Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 621
Naziv programaPodručjeNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
< 3 4 5 6 7 >
IZ TAME U SVJETLO
U okviru projekta provode se prevencijske intervencije putem učenja kroz interakciju s prosocijalnim vršnjacima, uključujući čimbenik rizika kroz utjecaje i pritiske vršnjaka. Projekt je vremenski usklađen s potrebama korisnika, cilja na rizične čimbenike prije nego se problem pojavi, i sadržajem obuhvaća rizične i zaštitne čimbenike koji su relevantni u odnosu na razvojno razdoblje adolescencije u kojem se korisnici programa nalaze. Obilježja adolescentne dobi kao što su, primjerice, važnost vršnjaka, usmjerenost na kratkoročne posljedice i zanemarivanje dugoročnih, nedovoljna kritičnost u procjenjivanju socijalnih utjecaja, želja za ostvarivanjem samostalnosti i jedinstvenosti, često nedovoljno razvijen osjećaj za preuzimanje odgovornosti za vlastita ponašanja i druge, također su uzete u obzir pri kreiranju sadržaja i metoda u projektu. Svrha projekta je prevencija ovisnosti i promocija zdravih, preventivnih i prosocijalnih ponašanja za svu djecu i mlade.
PrevencijaUDRUGA SVETI LOVRO-ZAJEDNICA CENACOLOEvaluacija procesaOsječko-baranjska Požeško-slavonska Sisačko-moslavačka Varaždinska Vukovarsko-srijemska Zagrebačka Grad Zagreb2016
Izaberi pravi put
Program je osmišljen kao niz aktivnosti u kojima su srednjoškolci kroz aktivno sudjelovanje i kreativan pristup promovirali zdrav život.
PrevencijaElektrotehnička i ekonomska školaEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Izgradnja zajednice ritmom i zvukom-radionice terapijskog bubnjanja
Radionice se izvode na bazi bubnjarskog kruga „drum circle“. Osnovni ciljevi terapijskog bubnjanja su: razvoj fine i grube motorike; razvoj vizualno-motoričke koordinacije; vježbanje koncentracije, pažnje i pamćenja; ublažavanje emocionalnih i psihičkih teškoća; razvoj discipliniranosti i uvažavanja pravila ponašanja. Voditelj i autor bubnjarskih radionica je Branko Trajkov, glazbenik klavijaturist, profesionalni bubnjar, slobodni umjetnik, bubnjar rok grupe „Zabranjeno pušenje“, a uz njega provoditelji (kao tehnička podrška, organizacijski) su djelatnice Službe. Radionice smo namijenili učenicima srednje škole u Novoj Gradišci.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županijeBrodsko-posavska2016
Izvannastavne aktivnosti
Izvannastavne aktivnosti u Gimnaziji Velika Gorica su dio preventivnog programa. Oslobađanje stvaralačkih potencijala, poticanje kreativnosti, jačanje pozitivne slike o sebi, razvijanje tolerancije, upoznavanje samoga sebe, međusobno druženje.
PrevencijaGimnazija Velika GoricaEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka2015
Jabuka
Jednomjesečni zdravstveno-preventivni program koji ima za cilj promociju zdravih i prevenciju nezdravih ponašanja s naglaskom na pušenju cigareta.
PrevencijaOŠ Vladimira Gortana ŽminjEvaluacija procesaIstarska2015
JAČANJE KOMPENTENCIJA U RADU S MLADIMA
Program univerzalne prevencije rizičnog ponašanja mladih koji se provodi u školskom okruženju. Namijenjen profesorima i stručnim suradnicima s ciljem njihovog osnaživanja za rad s učenicima, educiranjem o određenom problemu, te osiguravanjem radnih materijala. Edukacija o teorijskim okvirima rizičnog ponašanja provodi se putem interaktivnih radionica. Teme radionica obuhvaćaju i načine upravljanja s konfliktinim situacijama, unaprijeđenje komunikacijskih vještina između profesora i učenika. Edukacije su usmjerene podizanju kompetencija stručnih suradnika u školama za rad s mladima. Program predviđa dodatne supervizije, kojom se osigurava vjernost implementacije programa, kao i pomoć i podrška u radu.
PrevencijaNastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija ŠtamparEvaluacija procesaGrad Zagreb2016
Jačanje životnih vještina
Program se sastoji od seta radionica koji se provode na satovima razrednika s ciljem afirmacije pozitivnih vrijednosti i jačanja samopoštovanja/ samopouzdanja učenika, samoprocjene i procjene drugih te jačanje komunikaciiskih vještina
PrevencijaGimnazija Dr. Ivana Kranjčeva ĐurđevacEvaluacija procesaKoprivničko-križevačka2015
Jato
Jato je program koji je osmišljen za jedno ciljano odjeljenje u školi zbog razvoja socijalnih vještina pojedinih učenika iz tog razreda. Osnovni cilj je omogućiti svim učenicima osjećaj pripadnosti svom razredu tj. jatu.
PrevencijaOsnovna škola Marije i LineEvaluacija učinkaIstarska2015
Kad poljubac grize, a grljenje guši
Preventivni program "Kad poljubac grize, a grljenje guši" odnosi se na prevenciju nasilja u maloljetničkim vezama. Namijenjen je učenicima 3. razreda srednje škole. Program nastoji educirati učenike o različitim oblicima nasilja u vezama te ih naučiti prepoznati nasilje u ljubavnoj vezi. Isto tako, učenicima se nastoje pružiti određene komunikacijske vještine koje bi im mogle pomoći da izađu iz nasilne veze ili da ne počine nasilje u vezi, a da se istovremeno na asertivan način zauzmu za svoja prava i očekivanja.
PrevencijaObrtnička škola KoprivnicaKoprivničko-križevačka2015
Kako se oduprijeti nagovaranjima?
Tijekom dva školska sata, učenici IV.a i b razreda čitaju priču "Kako reći ne" Odgovaraju na pitanja o razumijevanju teksta. Igraju uloge (odnos vršnjaka, odnos odraslih prema djeci)
PrevencijaTone Peruška PulaEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
Kako se oduprijeti nagovaranjima?
Tijekom dva školska sata, učenici IV.a i b razreda čitaju priču "Kako reći ne" Odgovaraju na pitanja o razumijevanju teksta. Igraju uloge (odnos vršnjaka, odnos odraslih prema djeci)
PrevencijaTone Peruška PulaEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
KIM - Kultura izgradnje mira i promicanje nenasilnog ponašanja djece i mladih (Provedba u suradnji s udrugom AMBIDEKSTER)
Projekt „KIM“ usmjeren je na prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom i mladima putem aktivnosti temeljenih na principima međuvršnjačke pomoći te umrežavanja ključnih dionika u lokalnoj zajednici. Kroz projektne aktivnosti se potiče aktivno građanstvo mladih te njihovo sudjelovanje u promjenama unutar lokalne zajednice kako bi se pridonijelo podizanju svijesti javnosti o rastućem problemu nasilja među djecom i mladima kao i poticaju da djeca i mladi aktivno participiraju i zalažu se za poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti.
PrevencijaOŠ Marije Jurić ZagorkeEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2016
KLOPP- klub liječenih ovisnika PET PLUS
Osnivanje Kluba liječenih ovisnika sa svrhom individualnog i grupnog savjetovanja ovisnika i obitelji, edukacije, osnivanja call centra u svrhu rehabilitacije ovisnika u terapijskim zajednicama.
ResocijalizacijaUdruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2015
KLOPP- klub liječenih ovisnika PET PLUS
Osnivanje Kluba liječenih ovisnika sa svrhom individualnog i grupnog savjetovanja ovisnika i obitelji, edukacije, osnivanja call centra u svrhu rehabilitacije ovisnika u terapijskim zajednicama.
ResocijalizacijaUdruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2016
Knjiga - naš prijatelj u slobodnom vremenu
Cilj: popularizacija knjige i knjižnice kao mogućnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Proširivanje znanja učenika, formiranje navike čitanja i druženja uz knjigu.
PrevencijaOsnovna škola Andrije Palmovića, RasinjaKoprivničko-križevačka2015
Kontakt - Centar za osnaživanje mladih iz alternativne skrbi
Kontakt teži unaprijediti resocijalizaciju korisnika odgojnih zavoda, u suradnji s relevantnim dionicima (OCD-i, donositelji odluka, poslodavci, lokalna zajednica) u svrhu njihove kvalitetnije integracije i prevencije recidivizma, a prema individualiziranom programu. Udruga Igra još od 2006. godine surađuje s Odgojnim zavodom Turopolje kroz aktivnosti osnaživanja odgajanika koji su smješteni u Odgojnom zavodu. Oba su partnera prepoznala važnost suradnje i uključivanja odgajanika u psiho-soci-pedagoške aktivnosti, kao i informativno-edukativne aktivnosti koje stručni djelatnici udruge Igra provode kroz program Kontakt, namijenjen upravo osnaživanju mladih iz svih oblika alternativne skrbi.
ResocijalizacijaUdruga Igra Evaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2016
Koracima prijateljstva do prevencije vršnjačkog nasilja
Program je koncipiran sa ciljem da se mladi senzibiliziraju za probleme nasilja i na taj način postaju aktivni dionici njegovog suzbijanja.Proizlazi iz napora da škola bude ugodno i sigurno mjesto u kojima su kvalitetni odnosi snaga cijele zajednice.Produkt je timskog rada svih sudionika unutar škole, roditelja, učenika i nastavnika te partnerstva sa lokalnom zajednicom, udrugama i institucijama. U programu su integrirane sve aktivnosti koje promoviraju pozitivne životne vrijednosti, zajedništvo, osobni razvoj i odgovorne životne izbore kao temelj prevencije svih oblika rizičnih ponašanja mladih. više>http://www.ssmb.hr/484/skolski-preventivni-program, http://www.ssmb.hr/
PrevencijaSrednja škola Mate Blažine Istarska2015
Krojeno po mjeri
Unaprjeđenje psihosocijalnog tretmana eksperimentatora i ovisnika o psihoaktivnim tvarima, s drugim vrstama ovisnosti s komorbiditetom te obitelji putem savjetovanja, kraćeg i duljeg programa rehabilitacije i resocijalizacije u terapijskoj zajednici. Psihosocijalni tretman sastoji se od detektiranja budućih korisnika, motivacijskog procesa, savjetodavnog rada, faze prihvata, rezidencijalnog tretmana, te resocijalizacije i reintegracije korisnika. Ovaj tretman bi trebao pomoći ovisnicima u modifikaciji ponašanja u društveno prihvatljive okvire, naučiti ih socijalnim vještinama, načinima rješavanja problema, stjecanju radnih navika, pomoći im u rješavanju egzistencijalnih pitanja ali i educirati ih o zdravim načinima života, prevenciji relapsa i zaraznih bolesti kao i obrazovati ih za rad u svrhu osiguravanja egzistencije. Kada osoba s problemom želi ući u terapijsku zajednicu prije svega dolazi u naša savjetovališta.
TretmanZajednica Pape Ivana XXIIIEvaluacija procesa i učinkaDubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska Zadarska2016
Krojeno po mjeri
Unaprjeđenje psihosocijalnog tretmana eksperimentatora i ovisnika o psihoaktivnim tvarima, s drugim vrstama ovisnosti s komorbiditetom te obitelji putem savjetovanja, kraćeg i duljeg programa rehabilitacije i resocijalizacije u terapijskoj zajednici. Psihosocijalni tretman sastoji se od detektiranja budućih korisnika, motivacijskog procesa, savjetodavnog rada, faze prihvata, rezidencijalnog tretmana, te resocijalizacije i reintegracije korisnika. Ovaj tretman bi trebao pomoći ovisnicima u modifikaciji ponašanja u društveno prihvatljive okvire, naučiti ih socijalnim vještinama, načinima rješavanja problema, stjecanju radnih navika, pomoći im u rješavanju egzistencijalnih pitanja ali i educirati ih o zdravim načinima života, prevenciji relapsa i zaraznih bolesti kao i obrazovati ih za rad u svrhu osiguravanja egzistencije. Kada osoba s problemom želi ući u terapijsku zajednicu prije svega dolazi u naša savjetovališta.
TretmanZajednica Pape Ivana XXIIIEvaluacija procesa i učinkaDubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska Zadarska2015
Kvartovski đir: ljetne kreativne radionice s djecom
Program univerzalne prevencije "Kvartovski đir" kroz ciklus besplatnih kreativnih radionica, koji se provodi na više lokacija u Puli, djeci starijeg osnovnoškolskog uzrasta omogućuje konstruktivno provođenje ljetnih školskih praznika, povezivanje s pozitivno usmjerenim odraslima i vršnjacima te jačanje interpersonalnih vještina.
PrevencijaCZSS Pazin, Podružnica Obiteljski centarEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
LA(R)A trening socijalnih vještina
LA(R)A ima za cilj osnaživanje djece i mladih za snalaženje u svakodnevnim situacijama, kroz iskustveno učenje. Dugoročni cilj je prevencija neprihvatljivog ponašanja i postizanje učinkovite socijalne integracije djece i mladih.
PrevencijaOsnovna škola Antuna MihanovićaEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Lančana reakcija - LARA
Razvoj socijalnih vještina učenika 4. razreda OŠ Imbriovec, provođenje visoko strukturiranih radionica s učenicima, s ciljem jačanja osobnih snaga učenika. Kroz skup radionica kod učenika se nastoje razvijati vještine empatije, ophođenja s drugima, uspješnijeg rješavanja problema, boljeg razumijevanja i kontrole osjećaja, poštivanje pravila i granica, jačati osobne snage pojedinaca
PrevencijaOŠ Mihovil Pavlek Miškina, ĐelekovecEvaluacija procesaKoprivničko-križevačka2015
Lav u meni
Program prevencije pušenja među mladima, proveden u suradnji s Udrugom Institut iz Pule održali smo program prevencije pušenja među mladima "Lav u meni" za učenike sedmih i osmih razreda.
PrevencijaOsnovna škola Mate Balote BujeIstarska2015
Lav u meni
Provoditelj je udruga "Institut" iz Pule, a radi se o programu prevencije pušenja cigareta i prevenciji drugih ovisničkih ponašanja te jačanju osobnih kompetencija i slike o sebi kod učenika.
PrevencijaOsnovna škola Vladimira NazoraIstarska2015
LAV U MENI projekt prevencije 2015
Projekt „Lav u meni“ podrazumijeva intervencije organizirane prema socijalnim uvjetima koji utječu na pojavu poremećaja u ponašanju i/ili rizičnih ponašanja, osigurava pozitivan i zdrav razvoj djeci, mladima i odrasloj populaciji.
PrevencijaUdruga InstitutEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
Lijecenje, rehabilitacija i resocijalizacija lijecenih
Lijecenje, rehabilitacija i resocijalizacija lijecenih alkoholicara i clanova njihovih obitelji
ResocijalizacijaKlub liječenih alkoholičara PulaEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji
Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholicara i članova njihovih obitelji
ResocijalizacijaKlub liječenih alkoholičara PulaEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
Lucijina priča
Projekt predviđa seriju aktivnosti ciljanih prevenciji rizičnih ponašanja mladih koje uključuju mlade i njihovo neposredno okruženje odraslih. Sadržaji projekta usmjereni su informiranju, edukaciji, razvoju kritičkog mišljenja i aktivnoj participaciji ciljanih skupina kako bi se osigurala bolja recepcija preventivnih poruka.
PrevencijaUdruga Hepatos RijekaEvaluacija procesaPrimorsko-goranska2015
Lucijina priča
Projekt predviđa seriju aktivnosti ciljanih prevenciji rizičnih ponašanja mladih koje uključuju mlade i njihovo neposredno okruženje odraslih. Sadržaji projekta usmjereni su informiranju, edukaciji, razvoju kritičkog mišljenja i aktivnoj participaciji ciljanih skupina kako bi se osigurala bolja recepcija preventivnih poruka.
PrevencijaUdruga Hepatos RijekaEvaluacija procesaPrimorsko-goranska2016
Lutke na koncu
Sprječavanje razvoja ovisnosti i uključivanje ovisnika u neki od oblika postojećih tretmana. Prevencija ovisnosti o psihoaktivnim sredstvima, smanjenje broja ovisnika, senzibilizacija javnosti za probleme ovisnika i njihovih obitelji.
PrevencijaHumanitarna organizacija Zajednica SusretEvaluacija učinkaZagrebačka Grad Zagreb2015
Ljubav u pokretu
Radionice koje se temelje na grupnom radu s djecom koji ponajviše obuhvaća elemente geštalt terapije, tehnike terapije plesom i pokretom i art terapije. Ciljevi: poticati razvoj potencijala i zdrav razvoj djece i mladih u riziku za razvoj poremećaja u ponašanju; osigurati zaštitu prava i dobrobiti djece u riziku koja predstavljaju dodatno osjetljivu skupinu; omogućiti razvoj samopoštovanja, samopouzdanja i stvaranje snažnog osobnog integriteta i osjećaja ljudskog dostojanstva kod djece u riziku; stvoriti predispozicije za usvajanje kvalitetnih oblika vršnjačkog druženja i zabave i za odupiranje negativnim vršnjačkim pritiscima; poticati prijenos s djeteta na dijete kvalitetnih oblika druženja i zabave
PrevencijaIII. osnovna škola VaraždinEvaluacija procesa i učinkaVaraždinska2016
MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA
Projekt je program učenja socijalnih vještina putem pomno strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 4 modula za svaku grupu. Svrha projekta je educirati djecu u području socijalnih vještina, povećati senzibilitet za druge, jačati timski i suradnički duh što su posebno naglašeni zahtjevi modernog vremena, ojačati djecu sa slabije razvijenim socijalnim vještinama.
PrevencijaTI SI OKEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka2015
Male kreativne socijalizacijske skupine
Program provodi škola u suradnji s nadležnim centrom za socijalnu skrb, prema pristupu kojeg je uveo prof.dr.sc. Josip Janković, a namijenjen je učenicima iz rizičnog okruženja i/ili učenicima koji već pokazuju znakove društveno neprihvatljivog ponašanja ili imaju poteškoća u uključivanju u redovni obrazovni proces.
PrevencijaOŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske TopliceVaraždinska2016
Medijacija u razredu
Provode se radionice za učenike na satu razrednog odjela u cilju razvijanja vještina mirenje i miroljubivog rješavanja sukoba u školi i obitelji.
PrevencijaOsnovna škola "Đuro Ester"Evaluacija procesaKoprivničko-križevačka2015
Minus virus
Podrška intravenoznim korisnicima droga s ciljem smanjenja rizika od infekcije Hepatitisom B i C i HIV-om razmjenom šprica i distribucijom aseptičnog materijala, savjetovanjem i davanjem smjernica za zdravlje i javljanje na liječenje
Smanjenje štetaUdruga apstinenata za pomoc pri resocijalizaciji PoratEvaluacija procesa i učinkaZadarska2016
Mjesec borbe protiv ovisnosti
Program "Mjesec borbe protiv ovisnosti" odnosi se na sve dionike odgojno - obrazovnog sustava koji kroz različite aktivnosti od predavanja, anketiranja, pedagoških radionica te sportskih aktivnosti i izložbi želi upoznati učenike i roditelje sa vrstama modernih ovisnosti i njihovim posljedicama.
PrevencijaOsnovna škola Ivan Mažuranić, SibinjEvaluacija procesaBrodsko-posavska2015
Mjesec borbe protiv ovisnosti
Predavanja i radionice koje služe prevenciji zlouporabe droge.
PrevencijaTehnička školaPožeško-slavonska2015
MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI
Program je namijenjen učenicima od petog do osmog razreda. Provode ga pedagoginja i socijalna pedagoginja u suradnji s razrednim učiteljima, učiteljima prirode/biologije te školskom liječnicom. Ciljevi programa su: razviti pozitivan stav prema zdravlju, učenike i roditelje upoznati sa opasnostima uzimanja sredstava ovisnosti, te poticati učenike na kvalitetno korištenje slobodnog vremena.
PrevencijaOSNOVNA ŠKOLA KLOŠTAR PODRAVSKIKoprivničko-križevačka2015
Mjesec borbe protiv ovisnosti
Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježen je provođenjem pedagoških radionica u periodu od 15.11.2015. do 15.12.2015. u svim razrednim odjelima predmetne nastave. Cilj je radionica razvijati kritičko razmišljanje o konzumiranju sredstava ovisnosti.
PrevencijaOsnovna škola GradecEvaluacija procesaZagrebačka2015
Mladi cetinskog kraja za zdravlja - U SRIDU!
Projekt se obraća učenicima osnovnih škola, srednjih škola s područja Grada Sinja i Cetinskog kraja te njihovim roditeljima. Osnovni cilj projekta je senzibilizirati mlade (i njihove roditelje) za problematiku štetnosti alkohola i duhana na zdravlje te ih informirati o zdravim stilovima života. Tijekom sljedećih godinu dana želimo u okviru našeg projekta organizirati niz interaktivnih predavanja, radionica i tematskih nagradnih kvizova znanja i kreativnosti te sportskih aktivnosti i druženja učenika osnovnih i srednjih škola s područja Grada Sinja u svrhu zaštite zdravlja. Odnosno projektom želimo postići bolju educiranost i svjesnost o važnosti zaštite vlastitog.
PrevencijaUdruga Novi putEvaluacija učinkaSplitsko-dalmatinska2015