju i pomoć volontera te osposobljavanje za druge poslove.
TretmanRETO CENTAR - PRIJATELJI NADEEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2015
CENTAR ZA REHABILITACIJU OVISNIKA
Prihvat ljudi sa problemom ovisnosti te njihova rehabilitacija uz suradnju volontera monitora kroz individualni rad sa svakim ovisnikom. Postupno uvođenje u ritam i rad zajednice uz praćenje napretka i socijalizacija unutar same zajednice. Uvođenje radnih i drugih obaveza po mogućnosti svakog ovisnika uz pratnju i pomoć volontera te osposobljavanje za druge poslove.
TretmanRETO CENTAREvaluacija procesa i učinkaZagrebačka2015
ČUJMO I VIDIMO NAŠU DJECU I MLADEŽ - Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti
Procjena potreba usklađena sa Nacionalnom strategijom suzbijanja zloporabe droga i Nacionalnom strategijom zaštite mentalnog zdravlja. CILJ: obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti; afirmacija zdravog načina življenja; afirmacija kreativnosti i stvaralaštva u mladih; prepoznavanje kulturnih potreba ruralnih sredina. CILJANA SKUPINA: osnovnoškolski, srednjoškolski i studentski uzrast, opća populacija; sudjelovanje osigurano kroz organizaciju škola, medijske obavijesti. Uključivanje u program je osobni izbor. TRAJANJE PROJEKTA: 15. 11. - 15. 12. 2016. god.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županijeEvaluacija procesaOsječko-baranjska2016
Čuvaj svoje zdravlje
Opći cilj projekta je spriječiti daljnje rizično ponašanje i konzumiranje sredstava ovisnosti te pojavu ovisnosti kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju na području Zadarske županije. Izravni korisnici projekta su djeca i mladi s poremećajima u ponašanju od kojih pojedini eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti i pokazuju sklonost i dr.rizičnim ponašanjima. Neizravni korisnici projekta su roditelji izravnih korisnika projekta. Mjesto provedbe projekta je Zadarska županija-grad Zadar i grad Benkovac i Šibensko-kninska županija-mjesto Nunić.
PrevencijaComunita Mondo NuovoEvaluacija procesa i učinkaZadarska Šibensko-kninska2016
Da! Za zdravi život!
Programom se omogućuje kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih kroz sportske, kulturne i zabavne sadržaje te edukativne radionice čiji je cilj povećati svijest mladih o problemima ovisnosti.
PrevencijaKulturna udruga mladih "K.U.M." ProložacEvaluacija učinkaSplitsko-dalmatinska2015
Dan sigurnijeg interneta
Uključivanje i osvještavanje učenika o pitanjima sigurnosti na Internetu te o posljedicama zloporabe novih tehnologija.
PrevencijaOŠ Anž Frankopan KosinjLičko-senjska2016
Depresivnost kod djece - predavanje za djelatnike škola
U 2016. godini Služba za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja provodila je predavanje na temu “Depresivnost kod djece” u 8 osnovnih i srednjih škola na području Grada Pule namijenjeno djelatnicima i stručnim suradnicima škola, kako bi ih senzibilizirali i pomogli im u prepoznavanju i suočavanju s problemom depresivnosti kod djece te ih u konačnici informirali gdje mogu potražiti pomoć, a sve s ciljem povećanja broja djece i mladih u tretmanu koja imaju ovaj problem.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Istarske županijeIstarska2016
Depresivnost kod djece – predavanje za djelatnike škola
Predavanje na temu “Depresivnost kod djece” u 10 osnovnih škola na području Istarske županije namijenjeno je djelatnicima i stručnim suradnicima škola, kako bi ih senzibilizirali i pomogli im u prepoznavanju i suočavanju s problemom depresivnosti kod djece te ih u konačnici informirali gdje mogu potražiti pomoć, a sve s ciljem povećanja broja djece i mladih u tretmanu koja imaju ovaj problem.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Istarske županijeIstarska2015
Dobitak za gubitak
Preventivni program „Dobitak za gubitak“ usmjeren je na prevenciju kockanja kod maloljetnih osoba. Predviđen je za učenike 2. razreda srednje škole. Program nastoji informirati učenike o načinu poslovanja kockarnica i kladionica kroz edukaciju o zakonima vjerojatnosti, određivanju keoficijenata i sl. S druge strane, program je fokusiran na učenje socijalnih vještina odolijevanju pritisku vršnjaka te kreiranju zdravijih načina provođenja slobodnog vremena.
PrevencijaObrtnička škola KoprivnicaKoprivničko-križevačka2015
Dobre i loše strane interneta i mobitela
Program se provodi tijekom školske godine s učenicima predmetne nastave. Provode ga stručni suradnici, učitelji informatike, razrednici. Suradnja se, po potrebi, proširuje i na izvan školske ustanove i/ili stručnjake. Ove godine se sudjelovalo u projektu Safer Internet Centre Croatia: Making Internet a good and safe place
PrevencijaOsnovna škola"Vladimir Nazor"Evaluacija učinkaBrodsko-posavska2015
Dobre i loše strane interneta i mobitela
Programom se želi upoznati pozitivne strane i opasnosti kod upotrebe mobitela i interneta –učenike predmetne nastave, učitelje i roditelje. Cilj je uputiti učenike u sigurno korištenje mobitela i interneta te povećati kompetenciju učitelja i roditelja za suočavanje s opasnostima korištenja ovih medija.
PrevencijaOsnovna škola"Vladimir Nazor"Evaluacija procesaBrodsko-posavska2016
EDBS - edukacijom do boljeg sutra
Pomoć zatvorenicima u vidu edukacije, pružanje podrške u vidu postpenalnih pravnih savjeta i autogenog treninga, pružanje razvoja i učenja životnih vještina te time pomoć u integraciji u zajednicu.
ResocijalizacijaUdruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaSisačko-moslavačka Varaždinska Grad Zagreb2015
EDBS - edukacijom do boljeg sutra
Pomoć zatvorenicima u vidu edukacije, pružanje podrške u vidu postpenalnih pravnih savjeta i autogenog treninga, pružanje razvoja i učenja životnih vještina te time pomoć u integraciji u zajednicu.
ResocijalizacijaUdruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaSisačko-moslavačka Varaždinska Grad Zagreb2016
Edukacija za osnaživanje samozapošljavanja liječenih ovisnika i ovisnika o medicinskom tretmanu
Ovim projektom se teži iskorjenjivanju predrasuda o bivšim ovisnicima i uspostaviti bolju komunikaciju i interakciju ovisnika i poslodavca, potaknuti radne navike kod bivših ovisnika i želju za uključivanje u društveni život, povećati samopouzdanje kod bivših ovisnika, povećati razinu znanja ovisnika za lakše uključivanje u tržište rada. Učenje socijalnih vještina koje će im omogućiti adekvatnije suočavanje sa stresnim situacijama i ubrzati psihosocijalno sazrijevanje
ResocijalizacijaORR "Svi smo protiv"Evaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Elektroničko nasilje
Tema školske kampanje je Elektroničko nasilje (cyberbullying). Za tu temu odlučili smo se jer se velik broj učenika javljao razrednicima i pedagoginji zbog vrijeđanja i uznemiravanja preko facebooka i poruka. Također smo u školskoj 2013./14. s udrugom „Delfin“ iz Pakraca bili partneri u njihovom projektu istog naziva. Naši učenici sudionici projekta „Delfin“ izjasnili su se da bi dobro bilo educirati sve učenike škole o tom problemu. Tri učenice u organizaciji Delfina educirane su za problematiku elektroničkog nasilja.
PrevencijaObrtnička školaEvaluacija procesaPožeško-slavonska2015
EMA - edukacija mladih edukatora 2015./2016.
Projekt doprinosi povećanju dostupnosti inovativnih projekata prevencije ovisnosti usmjerenih općoj populaciji djece i mladih kreiranjem I implamentacijom programa prevencije ovisnosti za studentsku populaciju.
PrevencijaLiga za prevenciju ovisnostiEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2015
EMICA-razvoj EMocionalnih vještina putem igrICA
Cilj: Emocionalno opismenjavanje djece. Program je usmjeren na učenike trećih razreda. Sastoji se od ukupno 8 radionica.
PrevencijaOSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKIEvaluacija procesaKoprivničko-križevačka2016
Exit- psihosocijalna podrška i prihvat liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici te poslije penalni prihvat s ciljem njihove društvene reintegracije
Projekt „Exit“ je sveobuhvatan projekt resocijalizacije čije se aktivnosti provode među ranjivim i marginaliziranim skupinama društva, a to su ovisnici, zatvorenici, osobe u poslije penalnom periodu i osobe koje trajno apstiniraju nakon završenih tretmana rehabilitacije te članovi njihovih obitelji (djeca, roditelji, skrbnici, udomitelji i sl.).
ResocijalizacijaUdruga InstitutEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
Fiziološki utjecaj droga na mozak
Demonstracija fiziološkog utjecaja droge na mozak putem intaraktivne aplikacije za učenike trećih razreda u okviru nastave psihologije
PrevencijaXV.gimnazija, ZagrebGrad Zagreb2015
Fiziološki utjecaj droga na mozak
Prenošenje znanja o fiziološkom utjecaju droga na mozak čime se žele pospješiti negativni stavovi učenika prema psihoaktivnim tvarima. Metode: predavanja, demonstracija kratkog filma i interaktivni internetski sadržaj u okviru nastave psihologije za učenike 3. razreda, provode školske psihologinje i nastvnice psihologije, Gordana Rendulić i Sanja Vučetić
PrevencijaXV.gimnazija, ZagrebGrad Zagreb2016
Grupa za prevenciju ovisnosti mladih- „Recimo NE duhanu, alkoholu i drogi!“
Projekt se provodi s općim ciljem smanjenja interesa djece i mladih za uzimanjem sredstava ovisnosti (alkohol, cigarete, droge), te zaštitom i unaprijeđenjem zdravlja mladih. Projektom se razvija pozitivna slike o sebi i poboljšavaju komunikacijske sposobnosti, doprinosi se kvalitetnom i zdravom provođenju slobodnog vremena, te se promiče zdrav život i pozitivan odnos prema sebi. Metoda rada: radionice, predavanja; Ciljana skupina:učenici od 5.-8.razreda; Provoditelji: koordinator, ravnatelj, učitelji razredne i predmetne nastave, stručni suradnici te drugi stručnjaci po potrebi.
PrevencijaOsnovna škola VoćinEvaluacija procesaVirovitičko-podravska2016
Grupe podrške roditelja Zajednice Cenacolo
Grupe podrške roditelja Zajednice Cenacolo Zaklade Cenacolo je upravo promicanje zdravog stila života za razvoj aktivnosti na području suzbijanja uporabe sredstva ovisnosti. Svrha Zaklade Cenacolo je prikupljanje sredstava i potpora projektima koji podrazumijevaju savjetodavnu, moralnu i drugu vrstu pomoći obiteljima i mladima koji imaju problem ovisnosti te pomoć ustanovama i terapijskim udrugama koje prihvaćaju osobe s problemima ovisnosti.
ResocijalizacijaZaklada CenacoloEvaluacija učinkaGrad Zagreb2015
Hvala ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju
Projekt se provodi na području četiri županije, a namijenjen je djeci i mladima korisnicima sustava socijalne skrbi, domova za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i s poremećajima u ponašanju te stručnjacima koji rade s istima. Opći cilj projekta jest osnažiti djecu i mlade kako bi prevenirali rizična ponašanja u području konzumiranja i eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti, uključujući alkohol, opojna sredstava i novije ovisnosti (kocki/klađenje i Internet).
PrevencijaDruštvo za socijalnu podrškuEvaluacija procesaLičko-senjska Splitsko-dalmatinska Zadarska Grad Zagreb2015
I ja sam protiv droge
"I ja sam protiv droge" je projekt usmjeren ka pružanju psihosocijalne pomoći i podrške ovisnicima i članovima njihove obitelji te njihovu informiranju o metodama liječenja.
PrevencijaUdruga roditelja ZAJEDNICA SUSRET ZAGREBEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
IMAM STAV - stručna predavanja s područja prevencije i promicanja zdravlja
Radno-terapijski sastanci za korisnike Terapijske zajednice
ResocijalizacijaUdruga PET PLUSEvaluacija učinkaZagrebačka2015
Imaš izbor?
Školski preventivni program za 2015. godinu sadržava aktivnosti koje su usmjerene na primarnu i sekundarnu prevenciju rizičnih ponašanja. Kroz planirane aktivnosti, programe i projekte želimo osnažiti učenike i pomoći im u razvijanju pozitivnih životnih vrijednosti i vještina koje će im pomoći u prevladavanju raznih rizika odrastanja i donošenju zdravih i pozitivnih odluka u životu.
PrevencijaOŠ "Matija Antun Relković"Brodsko-posavska2015
Informirani smo, sigurni smo
Pedagoške radionice za roditelje i učenike prvih razreda, predavanja i evaluacija.
PrevencijaGimnazija Velika GoricaEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka2015
Informirano dijete i roditelj - sigurno dijete i roditelj
Pedagoške radionice za roditelje i učenike prvih razreda, predavanja i evaluacija. Na radionicama za roditelje obrađene su sljedeće teme: roditeljske kompetencije; komunikacijske vještine; potrebe djece i roditelja; pravila i granice u odgoju; razvojne faze adolescencije; ovisnosti; vrste ovisnosti; analiza slučajeva iz prakse i informiranje o vrstama pomoći, diskusija i evaluacija. Na radionicama za učenike obrađene su sljedeće teme: potrebe; kvalitetno provođenje slobodnog vremena; problem ovisnosti i vrste ovisnosti.
PrevencijaEkonomska škola Velika GoricaEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka2015
Inicijativa mladića
Program M (izvorno Program H – H dolazi od riječi “homem”, što znači “muškarac”) prvobitno su 1999. godine razvile četiri lationoameričke organizacije, a adaptaciju programa u kontekstu jugoistočne Europe napravili su Care International i Instituto Promundo u suradnji s lokalnim partnerima (u Hrvatskoj to je organizacija Status M). Program Inicijativa mladića temelji se na razvoju životnih vještina, a provodi se kroz seriju aktivnosti podijeljenih u tematske blokove koji uključuju spektar tema vezanih uz živote mladića. Ciljevi programa su: -Osnaživanje mladih u suočavanju s nedostacima i rizicima te izgradnji obrambenih i zaštitnih faktora protiv nezdravih stilova ponašanja i životnih izbora; -Promoviranje rodno ravnopravnih normi, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih.
PrevencijaStrojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanjaEvaluacija procesaPrimorsko-goranska2015
Inicijativa mladića
Program M (izvorno Program H – H dolazi od riječi “homem”, što znači “muškarac”) prvobitno su 1999. godine razvile četiri lationoameričke organizacije, a adaptaciju programa u kontekstu jugoistočne Europe napravili su Care International i Instituto Promundo u suradnji s lokalnim partnerima (u Hrvatskoj to je organizacija Status M). Program Inicijativa mladića temelji se na razvoju životnih vještina, a provodi se kroz seriju aktivnosti podijeljenih u tematske blokove koji uključuju spektar tema vezanih uz živote mladića. Ciljevi programa su: -Osnaživanje mladih u suočavanju s nedostacima i rizicima te izgradnji obrambenih i zaštitnih faktora protiv nezdravih stilova ponašanja i životnih izbora; -Promoviranje rodno ravnopravnih normi, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih.
PrevencijaStrojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanjaEvaluacija procesaPrimorsko-goranska2016
ISKORAK
Projekt odgovara na potrebe resocijalizacije liječenih ovisnika u smislu osposobljavanja za otvoreno tržište rada, informiranjem, osnaživanjem, psihosocijalnom podrškom, edukacijom i uključivanjem u radne procese u cilju socijalne reintegracije ovisnika.
ResocijalizacijaANST 1700Evaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2016
Iskra
Pružanjem podrške i podizanjem kompetencija roditeljima u svrhu jačanja zaštitne uloge obitelji u prevenciji rizičnih ponašanja djece/mladih smanjujemo pojavnost eksperimentiranja i konzumiranja legalnih i ilegalnih sredstava ovisnosti od strane djece i mladih na području Splitsko-dalmatinske županije.
PrevencijaMentorEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2015
Iskra
Pružanjem podrške i podizanjem kompetencije roditeljima u svrhu jačanja zaštitne uloge obitelji u prevenciji rizičnih ponašanja djece/mladih smanjujemo pojavnost eksperimentiranja i konzumiranja legalnih i ilegalnih sredstava ovisnosti od strane djece i mladih na području Splitsko-dalmatinske županije.
PrevencijaMentorEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2016
Iskra Plus
Prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja djece u partnerstvu s ustanovom socijalne skrbi, usmjerena na roditelje u riziku, stručnu i širu javnost, kroz aktivnosti informiranja, senzibiliziranja, edukacije, grupne podrške i savjetovanja.
PrevencijaMentorEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2016
Iz tame u svjetlo
Projekt je usmjeren na univerzalnu prevenciju. U okviru projekta provode se prevencijske intervencije putem učenja kroz interakciju s prosocijalnim vršnjacima, uključujući čimbenik rizika kroz utjecaje i pritiske vršnjaka. Projekt je vremenski usklađen s potrebama korisnika na način da cilja na rizične čimbenike prije nego se problem pojavi, ali i na način da sadržajem obuhvaća rizične i zaštitne čimbenike koji su relevantni u odnosu na razvojno razdoblje adolescencije u kojem se korisnici programa nalaze. Obilježja adolescentne dobi kao što su, primjerice, važnost vršnjaka, usmjerenost na kratkoročne posljedice i zanemarivanje dugoročnih, nedovoljna kritičnost u procjenjivanju socijalnih utjecaja, želja za ostvarivanjem samostalnosti i jedinstvenosti, često nedovoljno razvijen osjećaj za preuzimanje odgovornosti za vlastita ponašanja i druge, također su uzete u obzir pri kreiranju sadržaja i metoda u projektu. Svrha projekta je prevencija ovisnosti i promocija zdravih, preventivnih i prosocijalnih ponašanja za svu djecu i mlade.
PrevencijaUdruga za sprečavanje, informiranje, djelovanje i resocijalizaciju ovisnika - S.I.D.R.O.Evaluacija učinkaSplitsko-dalmatinska Varaždinska Vukovarsko-srijemska Zadarska Zagrebačka Grad Zagreb2015
Iz tame u svjetlo
Projekt je usmjeren na univerzalnu prevenciju. U okviru projekta provode se prevencijeske intervencije putem učenja kroz interakciju s prosocijalnim vršnjacima, uključujući čimbenik rizika kroz utjecaje i pritiske vršnjaka. Projekt je vremenski usklađen s potrebama korisnika na način da cilja na rizične čimbenike prije nego se problem pojavi, ali i na način da sadržajem obuhvača rizične i zaštitne čimbenike koji su relevantni u odnosu na razvojno razdoblje adolescencije u kojem se korisnici programa nalaze. Obilježja adolescentne dobi kao što su, primjerice, važnost vršnjaka, usmjerenost na kratkoročne posljedice i zanemarivanje dugoročnih, nedovoljna kritičnost u procijenjivanju socijalnih utjecaja, želja za ostvarivanjem samostalnosti i jedinstvenosti, često nedovoljmo razvijen osječaj za preuzimanje odgovornosti za vlastita ponašanja i druge, također su uzete u obzir pri kreiranju sadržaja i metoda u projektu. Svrha projekta je prevencija ovisnosti i promocija zdravih, preventivnih i prosocijalnih ponašanja za svu djecu i mlade.
PrevencijaUDRUGA SVETI LOVRO-ZAJEDNICA CENACOLOEvaluacija učinkaSplitsko-dalmatinska Varaždinska Vukovarsko-srijemska Zadarska Zagrebačka Grad Zagreb2015
IZ TAME U SVJETLO
Projekt je usmjeren na univerzalnu prevenciju. U okviru projekta provode se prevencijske intervencije putem učenja kroz interakciju s prosocijalnim vršnjacima, uključujući čimbenik rizika kroz utjecaje i pritiske vršnjaka. Program se provodi kroz preventivno edukativne radionice po školama, provođenjem pozitivnog modela uzora organiziranjem izložbe kroz koju će se izložiti radovi korisnika nastalih na radionicama, provođenjem edukativno preventivnog glazbeno - scenskog prikaza povodom obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti.
PrevencijaUdruga za sprečavanje, informiranje, djelovanje i resocijalizaciju ovisnika - S.I.D.R.O.Evaluacija procesaOsječko-baranjska Požeško-slavonska Sisačko-moslavačka Varaždinska Vukovarsko-srijemska Zagrebačka Grad Zagreb2016