Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 621
Naziv programaPodručjeNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
1 2 3 4 5 >
Otvoreni kišobran
prevencija ovisničkog ponašanja (pušenje cigareta, pijenje alkohola i eksperimentiranje s drogama) kod učenika šestih razreda osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Prevencija"Prof. Blaž Mađer" Novigrad Podravski i Ivan Lacković Croata KalinovacEvaluacija učinkaKoprivničko-križevačka2015
Otvoreni kišobran
- prevencija ovisničkog ponašanja (pušenje cigareta, pijenje alkohola i eksperimentiranje s drogama) kod učenika šestih razreda osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Prevencija"Prof. Blaž Mađer" Novigrad Podravski i Ivan Lacković Croata KalinovacEvaluacija učinkaKoprivničko-križevačka2015
"Zdrav za 5" (Škola korisnik; ciljana skupina: učenici 8. razreda)
Programom je obuhvaćena prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu i klađenju. Provodi se u suradnji s MUP-om i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Program se provodi kontinuirano s učenicima 8.razreda.
PrevencijaA.G. Matoša NovaljaEvaluacija procesaLičko-senjska2016
Najjači stav
Program socijalnopedagoškog tretmana „Najjači stav“ namijenjen je adolescentima u koji su u riziku od razvoja ovisnosti i ovisničkog životnog stila vezano uz različita sredstva i oblike ovisnosti (legalne i ilegalne supstance, kockanje i klađenje, ovisnost o novim tehnologijama, poremećaji prehrane). Program je namijenjen adolescentima, budući da su adolescenti dobna skupina koja je najviše prijemčljiva za razvoj ovisnosti o psihoaktivnim supstancijama i u toj se dobi najčešće započinje s eksperimentiranjem.
PrevencijaAmbidekster klubEvaluacija procesa i učinkaVaraždinska Grad Zagreb2015
Školski preventivni program
Školski preventivni program (ŠPPO) osmišljen je na način da djelujući tijekom čitavog odgojno-obrazovnog procesa, učenik do početka adolescencije bude osposobljen za kvalitetno samozaštitno reagiranje. Škola će se stoga usmjeriti na: - osnaživanje zaštitnih čimbenika tijekom školovanja učenika (stvaranje pozitivne slike o sebi, podršku od strane učitelja i roditelja, pomoć u rješavanju kriznih situacija, osmišljavanje kvalitetnog slobodnog vremena – ponuda različitih izvannastavnih aktivnosti, osposobljavanje za samopomoć i samozaštitu), - ublažavanje utjecaja rizičnih čimbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, školski neuspjeh, poteškoće u ponašanju i dr.).
PrevencijaAndrije Kačića Miošića2015
Školski preventivni program
Školski preventivni program (ŠPPO) osmišljen je na način da djelujući tijekom čitavog odgojno-obrazovnog procesa, učenik do početka adolescencije bude osposobljen za kvalitetno samozaštitno reagiranje. Škola će se stoga usmjeriti na: - osnaživanje zaštitnih čimbenika tijekom školovanja učenika (stvaranje pozitivne slike o sebi, podršku od strane učitelja i roditelja, pomoć u rješavanju kriznih situacija, osmišljavanje kvalitetnog slobodnog vremena – ponuda različitih izvannastavnih aktivnosti, osposobljavanje za samopomoć i samozaštitu), - ublažavanje utjecaja rizičnih čimbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, školski neuspjeh, poteškoće u ponašanju i dr.).
PrevencijaAndrije Kačića MiošićaVaraždinska2016
ISKORAK
Projekt odgovara na potrebe resocijalizacije liječenih ovisnika u smislu osposobljavanja za otvoreno tržište rada, informiranjem, osnaživanjem, psihosocijalnom podrškom, edukacijom i uključivanjem u radne procese u cilju socijalne reintegracije ovisnika.
ResocijalizacijaANST 1700Evaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2016
Školski preventivni program
Preventivnim programom želi se poticati učenike na društveno prihvatljive oblike ponašanja i stvoriti otpor prema negativnim utjecajima iz okoline, razvijati tolerancija i samopouzdanje, unapređivati socijalne kompetencije te promicati zdrave stilove života.
PrevencijaAnte KovačićaZagrebačka2015
"Zdrav za 5" (Škola korisnik; ciljana skupina: učenici 8. razreda)
Prevencija ovisnosti te kontinuirano promicanje prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladeži. Ciljevi predavanja i radionica su podizanje razine svijesti kod učenika o opasnostima sredstava ovisnosti i jačanje uvjerenja o štetnosti zlouporabe droga i alkohola. Učenike se također informira o policijskim poslovima i primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima kažnjivih radnji i sankcijama u slučajevima zlouporabe droga s ciljem razvijanja osjećaja odgovornosti za djela koja su počinjena protivno zakonskim odredbama i radi pobuđivanja svijesti o sankcijama za takva kaznena djela.
PrevencijaAntuna Mihanovića PetropoljskogEvaluacija procesa i učinkaŠibensko-kninska2017
Školski preventivni program
Programom se nastojalo stvoriti sigurno i poticajno okruženje za učenike, ostvariti kontinuitet u održavanju uspostavljenih vrijednosti usmjerenih na prevenciju ovisnosti te poticati učenike na zdravo i korisno provođenje slobodnog vremena.
PrevencijaBlaž TadijanovićBrodsko-posavska2015
Budi NEovisan, budi svoj
Budi NEovisan, budi svoj“ je projekt univerzalne prevencije svih oblika ovisnosti kod mladih koji se zasniva na Preventivnom programu Grada Karlovca, a obuhvaća edukaciju učenika, roditelja, prosvjetnih djelatnika te osoba koje rade s mladima iz udruga mladih i za mlade i u klubovima mladih.
PrevencijaCarpe DiemEvaluacija učinkaKarlovačka2015
„Ljubav u pokretu“ - preventivni program za djecu i mlade (Nositelj)
Projekt pruža inovativnu psihosocijalnu podršku rizičnoj djeci i mladima te model preventivnog rada. Glavne aktivnosti su edukacija stručnjaka i inovativni grupni rad koji izvode educirani stručni suradnici škola širom Hrvatske.
PrevencijaCentar za edukaciju i savjetovanje SunceEvaluacija procesa i učinkaBjelovarsko-bilogorska Dubrovačko-neretvanska Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Međimurska Osječko-baranjska Primorsko-goranska Splitsko-dalmatinska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Grad Zagreb2016
Prevencija ovisnosti s antropološko- duhovnog aspekta
Glavni cilj projekta je prevencija ovisnosti djece i mladih do postizanja konačnog cilja - zdrav pojedinac i obitelj, a time i društvo. Edukacijom, savjetovanjem, radom u terapijskom skupinama dovesti mlade osobe do osmišljenosti i svrhovitosti života, jačanjem karaktera do slobode od ovisnosti. Sadržaj: 1. Tribine i stručna predavanja na razini Gradova Slavonski Brod, Požega, Lipika i Pakraca 2. Individualni rad 3. Rad terapijske skupine 4. Pružanje savjetovanja putem dežurnoga telefona Ciljane skupine korisnika ovisno o projektnim aktivnostima su djeca i mladi opća populacija, roditelji, mladi s problemom ovisnosti; obitelji i djeca branitelja; opća populacija građana. Programske sadržaje provode stručno educirane osobe na području hagioterapije i volonteri.
PrevencijaCentar za hagioterapiju Slavonski BrodEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska Osječko-baranjska Požeško-slavonska2015
Prevencija ovisnosti s antropološko-duhovnog aspekta
Opći cilj projekta je suzbijanje i sprječavanje pojava ovisnosti, ponašajnih ovisnosti i rizičnog ponašanja kod opće populacije djece i mladih te opće populacije građana, kao i razvoj temeljnih i autentičnih motivacija slobode, odnosno razvoj vrednota, vrlina i etičkih principa. Osnovne aktivnosti su: 1. Tribine i stručna predavanja, 2. Individualni rad. 3. Rad terapijske skupine, 4. Rad na dežurnom telefonu, 5. Radionica za mlade. Ciljane skupine: djeca opća populacija, mladi opća populacija, obitelji, roditelji, ostali. Mjesto provedbe projekta je područje Grada Slavonskog Broda, Požege i Nove Gradiške. Nositelji programskih aktivnosti su članovi CHT SB i vanjski stručni suradnici.
PrevencijaCentar za hagioterapiju Slavonski BrodEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska Požeško-slavonska2016
Znanjem protiv ovisnosti
Edukacijom odgajatelja o provođenju treninga socijalnih vještina provest će se trening s korisnicima doma što će dovesti do jačanja kapaciteta mladih i utjecati na smanjenje pojave ovisnosti.
PrevencijaCentar za nestalu i zlostavljanu djecuKrapinsko-zagorska Osječko-baranjska Grad Zagreb2015
Školski preventivni program
Školskim preventivnim programom obuhvaćeni su svi polaznici Centra ( od 3 do 45 godina ), sa sniženim i značajno sniženim intelektualnim sposobnostima Naši polaznici su osobe smanjene kritičnosti prema novom i nepoznatom i vrlo su povodljivi. Cilj programa je putem radionica osvijestiti korisnike i njihove roditelje o opasnostima koje nose konzumiranje alkohola , pušenje , trgovina ljudima te seksualno iskorištavanje.
PrevencijaCentar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce KoprivnicaEvaluacija procesa i učinkaKoprivničko-križevačka2015
Svjetlost na kraju tunela
Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika o drogi, alkoholu i kocki koja se provodi u okviru terapijske zajednice. Korisnici su punoljetni muškarci ovisni o drogi, alkoholu i kocki. U sklopu programa provodi se psihoterapija (individualni i grupni rad sa korisnicima) i radna terapija. Program traje tri godine, a posljednjih šest mjeseci program provodi se postupna resocijalizacija korisnika. Tijekom tri godine programa provodi se individualni i grupni rad sa članovima obitelji korisnika.
TretmanComunita Mondo NuovoEvaluacija učinkaPrimorsko-goranska Zadarska Šibensko-kninska Grad Zagreb2015
Podrška i potpora nakon izlaska iz terapijske zajednice
Resocijalizacija ovisnika koji se nalaze u posljednjoj fazi terapeutskog programa u terapijskoj zajednici Mondo Nuovo ili su završili terapeutski program ili ukoliko nisu završili terapeutski program ostvaruju apstinenciju.
ResocijalizacijaComunita Mondo NuovoEvaluacija procesaDubrovačko-neretvanska Istarska Primorsko-goranska Splitsko-dalmatinska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb2015
Podrška i potpora nakon izlaska iz terapijske zajednice
Resocijalizacija ovisnika koji se nalaze u posljednjoj fazi terapeutskog programa u terapijskoj zajednici Mondo Nuovo ili su završili terapeutski program ili ukoliko nisu završili terapeutski program ostvaruju apstinenciju.
ResocijalizacijaComunita Mondo NuovoPrimorsko-goranska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb2016
Čuvaj svoje zdravlje
Opći cilj projekta je spriječiti daljnje rizično ponašanje i konzumiranje sredstava ovisnosti te pojavu ovisnosti kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju na području Zadarske županije. Izravni korisnici projekta su djeca i mladi s poremećajima u ponašanju od kojih pojedini eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti i pokazuju sklonost i dr.rizičnim ponašanjima. Neizravni korisnici projekta su roditelji izravnih korisnika projekta. Mjesto provedbe projekta je Zadarska županija-grad Zadar i grad Benkovac i Šibensko-kninska županija-mjesto Nunić.
PrevencijaComunita Mondo NuovoEvaluacija procesa i učinkaZadarska Šibensko-kninska2016
Pozitivna mama, pozitivan tata!
Opći cilj projekta je osnažiti roditelje u obavljanju njihovih roditeljskih odgovornosti i kapaciteta s naglaskom na prevenciju sredstava ovisnosti. Izravni korisnici projekta su roditelji s područja grada Zadra, grada Benkovca i Općine Kistanje. Neizravni korisnici projekta su djeca izravnih korisnika projekta. Mjesto provedbe je Zadarska župania, grad Zadar i grad Benkovac i Šibensko-kninska županija-Općina Kistanje. Osnaživanje roditelja u obavljanju roditeljskih odgovornosti i kapaciteta s naglaskom na prevenciju sredstava ovisnosti.
PrevencijaComunita Mondo NuovoEvaluacija procesa i učinkaZadarska Šibensko-kninska2016
Svjetlost na kraju tunela
Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika o drogi, alkoholu i kocki koja se provodi u okviru terapijske zajednice. Korisnici su punoljetni muškarci ovisni o drogi, alkoholu i kocki. U sklopu programa provodi se psihoterapija (individualni i grupni rad sa korisnicima) i radna terapija. Program traje tri godine, a posljednjih šest mjeseci program provodi se postupna resocijalizacija korisnika. Tijekom tri godine programa provodi se individualni i grupni rad sa članovima obitelji korisnika.
TretmanComunita Mondo NuovoEvaluacija učinkaPrimorsko-goranska Zadarska Šibensko-kninska Grad Zagreb2016
Obiteljsko savjetovalište
Obiteljsko savjetovalište u kontinuitetu od 2008. pruža usluge savjetovanja (individualno, partnersko, obiteljsko, savjetovanje za roditelje, savjetovanje roditelj-dijete), prema načelima dragovoljnosti, povjerljivosti i stručnosti. Korisnici se javljaju zbog niza razloga kao što su: narušeni partnerski odnosi i komunikacija, odgojne teškoće, osobni problemi vezani uz različite životne okolnosti uključujući i teškoće vezane uz ovisnost (alkohol, droga, kocka).
PrevencijaCZSS Pazin, Podružnica Obiteljski centarIstarska2015
Obiteljsko savjetovalište
Obiteljsko savjetovalište u kontinuitetu od 2008. pruža usluge savjetovanja (individualno, partnersko, obiteljsko, savjetovanje za roditelje, savjetovanje roditelj-dijete), prema načelima dragovoljnosti, povjerljivosti i stručnosti. Korisnici se javljaju zbog niza razloga kao što su: narušeni partnerski odnosi i komunikacija, odgojne teškoće, osobni problemi vezani uz različite životne okolnosti uključujući i teškoće vezane uz ovisnost (alkohol, droga, kocka).
PrevencijaCZSS Pazin, Podružnica Obiteljski centarIstarska2016
Kvartovski đir: ljetne kreativne radionice s djecom
Program univerzalne prevencije "Kvartovski đir" kroz ciklus besplatnih kreativnih radionica, koji se provodi na više lokacija u Puli, djeci starijeg osnovnoškolskog uzrasta omogućuje konstruktivno provođenje ljetnih školskih praznika, povezivanje s pozitivno usmjerenim odraslima i vršnjacima te jačanje interpersonalnih vještina.
PrevencijaCZSS Pazin, Podružnica Obiteljski centarEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
Rani odgoj u primarnoj prevenciji ovisnosti
Zadovoljenje potrebe za sigurnošću, nježnošću i ljubavlju (osjećaj da je dijete zbrinuto, prihvaćeno i voljeno). Predavanja, radionice za djecu. Zadovoljenje potrebe uzajamne komunikacije, razvoj mogućnosti doživljavanja, razumijevanja i izražavanja poruka, stvaralaštva. Optimistično doživljavanje života i temeljno povjerenje u sebe i okolinu.
PrevencijaDJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRACEvaluacija procesaPožeško-slavonska2015
Rani odgoj u primarnoj prevenciji ovisnosti
Zadovoljenje potrebe za sigurnošću, nježnošću i ljubavlju (osjećaj da je dijete zbrinuto, prihvaćeno i voljeno). Predavanja, radionice za djecu. Zadovoljenje potrebe uzajamne komunikacije, razvoj mogućnosti doživljavanja, razumijevanja i izražavanja poruka, stvaralaštva. Optimistično doživljavanje života i temeljno povjerenje u sebe i okolinu.
PrevencijaDJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PAKRACEvaluacija procesaPožeško-slavonska2016
Program primarne prevencije ovisnosti i zlouporabe droge
Ovaj program stavlja naglasak na roditelje kao osobe koje na najbolji način mogu pripremiti dijete za zdrav život lišen ovisnosti. Ulogu posredovanja znanja i vještina potrebnih roditeljima i djeci za ostvarivanje ovog cilja, preuzimaju odgajatelji u našoj ustanovi.
PrevencijaDječji vrtići PožegaEvaluacija procesaPožeško-slavonska2015
Školski preventivni program; CAP; PETZANET; ENABLE; Zdrav za 5!; Malim koracima do održivog razvoja
Kroz preventivne programe nastojimo zaštititi djecu i mlade, odnosno osvijestiti im važnost prihvaćanja samozaštitnog odgovornog ponašanja i svjesnog izbjegavanja rizika, stvaranje uvjeta za smanjenje interesa djece za iskušavanjem sredstava ovisnosti, nasilja, zlostavljanja i sl.
PrevencijaDomovinske zahvalnostiEvaluacija procesa i učinkaŠibensko-kninska2015
CAP; Prevencija nasilja među djecom; Budimo tolerantni
CAP: Cilj je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz: pružanje kvalitetnih informacija; poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama; osnaživanje njima važnih odraslih, roditelja i zaposlenika osnovnih škola, da im pruže kvalitetniju podršku. Prevencija nasilja među djecom: povećati svijest o nasilju, prepoznavanje rizika i ranije prepoznavanje obrazaca nasilnog ponašanja, učenje strategijama prevencije nasilja i snalaženja u opasnim/nasilnim situacijama. Budimo tolerantni: prihvaćanje drugih kao različitih a opet da smo svi jednaki
PrevencijaDomovinske zahvalnostiEvaluacija procesaŠibensko-kninska2016
Školski preventivni program - Program zdravog življenja
Osnovni cilj školskog preventivnog programa je očuvanje i unapređivanje fizičkog i mentalnog zdravlja učenika, unapređivanje zdravog stila življenja i prevencija negativnih oblika ponašanja.
PrevencijaDr. fra Karlo BalićSplitsko-dalmatinska2015
Zdrav za 5!
Educiranje i senzibiliziranje mladih o štetnim životnim navikama.
Prevencijadr. Jure Turić, GospićEvaluacija procesa i učinkaLičko-senjska2015
Program preventivnih aktivnosti suzbijanja zlouporabe sredstava ovisnosti
Kroz redovni školski program, predavanja na satovima razrednog odjela, specifične radionice, individualni rad s učenicima, oglasne ploče i predavanja na roditeljskim sastancima djelovati na učenike povećanjem informiranosti i jačanjem samosvijesti o sebi u svijetu.
Prevencijadr. Jure Turić, GospićEvaluacija procesaLičko-senjska2015
"Ne zato jer ne", (Škola korisnik; Nositelj: PU Zagrebačka)
Predavanje za učenike prvih razreda Predavanje koje se provodi u obliku predavanja u trajanju od 45 minuta koju provode djelatnici PU Zagrebačke, kojima educiraju učenike o štetnostima opojnih sredstava kroz prezentaciju, film i raspravu.
PrevencijaDruga ekonomska školaGrad Zagreb2016
Rano pijenje mladih i njegova prevencija
Rano pijenje mladih i njegova prevencija je program koji provodimo u 7. razredima OŠ Vladimira Nazora Pazin i PŠ Trviž. Cilj je smanjiti interes mladih za uzimanjem alkohola i drugih sredstva ovisnosti te odgoditi početak njegove konzumacije, reducirati konzumiranje alkohola među mlađim adolescentima koji su već počeli piti te ograničiti broj problema s kojima se mladi suočavaju zbog konzumacije. Provodi se kroz 4 radionice s učenicima i 3 radionice s roditeljima.
PrevencijaDruštvo "Naša djeca" PazinEvaluacija procesaIstarska2015
Rano pijenje mladih i njegova prevencija
Rano pijenje mladih i njegova prevencija je program koji provodimo u 7. razredima OŠ Vladimira Nazora Pazin i PŠ Trviž. Cilj je smanjiti interes mladih za uzimanjem alkohola i drugih sredstva ovisnosti te odgoditi početak njegove konzumacije, reducirati konzumiranje alkohola među mlađim adolescentima koji su već počeli piti te ograničiti broj problema s kojima se mladi suočavaju zbog konzumacije. Provodi se kroz 4 radionice s učenicima i 3 radionice s roditeljima.
PrevencijaDruštvo "Naša djeca" PazinEvaluacija procesaIstarska2016
SAVJETOVALIŠTE ZA POMOĆ ZLOSTAVLJANOJ I ZANEMARIVANOJ DJECI
Projekt obuhvaća psihološko- psihoterapeutski rad sa zlostavljanom i zanemarivanom djecom, bilo da je riječ o djeci koja su zlostavljanje doživjela u obiteljskom ili vršnjačkom okruženju; te pružanje savjetodavne suportivne pomoći obiteljima zlostavljane i zanemarivane djece.
PrevencijaDruštvo naša djeca PulaEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
Hvala ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju
Projekt se provodi na području četiri županije, a namijenjen je djeci i mladima korisnicima sustava socijalne skrbi, domova za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i s poremećajima u ponašanju te stručnjacima koji rade s istima. Opći cilj projekta jest osnažiti djecu i mlade kako bi prevenirali rizična ponašanja u području konzumiranja i eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti, uključujući alkohol, opojna sredstava i novije ovisnosti (kocki/klađenje i Internet).
PrevencijaDruštvo za socijalnu podrškuEvaluacija procesaLičko-senjska Splitsko-dalmatinska Zadarska Grad Zagreb2015
"Ne, zato jer ne!"
Navedeni program ima cilj sprečavanje zloupotrebe sredstava ovisnosti. Iformiranje od strane djelatnika MUP-a, rad s učenicima od strane stručnih suradnika škole.
PrevencijaDrvodjeljska škola ZagrebEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Projekt "Živimo zdravo"
U okviru sata razrednika provode se radionice na temu prevencije ovisnosti, prevencije nasilničkog ponašanja s ciljem usmjeravanja učenika na društveno prihvatljive oblike ponašanja, promicanje zdravih stilova života, odgoj zdravih osoba sposobnih za nošenje s životnim problemima.
PrevencijaEkonomska i trgovačka škola Ivana DomcaVukovarsko-srijemska2015