Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 621
Naziv programaPodručjeNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
1 2 3 4 5 >
Život bez ovisnosti - u tome je bit! 2015./2016.
METODE: Edukativne i kreativne radionice listopad, studeni, prosinac (2015.) – siječanj, veljača, ožujak (2016.) Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti 15. studeni – 15. prosinca 2015. Multimedijalne radionice (veljača-ožujak 2016.) "2.Multimedijalni festival zdravlja" (28. travnja 2016.) Kampanja – javno zagovaranje (siječanj-lipanj 2016.) Multimedijalni dani prevencije ovisnosti (travanj-rujan 2016.) Kreativni klub Sarvaš (veljača-rujan 2016.) Evaluacija (tijekom trajanja projekta)
PrevencijaGrađanska prevencija "Osječka škola"Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2015
Živjeti zdravo
Program je namjenjen učenicima od 1. - 4. razreda. Radionice i predavanja su integrirane kroz nastavne predmetae i satove razrednika. Nositelji programa su razrednici, predmetni nastavnici, stručni suradnicii vanjski suradnici! Provodi se tijekom cijele nastavne godine!
PrevencijaSrednja škola OtočacEvaluacija procesaLičko-senjska2015
Živjeti zdravo
Školski preventivni programi uključuju program prevencije ovisnosti i program prevencije nasilja, s obzirom da se prožimaju sistematično radimo na programu prevencije čiji sadržaji obuhvaćaju aktivnosti rada s nastavnicima i ostalim djelatnicima škole, učenicima i roditeljima. Program prevencije je sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada i Kurikuluma Industrijsko-obrtničke škole za kalendarsku 2015. godinu.
PrevencijaIOŠ SlatinaEvaluacija procesa i učinkaVirovitičko-podravska2015
Želim drugu priliku
Projekt „Želim drugu priliku“ kreiran je kao odgovor na potrebu provedbe psihosocijalne rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika i osnaživanja partnerstva udruga i ostalih dionika u razvoju radno-socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključivanja liječenih ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti.
ResocijalizacijaUdruga "Ne-ovisnost"Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2016
Znanjem protiv ovisnosti! (Školski preventivni program)
Upoznati učenike sa problematikom i potrebnim sadržajima, preventirati neželjene posljedice te osposobit učenike da na temelju pravodobnih i potpunih informacija mogu pravilno odlučiti.
PrevencijaHreljinEvaluacija procesa i učinkaPrimorsko-goranska2015
Znanjem protiv ovisnosti i nasilja
U školi se provode projekti s ciljem prevencije ovisnosti, nasilja među učenicima, poticanju i razvijanju navika zdrave prehrane i tjelesnog vježbanja, poticanja i razvijanja suradnje, tolerancije, razumijevanja, samopouzdanja, samostalnosti, sigurnosti itd.
PrevencijaOsnovna škola Ivan Goran KovačićEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Znanjem protiv ovisnosti
Cilj programa je osvijestiti kod učenika viših razreda da je svaka ovisnost štetna i da je svatko od njih odgovoran za svoje zdravlje. Sadržaj je vezan za produbljivanje znanja o štetnosti svih oblika ovisnosti (pušenje , alkohol,droge, ovisnost o internetu i dr.) te jačanju samopouzdanja i životnih vještina u rješavanju svakodnevnih problema.
PrevencijaOŠ "Vladimir Nazor" KriževciEvaluacija procesaKoprivničko-križevačka2015
Znanjem protiv ovisnosti
Edukacijom odgajatelja o provođenju treninga socijalnih vještina provest će se trening s korisnicima doma što će dovesti do jačanja kapaciteta mladih i utjecati na smanjenje pojave ovisnosti.
PrevencijaCentar za nestalu i zlostavljanu djecuKrapinsko-zagorska Osječko-baranjska Grad Zagreb2015
Znanjem i zajedništvom protiv ovisnosti
Cilj: educirati roditelje u svezi problematike konzumacije opojnih droga. Razvijati svijest o nužnosti zajedničkog preventivnog djelovanja škole, obitelji i zajednice na suzbijanju ovisničkog ponašanja kod mladih. Ciljana skupina: roditelji učenika 7. razreda.
PrevencijaOsnovna škola Andrije Palmovića, RasinjaKoprivničko-križevačka2015
ZNAM, MOGU, HOĆU
"ZNAM, MOGU, HOĆU" program je promicanja zdravlja koji se sastoji od tri potprograma: „Mogu, ako hoću 1 – MAH-1“, «Prevencija i alternativa – PiA» i «Mogu, ako hoću 2 – MAH-2». Program realiziraju policijski službenici.
PrevencijaOsnovna škola GradecEvaluacija procesaZagrebačka2015
Znam, mogu, hoću
Program se sastoji od tri potprograma: MAH-1, MAH-2 i PIA. Provode ga djelatnici PUZ Zagreb u suradnji sa stručnom službom škole.
PrevencijaOsnovna škola Augusta CesarcaEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
ZLOUPORABA SREDSTAVA OVISNOSTI-MEĐUVRŠNJAČKO NASILJE
Temeljni cilj ovog školskog preventivnog programa jest kroz odgojne i obrazovne sadržaje smanjiti interes mladih za uzimanjem sredstava ovisnosti, promicati zdrav život te izgrađivati pozitivne moralne vrednote te osposobiti ih za mirno rješavanje sukoba razvojem socijalnih i komunikacijskih vještina. Program obuhvaća populaciju svih učenika osnovne škole, različite dobi. Osnovni elementi programa su: suradnja škole i roditeljskog doma, rad s učenicima i slobodno vrijeme učenika. Realizatori programa su: učitelji i razrednici, stručni suradnici škole (pedagog i defektolog), ravnateljica, školska liječnica i medicinsko osoblje, voditelj programa te vanjski suradnici (djelatnici MUP-a, HZZJZ-a, različte udruge (Institut) i ostale ustanove.
PrevencijaOsnovna škola KaštanjerEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
Zdravstveni odgoj i obilježavanje značajnih datuma
Program Zdravstvenog odgoja u Obrtničkoj školi Koprivnica odnosi se na realizaciju tema iz područja Zdrastvenog odgoja kroz sat razrednika, a obilježavanje značajnih datuma u smislu školskog preventivnog programa kroz realizaciju planiranih aktivnosti
PrevencijaObrtnička škola KoprivnicaKoprivničko-križevačka2015
Zdravo!
Zdravo! Projekt promocije bezalkoholnih navika kod mladih
PrevencijaKlasična gimnazijaEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Zdravo odrastanje
Aktivnosti su usmjerene prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti kod djece i mladih kroz psiho-edukativne i likovno-kreativne radionice te individualno savjetovanje djece i mladih i njihovih roditelja na području Zagreba, Slavonskog Broda i Šibenika.
PrevencijaSIRIUSEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska Šibensko-kninska Grad Zagreb2015
ZDRAVO
Program prevencije zlouporabe alkohola namijenjen učenicima prvih razreda srednje škole Vršnjačka pomoć
PrevencijaXVI. gimnazijaEvaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Zdravlje je najveće bogatstvo
Tijekom cijele nastavne godine raditi s učenicima na unapređivanju zdravlja i kvalitetnog korištenja slobodnog vremena.
PrevencijaGrgura KarlovčanaEvaluacija procesa i učinkaKoprivničko-križevačka2015
Zdravlje i sigurnost učenika
Temeljem zaključaka Tima za kvalitetu naše škole (dobivenih KREDA analizom) te procjene Školskog povjerenstva za prevenciju utvrdili smo da je prioritetno područje kojim će se školski preventivni program baviti ZDRAVLJE I SIGURNOST učenika (mentalno zdravlje u školskom okruženju).
PrevencijaOŠ VidikovacIstarska2015
Zdravi ritam
Savjetovanje i edukacija rizične skupine djece i mladih od 13–21 godina s ciljem prevencije svih oblika ovisnosti, jačanja otpornosti i razvoj vještina te poboljšanje kognitivnih procesa i ponašanja u životnim izazovima.
PrevencijaUdruga apstinenata za pomoc pri resocijalizaciji PoratEvaluacija procesa i učinkaZadarska2016
Zdravi ritam
Savjetovanje i edukacija rizične skupine djece i mladih od 13–21 godina s ciljem prevencije svih oblika ovisnosti, jačanja otpornosti i razvoj vještina te poboljšanje kognitivnih procesa i ponašanja u životnim izazovima.
PrevencijaUdruga apstinenata za pomoc pri resocijalizaciji PoratEvaluacija procesa i učinkaZadarska2015
Zdrav život bez ovisnosti
Osvještavanje štetnog utjecaja sredstava ovisnosti na psihofizičko zdravlje čovjeka, upoznavanje roditelja sa svim vrstama opojnih droga, načinima njihove konzumacije i simptomima koje pojedine droge izazivaju kod konzumenata, osvijestiti učenike o štetnom utjecaju sredstava ovisnosti na organizam i cjelokupno funkcioniranje čovjeka
PrevencijaGimnazija"Fran Galović"KoprivnicaEvaluacija procesaKoprivničko-križevačka2015
Zdrav za pet
Program se provodio u svim srednjim školama Virovitičko-podravske županije i pojedinim osnovnim školama. Usmjeren je specifičnoj edukaciji učenika o opasnostima koje proizlaze iz zlouporabe sredstava droga i alkohola. Ciljano je usmjeren učenicima prvog razreda srednjih škola i osmoga razreda osnovnih škola.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2016
Zdrav za pet
Program se provodio u svim srednjim školama Virovitičko-podravske županije i pojedinim osnovnim školama. Usmjeren je specifičnoj edukaciji učenika o opasnostima koje proizlaze iz zlouporabe sredstava droga i alkohola. Ciljano je usmjeren učenicima prvog razreda srednjih škola i osmoga razreda osnovnih škola.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2015
Zdrav za pet
Program prevencije ovisnosti temelji se na podizanje razine javnozdravstvene svijesti kod mladih srednjoškolskog uzrasta. Edukativnim aktivnostima djelatnica policije i pedagoginje škole informirali su se mladi o posljedicama konzumiranja sredstava ovisnosti te na taj način utjecalo se na usvajanje zdravih stilova života te podizanje razine svijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja.
PrevencijaGIMNAZIJA VUKOVARVukovarsko-srijemska2015
Zdrav za pet
Preventivni projekt utemeljen na suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravlja s ciljem prevencije ovisnosti te podizanja razine javnozdravstvene svijesti kod učenika. Namijenjen učenicima prvih i drugih razreda srednje škole.
PrevencijaElektroindustrijska i obrtnička škola RijekaEvaluacija učinkaPrimorsko-goranska2015
Zdrav za 5! (Škola korisnik: ciljana populacija 8. razredi)
Program prevencije ovisnosti te podizanja razine javnozdravstvene svijesti kod djece osnovnoškolskog uzrasta (8. razredi).
PrevencijaOsnovna škola Zrinskih i Frankopana OtočacEvaluacija procesaLičko-senjska2016
Zdrav za 5!
Educiranje i senzibiliziranje mladih o štetnim životnim navikama.
Prevencijadr. Jure Turić, GospićEvaluacija procesa i učinkaLičko-senjska2015
Zdrav za 5!
Program prevencije ovisnosti te podizanja razine javnozdravstvene svijesti kod djece osnovnoškolskog uzrasta (8. razredi).
PrevencijaOsnovna škola Zrinskih i FrankopanaEvaluacija učinkaLičko-senjska2015
Zdrav za 5 (Škola korisnik; ciljana populacija: učenici 8. razreda)
Cilj programa je razvijanje svijesti kod učenika 8. razreda o štetnosti raznih ovisnosti i zlouporabi droga te izgrađivanje samopoštovanja i zdravog načina života. Provodi se kroz radionice, savjetovanja i predavanja.
PrevencijaOŠ Anž Frankopan KosinjLičko-senjska2016
Zdrav za 5 - Prevencija zlouporabe droge
Predavanja preventivnog i informativnog karaktera na temu opasnosti droge po ljudski život.
PrevencijaTehnička školaPožeško-slavonska2015
ZDRAV ZA 5
Ovaj preventivni program provodi škola u suradnji s policijom koji su nositelji programa u 3 komponente u 8. razredu, a naglasak je na prevenciji zlouporabe alkohola i podizanju ekološke svijesti te očuvanju osobnog zdravlja.
PrevencijaOŠ LegradEvaluacija procesaKoprivničko-križevačka2015
ZDRAV ZA 5
Program je namijenjen učenicima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta s ciljem prevencije ovisnosti, te podizanja javnozdravstvene svijesti
PrevencijaGimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga KriževciEvaluacija učinkaKoprivničko-križevačka2015
Zdrav za 5
Aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti, podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja te usvajanje zdravih stilova života.
PrevencijaOŠ Mihovil Pavlek Miškina, ĐelekovecKoprivničko-križevačka2015
Zdrav za 5
Projekt "Zdrav za 5" namjenjen je učenicima 1. i 2. razreda srednje škole a cilj mu je prevencija ovisnosti o drogama i alkoholu te prevencija ovisnosti o igrama na sreću
PrevencijaSrednja škola OtočacEvaluacija procesaLičko-senjska2015
Zdrav za 5
Program nastoji dodatno osvijestiti štetnost ovisnosti, poboljšati kvalitetu života učenika te ih motivirati za odabir zdravih navika življenja.
PrevencijaOsnovna škola FerdinandovacEvaluacija procesa i učinkaKoprivničko-križevačka2015
Zdrav za 5
Tijekom 2015. Godine una području Ličko-senjske županije provođen je projekt „Zdrav za 5“, a koji se provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjim poslova. Opći ciljevi projekta bili su: podizanje razine svijesti kod učenika o opasnostima sredstava ovisnosti, jačanje uvjerenja o štetnosti zlouporabe droga i drugih sredstava ovisnosti (droge, alkohol, kocka) te razvijanje kod učenika osjećaja odgovornosti za djela koja su počinjena protivno zakonskim odredbama. Specifični ciljevi projekta bili su: povećanje razine znanja o štetnosti sredstava ovisnosti (droge, alkohol, kocka), kod učenika potaknuti i razviti vještine kritičkog razmišljanja, sposobnost prepoznavanja rizičnih situacija, podučiti ih o mogućnostima odabira te kako se oduprijeti vršnjačkom pritisku konzumiranja sredstva ovisnosti (posebice droge i alkohol) ili igara na sreću, kao i usvajanje znanja o policijskim poslovima i primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima kažnjivih i prekršajnih radnji te upoznavanje učenika sa kazneno-pravnim odredbama, odgovornošću te specifičnostima vezanim uz adolescentsku dob i odrastanje te problematiku ovisnosti. Projekt je proveden u svim osnovnim i srednjim školama na području Ličko-senjske županije, a obuhvatio je 1440 učenika 8. razreda osnovne škole te 1. i 2. razreda srednje škole. Učenici su prisustvovali interaktivnim predavanjima usmjerenima prevenciji ovisnosti.
PrevencijaZZJZ LSŽEvaluacija procesaLičko-senjska2015
Zdrav za 5
U suradnji s MUP-om i Zavodom za javno zdravstvo provode se predavanja za učenike 1. i 2. razreda u okviru zdravstvenog odgoja modul "Prevencija ovisnosti" i modul "Živjeti zdravo"
PrevencijaObrtnička školaEvaluacija procesaPožeško-slavonska2015
Zdrav za 5
Program prevencije ovisnosti i promocija prosocijalnog i zaštitnog djelovanja djece u očuvanju zdravlja. Predavanje je namijenjeno učenicima 8. razreda, a provode ga djelatnici MUP RH u suradnji sa stručnom službom škole.
PrevencijaOsnovna škola Augusta CesarcaEvaluacija učinkaGrad Zagreb2015
Zdrav za 5
Program „Zdrav za 5“ usmjeren je prema promociji zdravog života te samim time prema prevenciji nepoželjnih i/ili ovisničkih ponašanja. Predviđen je za učenike 1. i 2. razreda srednje škole. Sastoji se od niza aktivnosti koje se provode kroz čitavu školsku godinu u suradnji s Minstarstvom unutarnjih poslova.
PrevencijaObrtnička škola KoprivnicaEvaluacija procesaKoprivničko-križevačka2015
Zdrav za 5
Program se realizira 3. godinu i sudjeluju institucije: MUP-Rijeka i Nastavni zavod za javno zdravstvo.
PrevencijaGraditeljska škola za industriju i obrtEvaluacija učinkaPrimorsko-goranska2015