Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 621
Naziv programaPodručjeNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
1 2 3 4 5 >
Nauči živjeti
Projekt univerzalne prevencije usmjeren na mlade i roditelje s ciljem smanjenja rizičnih faktora koji bi mogli dovesti do ovisničkih i neprilagođenih ponašanja kod mladih, te jačanje zaštitnih faktora „poticanjem“ mladih na poželjno ponašanje. Aktivnosti koje se provode: organiziranje edukativno interaktivnih radionica u suradnji sa stručnim službama u srednjim školama za učenike od 1.-4. razreda; organiziranje „kampova mladih“ čiji je cilj promicanje i razvoj kulturno-sportskih aktivnosti kao i afirmacija kreativnosti u samoorganiziranju svog slobodnog vremena, ali i edukacije; organiziranje edukativnih radionice za roditelje s ciljem poboljšanja roditeljskih kompetencija; savjetodavni rad u savjetovalištima i educiranje u svrhu jačanja životnih kompetencija putem individualnog i grupnog rada s mladima, a s roditeljima kroz usvajanje znanja i vještina u svrhu poboljšanja roditeljskih kompetencija.
PrevencijaZajednica Pape Ivana XXIIIEvaluacija procesa i učinkaDubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska2015
Nauči živjeti
Projekt univerzalne prevencije usmjeren na mlade i roditelje s ciljem smanjenja rizičnih faktora koji bi mogli dovesti do ovisničkih i neprilagođenih ponašanja kod mladih, te jačanje zaštitnih faktora „poticanjem“ mladih na poželjno ponašanje. Aktivnosti koje se provode: organiziranje edukativno interaktivnih radionica u suradnji sa stručnim službama u srednjim školama za učenike od 1.-4. razreda; organiziranje „kampova mladih“ čiji je cilj promicanje i razvoj kulturno-sportskih aktivnosti kao i afirmacija kreativnosti u samoorganiziranju svog slobodnog vremena, ali i edukacije; organiziranje edukativnih radionice za roditelje s ciljem poboljšanja roditeljskih kompetencija; savjetodavni rad u savjetovalištima i educiranje u svrhu jačanja životnih kompetencija putem individualnog i grupnog rada s mladima, a s roditeljima kroz usvajanje znanja i vještina u svrhu poboljšanja roditeljskih kompetencija.
PrevencijaZajednica Pape Ivana XXIIIEvaluacija procesa i učinkaDubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska2016
"Budi svoj...Budi čist"
Promicanje sigurnog, zdravog i uspješnog načina življenja među školskom populacijom i mladima, kao i jačanja i izgradnje kvalitetnih i poticajnih odnosa unutar obitelji u cilju prevencije ovisnosti i zloporabe droga. Provedba aktivnosti: informativno edukativna predavanja, radionice, javne tribine i stručni aktivi, športski susreti, kulturno umjetničke aktivnosti, izrada i tiskanje informativno – edukativno – preventivnih materijala (priručnici, letci, brošure, plakati...).
PrevencijaZnanje daje sigurnostEvaluacija procesaKarlovačka Virovitičko-podravska Zagrebačka Grad Zagreb2015
MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA
Projekt je program učenja socijalnih vještina putem pomno strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 4 modula za svaku grupu. Svrha projekta je educirati djecu u području socijalnih vještina, povećati senzibilitet za druge, jačati timski i suradnički duh što su posebno naglašeni zahtjevi modernog vremena, ojačati djecu sa slabije razvijenim socijalnim vještinama.
PrevencijaTI SI OKEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka2015
Prevencija kod rizičnih skupina
Opći cilj projekta je prevencija ovisnosti usmjerena na opću populaciju djece i mladih te rizičnih skupina djece i mladih kod koji u obitelji već postoji ovisnik ili je nastupio problem u ponašanju i/ili eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti. Specifični ciljevi projekta su unaprijediti provedbu prevencije ovisnosti za djecu i mlade u skladu s Nacionalnim programom prevencije ovisnosti za djecu i mlade; povećati razinu svijesti o rizicima zlouporabe i pogubnosti uživanja bilo kakvih sredstava ovisnosti; promocija važnosti zaštite zdravlja i razvijanje zdravih stilova života.
PrevencijaUdruga San PatrignanoEvaluacija učinkaSplitsko-dalmatinska Varaždinska Grad Zagreb2015
Prevencija kod rizičnih skupina
Opći cilj projekta je prevencija ovisnosti usmjerena na opću populaciju djece i mladih te rizičnih skupina djece i mladih kod koji u obitelji već postoji ovisnik ili je nastupio problem u ponašanju i/ili eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti. Specifični ciljevi projekta su unaprijediti provedbu prevencije ovisnosti za djecu i mlade u skladu s Nacionalnim programom prevencije ovisnosti za djecu i mlade; povećati razinu svijesti o rizicima zlouporabe i pogubnosti uživanja bilo kakvih sredstava ovisnosti; promocija važnosti zaštite zdravlja i razvijanje zdravih stilova života.
PrevencijaUdruga San PatrignanoEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska Varaždinska Grad Zagreb2016
Školski preventivni program
Školski preventivni program (ŠPPO) osmišljen je na način da djelujući tijekom čitavog odgojno-obrazovnog procesa, učenik do početka adolescencije bude osposobljen za kvalitetno samozaštitno reagiranje. Škola će se stoga usmjeriti na: - osnaživanje zaštitnih čimbenika tijekom školovanja učenika (stvaranje pozitivne slike o sebi, podršku od strane učitelja i roditelja, pomoć u rješavanju kriznih situacija, osmišljavanje kvalitetnog slobodnog vremena – ponuda različitih izvannastavnih aktivnosti, osposobljavanje za samopomoć i samozaštitu), - ublažavanje utjecaja rizičnih čimbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, školski neuspjeh, poteškoće u ponašanju i dr.).
PrevencijaAndrije Kačića Miošića2015
Školski preventivni program
Školski preventivni program (ŠPPO) osmišljen je na način da djelujući tijekom čitavog odgojno-obrazovnog procesa, učenik do početka adolescencije bude osposobljen za kvalitetno samozaštitno reagiranje. Škola će se stoga usmjeriti na: - osnaživanje zaštitnih čimbenika tijekom školovanja učenika (stvaranje pozitivne slike o sebi, podršku od strane učitelja i roditelja, pomoć u rješavanju kriznih situacija, osmišljavanje kvalitetnog slobodnog vremena – ponuda različitih izvannastavnih aktivnosti, osposobljavanje za samopomoć i samozaštitu), - ublažavanje utjecaja rizičnih čimbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, školski neuspjeh, poteškoće u ponašanju i dr.).
PrevencijaAndrije Kačića MiošićaVaraždinska2016
"Prevencija uporabe droga"
Školskim preventivnim programom želimo razviti kod učenika odlučan stav protiv pušenja, alkohola i droge te promicati zdrave stilove života.
PrevencijaGlazbena škola u VaraždinuVaraždinska2016
Prevencija ovisnosti
Program prevencije obuhvaća prevenciju zlouporabe droga i posljedica ovisnosti o drogama jer je to globalni problem koji zahtijeva provedbu suvremenog, kompleksnog programa prevencije, edukacije, ranog liječenja i otkrivanja ovisnika, rehabilitacije, resocijalizacije, uz potporu i doprinos svih tijela.
PrevencijaOŠ Augusta ŠenoeEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Osnovni cilj školskog preventivnog programa je usmjeravanje učenika na društveno prihvatljive oblike ponašanja, promicanje zdravih stilova života i samim time utjecati na formiranje stavova o štetnosti droge i ostalih sredstava ovisnosti.
PrevencijaOŠ OtokEvaluacija procesaGrad Zagreb2016
Školski preventivni program
Osnovni cilj školskog preventivnog programa je usmjeravanje učenika na društveno prihvatljive oblike ponašanja, promicanje zdravih stilova života i samim time utjecati na formiranje stavova o štetnosti droge i ostalih sredstava ovisnosti.
PrevencijaOŠ OtokEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Otvoreni kišobran
Program prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod učenika šestog razreda osnovne škole. Set radionica za učenike, predavanja za njihove roditelje. Seminari za koordinatore.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županijeEvaluacija procesa i učinkaKoprivničko-križevačka2016
Otvoreni kišobran
Program prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod učenika šestog razreda osnovne škole. Set radionica za učenike, predavanja za njihove roditelje. Seminari za koordinatore.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županijeEvaluacija procesa i učinkaKoprivničko-križevačka2015
Školski preventivni program
Razvijati svijest kod učenika o štetnosti raznih ovisnosti i zlouporabi droga te izgrađivanje samopoštovanja i kritičkog mišljenja kod učenika. Radionice, savjetovanje, predavanja.
PrevencijaOŠ KarlobagEvaluacija procesa i učinkaLičko-senjska2015
Program prevencije ovisnosti
Program prevencije ovisnosti sastavni je dio preventivnog programa povećanja sigurnosti u školama. Ciljevi programa su: učenje socijalnih vještina, zdravih stilova života, edukacija roditelja o kvalitetnoj komunikaciji u obitelji i odgojnim modelima, poticanje mladih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena.
PrevencijaOŠ Otona IvekovićaEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Školski preventivni program: Prevencija zloupotrebe sredstava ovisnosti
ŠPP je integralni dio odgojno-obrazovnog procesa, koji se provodi kontinuirano i prilagođen je dobi i heterogenoj populaciji učenika. ŠPP pruža pomoć i podršku potrebnu za suočavanje sa stresnim životnim uvjetima. Cilj je da mladi ljudi nauče izbjeći ponašanja koja bi mogla dovesti do negativnih fizičkih, psihosocijalnih ili socijalnih posljedica.
PrevencijaElektrotehnička školaEvaluacija procesaGrad Zagreb2015
Školski preventivni program: Prevencija zloupotrebe sredstava ovisnosti
ŠPP je integralni dio odgojno-obrazovnog procesa, koji se provodi kontinuirano i prilagođen je dobi i heterogenoj populaciji učenika. ŠPP pruža pomoć i podršku potrebnu za suočavanje sa stresnim životnim uvjetima. Cilj je da mladi ljudi nauče izbjeći ponašanja koja bi mogla dovesti do negativnih fizičkih, psihosocijalnih ili socijalnih posljedica.
PrevencijaElektrotehnička školaEvaluacija procesaGrad Zagreb2016
Sigurniji internet - prevencija svih oblika nasilja putem interneta
Sigurniji internet - prevencija svih oblika nasilja putem interneta. Radionice za učenike od petog do osmog razreda.
PrevencijaOŠ Sidonije Rubido ErdödyKoprivničko-križevačka2015
Školski preventivni program
Školski preventivni program Osnovne škole Visoko temelji se na Nacionalnome programu prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi. Glavni cilj programa je smanjenje pojave ovisnosti kod opće populacije učenika osnovnih škola te unaprjeđenje cjelokupnog zdravog razvoja djece i mladih te poticanje aktivnog uključivanja njihovih roditelja i nastavnika u provedbu preventivnih programa.
PrevencijaOsnovna škola VisokoVaraždinska2016
PEPPO - Program edukacije profesora iz prevencije ovisnosti
Seminar za profesore/razrednike srednje škole usmjeren na stjecanje znanja i usvajanje praktičnih vještina za provođenje prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod mladih. Seminar za profesore/razrednike srednje škole planiran kao kontinuirana edukativna aktivnost kroz tri odvojena modula.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županijeEvaluacija procesaKoprivničko-križevačka2016
PEPPO - Program edukacije profesora iz prevencije ovisnosti
Seminar za profesore/razrednike srednje škole usmjeren na stjecanje znanja i usvajanje praktičnih vještina za provođenje prevencije ovisničkih oblika ponašanja kod mladih. Seminar za profesore/razrednike srednje škole planiran kao kontinuirana edukativna aktivnost kroz tri odvojena modula.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županijeEvaluacija procesaKoprivničko-križevačka2015
Zdrav za 5
Aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti, podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja te usvajanje zdravih stilova života.
PrevencijaOŠ Mihovil Pavlek Miškina, ĐelekovecKoprivničko-križevačka2015
Lančana reakcija - LARA
Razvoj socijalnih vještina učenika 4. razreda OŠ Imbriovec, provođenje visoko strukturiranih radionica s učenicima, s ciljem jačanja osobnih snaga učenika. Kroz skup radionica kod učenika se nastoje razvijati vještine empatije, ophođenja s drugima, uspješnijeg rješavanja problema, boljeg razumijevanja i kontrole osjećaja, poštivanje pravila i granica, jačati osobne snage pojedinaca
PrevencijaOŠ Mihovil Pavlek Miškina, ĐelekovecEvaluacija procesaKoprivničko-križevačka2015
OTVORENI KIŠOBRAN
Prevencije ovisničkih oblika ponašanja za učenika šestih razreda i njihove roditelje.
PrevencijaOŠ Sidonije Rubido ErdödyEvaluacija procesa i učinkaKoprivničko-križevačka2015
Pretežno vedro
Projekt je namijenjen učenicima nižih i viših razreda osnovne škole, i učenicima srednjoškolskog obrazovanja u općoj populaciji, ali i mladima s posebnim rizikom, koji se nalaze specifičnom okruženju (ustanove). Odvijat će se i nadalje kroz tematske iskustvene i kreativne radionice interaktivnim, ali i pro-aktivnim pristupom u kojima će se krajnji korisnici informirati i educirati o važnosti očuvanja i unapređenja mentalnog zdravlja mladih, posebno kroz aspekt osjećaja. Projekt se nastavno realizira na projekt iz 2011/12/13. s ciljem poticanja emocionalnog razvoja u kojem se pokazalo da kreativnost učenika omogućuje samo pomoć i aktivno pomaganje vršnjacima. Dobiveni rezultati, evaluacija ishoda govore u prilog primjene multimedije u aktivnostima na području zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih.
PrevencijaNastavni zavod za javno zdravstvo SDŽEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2015
Preventivni program zlouporabe sredstava ovisnosti
Prevencija ovisnosti kroz upoznavanje sa sredstvima ovisnosti i njihovog štetnog utjecaja, razvijanje i poticanje odgovornog ponašanja i socijalnih vještina te zdravog življenja kroz sport.
PrevencijaOŠ Sesvetski KraljevecEvaluacija procesaGrad Zagreb2015
ZAJEDNO VIŠE MOŽEMO
Ovaj program namjenjen je populaciji učenika 4. i 6. razreda a sastoji se od prvođenja komponente "MOgu ako hoću" i komponente "Sajam mogućnosti."
PrevencijaOŠ LipikEvaluacija procesaPožeško-slavonska2016
Školski preventivni program sredstava ovisnosti
Program se provodi s ciljem stvaranja sigurnog i pozitivnog školskog okruženja za učenike. Opći ciljevi: 1. Prevencija ovisnosti, 2. Prevencija vršnjačkog nasilja, 3. Prevencija seksualnog nasilja nad djecom, 4. Prevencija školskog neuspjeha, 5. Promicanje zdravih stilova života. Specifični: 1. Afirmacija pozitivnih vrijednosti kod učenika 2. Usmjeravanje učenika na društveno prihvatljive oblike ponašanja 3. Razvoj životnih vještina kod učenika 4. Razvoj tolerancije, empatije, prihvaćanja različitosti 5. Promicanje fizičke,socijalne i duhovne dimenzije zdravlja 6. Razvoj pozitivne slike o sebi
PrevencijaOŠ Ivana Gorana KovačićaEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Mogu, ako hoću 2 i Prevencija i alternativa 2
Cilj programa je razjasniti roditeljima način ulaska mladih u svijet droga, alkohola i vandalizma te poučiti roditelje o primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima kaznenih djela i sankcijama. Upoznati učenike s konceptima zdravlja, ovisnosti, što su droge i apstinencijska kriza, što je alkohol i koje su štetne posljedice te što je vandalizam. Upoznati učenike s policijskim postupanjem prema osobama koje čine prekršaje
PrevencijaOŠ Ivana MažuranićaGrad Zagreb2015
PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI
CILJEVI: - smanjivanje faktora rizika u nastanku ovisničkog ponašanja i drugih poremećaja u ponašanju djece - poučiti učenike o velikoj štetnosti ulaska u prvi eksperiment sa sredstvima ovisnosti - poučavanje o izborima-proces donošenja odluka - razvijanje pozitivne slike o sebi razvijanje odgovornosti prema vlastitom zdravlju NAČIN REALIZACIJE: - predavanja,radionice,kazališna predstava»Droga» - provođenje ankete o ovisnostima - individualni rad s učenicima u pojačanom riziku za razvoj PUP-a - individualni rad s roditeljima u riziku obilježavanje značajnih datuma putem panoa NAČIN VREDNOVANJA: evaluacija radionica prema evaluacijama odrediti korisnosti nastavka aktivnosti programa
PrevencijaOŠ GračaniEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Prevencija zloupotrebe alkohola
Na početku školske godine provodimo anketu o pijenju i stavovima o pijenju kod učenika šestih razreda naše škole, potom provodimo radionice s njima i na kraju ponovno provodimo anketu kao na početku školske godine. Rezultate objavljujemo na mrežnim stranicama škole.
PrevencijaOsnovna škola Marije i LineEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja
Skupina hrvatskih psihologa pokrenula je 2010. godine projekt za afirmacijom psihologijske struke u području zaštite i promicanja mentalnog zdravlja i rješavanja društveno relevantnih pitanja mentalnog zdravlja pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“, a temeljem Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje od 2011. do 2016. godine. Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr)
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeEvaluacija učinkaVirovitičko-podravska2015
Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja
Skupina hrvatskih psihologa pokrenula je 2010. godine projekt za afirmacijom psihologijske struke u području zaštite i promicanja mentalnog zdravlja i rješavanja društveno relevantnih pitanja mentalnog zdravlja pod nazivom „Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja“, a temeljem Nacionalne strategije zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje od 2011. do 2016. godine. Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr)
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeEvaluacija učinkaVirovitičko-podravska2016
Zdrav za pet
Program se provodio u svim srednjim školama Virovitičko-podravske županije i pojedinim osnovnim školama. Usmjeren je specifičnoj edukaciji učenika o opasnostima koje proizlaze iz zlouporabe sredstava droga i alkohola. Ciljano je usmjeren učenicima prvog razreda srednjih škola i osmoga razreda osnovnih škola.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2016
Zdrav za pet
Program se provodio u svim srednjim školama Virovitičko-podravske županije i pojedinim osnovnim školama. Usmjeren je specifičnoj edukaciji učenika o opasnostima koje proizlaze iz zlouporabe sredstava droga i alkohola. Ciljano je usmjeren učenicima prvog razreda srednjih škola i osmoga razreda osnovnih škola.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2015
Pronađi svoj put u zdravi život
Projekt medijske promocije zdravlja s ciljem informiranja i educiranja. Započeo je 2011. godine u suradnji s Policijskom upravom Virovitičko-podravskom, provodi se i nadalje tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti (osobito roditelja djece i mladih) o problemu ovisnosti. Popratna aktivnost je besplatno dijeljenje istoimene publikacije građanima. Provodi se na otvorenim javnim prostorima. Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr)
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2015
Pružam ti ruku
Interaktivna radionica za djecu nižih razreda osnovne škole s ciljem osvještavanja važnosti usvajanja i razvijanja vještina i navika nenasilnog rješavanja sukoba i te u tome smislu ima protektivni učinak na psihosocijalni rast i razvoj djece. Doprinos je prevenciji rizičnih ponašanja koja se provodi u ranoj dobi. Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr)
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeOsječko-baranjska Virovitičko-podravska2015
Zajedno protiv ovisnosti (2014./'15.)
Program realiziramo uz pomoć Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko- križevačke županije, Centara za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti , na način da sam u suradnji sa Zavodom proveli seminar za razrednike " Zajedno protiv ovisnosti" kroz radionice( tri modula) : 1.modul- ovisnost pušenju i alkoholu , 2.modul - ovisnost o drogama , 3. modul - ovisnosti o kockanju i igrama na sreću. Program prevencije provodi se tijekom cijele školske godine, a realizira se temeljem Programa rada razredne zajednice na satovima razrednika uz gosta suradnika (po pozivu i dogovoru razrednika). Voditelji su razrednici i stručna suradnica pedagoginja škole. Osnovni cilj ŠPP-a je smanjenje pojave ovisnosti kod opće populacije učenika, unaprjeđenje cjelokupnog zdravog razvoja djece i mladih kao i poticanje aktivnog uključivanja njihovih roditelja i nastavnika u provedbu preventivnog programa. Temeljni cilj je smanjivanje interesa mladih za uzimanje sredstava ovisnosti, a u smislu poboljšanja kvalitete života učenika.
PrevencijaSrednja gospodarska škola KriževciKoprivničko-križevačka2015
“Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja"
Školski preventivni program načinjen je školske godine 2001./02. prema preporukama i smjernicama Ministarstva prosvjete i športa, Nacionalnim programima vlade RH i resornih ministarstava te uputama Županijskog odjela za društvene djelatnosti. Svake školske godine se nadopunjuje, usavršava i prilagođava novim potrebama u školstvu. Program stavlja naglasak na preventivno djelovanje na području prevencije ovisnosti, nasilničkog i autodestruktivnog ponašanja. Prije svega ima za cilj učenicima ponuditi brojne aktivnosti koje afirmiraju pozitivne životne vrijednosti, a prilagođene su individualnim potrebama i željama učenika. Široka ponuda aktivnosti pruža učenicima mogućnost samoostvarivanja, a time i jačanje samopoštovanja i samopouzdanja, što u konačnom dovodi do suzbijanja negativnih obrazaca ponašanja.
PrevencijaOŠ "Ivan Mažuranić"Evaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015