Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 621
Naziv programaPodručjeNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
1 2 3 4 5 >
Školski preventivni program
Školski preventivni program (ŠPPO) osmišljen je na način da djelujući tijekom čitavog odgojno-obrazovnog procesa, učenik do početka adolescencije bude osposobljen za kvalitetno samozaštitno reagiranje. Škola će se stoga usmjeriti na: - osnaživanje zaštitnih čimbenika tijekom školovanja učenika (stvaranje pozitivne slike o sebi, podršku od strane učitelja i roditelja, pomoć u rješavanju kriznih situacija, osmišljavanje kvalitetnog slobodnog vremena – ponuda različitih izvannastavnih aktivnosti, osposobljavanje za samopomoć i samozaštitu), - ublažavanje utjecaja rizičnih čimbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, školski neuspjeh, poteškoće u ponašanju i dr.).
PrevencijaAndrije Kačića Miošića2015
Školski preventivni program
Školski preventivni program (ŠPPO) osmišljen je na način da djelujući tijekom čitavog odgojno-obrazovnog procesa, učenik do početka adolescencije bude osposobljen za kvalitetno samozaštitno reagiranje. Škola će se stoga usmjeriti na: - osnaživanje zaštitnih čimbenika tijekom školovanja učenika (stvaranje pozitivne slike o sebi, podršku od strane učitelja i roditelja, pomoć u rješavanju kriznih situacija, osmišljavanje kvalitetnog slobodnog vremena – ponuda različitih izvannastavnih aktivnosti, osposobljavanje za samopomoć i samozaštitu), - ublažavanje utjecaja rizičnih čimbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, školski neuspjeh, poteškoće u ponašanju i dr.).
PrevencijaAndrije Kačića MiošićaVaraždinska2016
"Prevencija uporabe droga"
Školskim preventivnim programom želimo razviti kod učenika odlučan stav protiv pušenja, alkohola i droge te promicati zdrave stilove života.
PrevencijaGlazbena škola u VaraždinuVaraždinska2016
Sigurniji internet - prevencija svih oblika nasilja putem interneta
Sigurniji internet - prevencija svih oblika nasilja putem interneta. Radionice za učenike od petog do osmog razreda.
PrevencijaOŠ Sidonije Rubido ErdödyKoprivničko-križevačka2015
Školski preventivni program
Školski preventivni program Osnovne škole Visoko temelji se na Nacionalnome programu prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi. Glavni cilj programa je smanjenje pojave ovisnosti kod opće populacije učenika osnovnih škola te unaprjeđenje cjelokupnog zdravog razvoja djece i mladih te poticanje aktivnog uključivanja njihovih roditelja i nastavnika u provedbu preventivnih programa.
PrevencijaOsnovna škola VisokoVaraždinska2016
Zdrav za 5
Aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika o ovisnosti, podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja te usvajanje zdravih stilova života.
PrevencijaOŠ Mihovil Pavlek Miškina, ĐelekovecKoprivničko-križevačka2015
Terapijska grupa liječenih alkoholičara
Terapijska grupa liječenih alkoholičara za njih i članove obitelji. Dugoročna pomoć u održavanju apstinencije od pijenja.
Smanjenje štetaZavod za Javno zdravstvo Požeško-slavonske županije2015
Mogu, ako hoću 2 i Prevencija i alternativa 2
Cilj programa je razjasniti roditeljima način ulaska mladih u svijet droga, alkohola i vandalizma te poučiti roditelje o primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima kaznenih djela i sankcijama. Upoznati učenike s konceptima zdravlja, ovisnosti, što su droge i apstinencijska kriza, što je alkohol i koje su štetne posljedice te što je vandalizam. Upoznati učenike s policijskim postupanjem prema osobama koje čine prekršaje
PrevencijaOŠ Ivana MažuranićaGrad Zagreb2015
Zdrav za pet
Program se provodio u svim srednjim školama Virovitičko-podravske županije i pojedinim osnovnim školama. Usmjeren je specifičnoj edukaciji učenika o opasnostima koje proizlaze iz zlouporabe sredstava droga i alkohola. Ciljano je usmjeren učenicima prvog razreda srednjih škola i osmoga razreda osnovnih škola.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2016
Zdrav za pet
Program se provodio u svim srednjim školama Virovitičko-podravske županije i pojedinim osnovnim školama. Usmjeren je specifičnoj edukaciji učenika o opasnostima koje proizlaze iz zlouporabe sredstava droga i alkohola. Ciljano je usmjeren učenicima prvog razreda srednjih škola i osmoga razreda osnovnih škola.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2015
Pronađi svoj put u zdravi život
Projekt medijske promocije zdravlja s ciljem informiranja i educiranja. Započeo je 2011. godine u suradnji s Policijskom upravom Virovitičko-podravskom, provodi se i nadalje tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti (osobito roditelja djece i mladih) o problemu ovisnosti. Popratna aktivnost je besplatno dijeljenje istoimene publikacije građanima. Provodi se na otvorenim javnim prostorima. Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr)
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2015
Pružam ti ruku
Interaktivna radionica za djecu nižih razreda osnovne škole s ciljem osvještavanja važnosti usvajanja i razvijanja vještina i navika nenasilnog rješavanja sukoba i te u tome smislu ima protektivni učinak na psihosocijalni rast i razvoj djece. Doprinos je prevenciji rizičnih ponašanja koja se provodi u ranoj dobi. Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr)
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeOsječko-baranjska Virovitičko-podravska2015
Zajedno protiv ovisnosti (2014./'15.)
Program realiziramo uz pomoć Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko- križevačke županije, Centara za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti , na način da sam u suradnji sa Zavodom proveli seminar za razrednike " Zajedno protiv ovisnosti" kroz radionice( tri modula) : 1.modul- ovisnost pušenju i alkoholu , 2.modul - ovisnost o drogama , 3. modul - ovisnosti o kockanju i igrama na sreću. Program prevencije provodi se tijekom cijele školske godine, a realizira se temeljem Programa rada razredne zajednice na satovima razrednika uz gosta suradnika (po pozivu i dogovoru razrednika). Voditelji su razrednici i stručna suradnica pedagoginja škole. Osnovni cilj ŠPP-a je smanjenje pojave ovisnosti kod opće populacije učenika, unaprjeđenje cjelokupnog zdravog razvoja djece i mladih kao i poticanje aktivnog uključivanja njihovih roditelja i nastavnika u provedbu preventivnog programa. Temeljni cilj je smanjivanje interesa mladih za uzimanje sredstava ovisnosti, a u smislu poboljšanja kvalitete života učenika.
PrevencijaSrednja gospodarska škola KriževciKoprivničko-križevačka2015
Program suzbijanja bolesti ovisnosti i smanjenja štete
Program smanjenja štete za potrebe korisnika droga u Gradskom društvu Crvenog križa Krapina obuhvaća djelatnosti: kontaktiranje aktivne i.v. ovisničke populacije, omogućavanje anonimne i besplatne podjele čistih štrcaljki i igala, alkoholnih maramica i zaprimanje prljavog, uporabljenog pribora za iniciranje, podjela kondoma i informativnog materijala, savjetodavna pomoć (individualna i grupna) za korisnike programa koji za to iskazuju interes, savjetovanje mladih, pronalaženje poslova i uključivanje u iste, upućivanje u mjere HZZ-a, mogućnost besplatnog i anonimnog testiranja na hepatitis C i HIV, provođenje preventivnih aktivnosti i obilježavanje datuma važnih za problematiku ovisnosti
Smanjenje štetaGradsko društvo Crvenog križa KrapinaKrapinsko-zagorska2015
Udahni život zdravim plućima
Javnozdravstvena akcija organiziranja tura u vožnji biciklom ili trčanja s ciljem promocije zdravlja uz dijeljenje letaka „Kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“. Popratnu aktivnost predstavlja informiranje građana o zdravlju na štandovima te motiviranja na usvajanje i razvijanje zdravih životnih navika. Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr)
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2015
Udahni život zdravim plućima
Javnozdravstvena akcija organiziranja tura u vožnji biciklom ili trčanja s ciljem promocije zdravlja uz dijeljenje letaka „Kako se ne izgubiti u duhanskome dimu“. Popratnu aktivnost predstavlja informiranje građana o zdravlju na štandovima te motiviranja na usvajanje i razvijanje zdravih životnih navika. Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr)
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2016
Proaktivna skrb o mentalnom zdravlju obitelji
Ciljevi projekta u suradnji s partnerom su organizirati klubove liječenih alkoholičara u krovnu županijsku zajednicu klubova, educirati stručne osobe koje sudjeluju u liječenju i rehabilitaciji alkoholičara i članova njihovih obitelji za daljnji rad u klubovima, te poboljšati samozaštitne potencijale obitelji alkoholičara. Ciljevi projekta u suradnji sa suradnicima su osnažiti studente i učenike u donošenju pozitivnih odluka u životu i pomoći im u organizaciji slobodnog vremena, educirati ih o opasnostima koje proizlaze iz rizičnih ponašanja (kao što su zloupotreba droga i prekomjerno pijenje alkoholnih pića) te omogućiti ranu intervenciju i rehabilitacija studenata s teškoćama u mentalnom funkcioniranju s ciljem prevencije rizičnih ponašanja.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2015
Savjetovalište za studente u VŠMTI
Organizirana psihološka pomoć studentima, savjetovalište za studente. Organizirano unutar Visoke škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, radi pružanja stručne psihološke pomoći studentima u rješavanju različitih problema na koje nailaze tijekom školovanja, s ciljem prevencije rizičnih ponašanja studenata i osnaživanja u donošenju pozitivnih odluka u životu te organizacije slobodnog vremena. Više informacija na internet stranicama Zavoda (www.zzjzvpz.hr)
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2015
Prevencija ovisnosti
Školskim preventivnim programom nastojimo kroz pedagoške zadaće pomoći učenicima da se razviju u osobe koje same odlučuju i sigurne su u sebe te kojima ne trebaju opojna sredstva da bi oblikovali svoj život. program je usmjeren na rad s učenicima, učiteljima, roditeljima i lokalnom zajednicom.
PrevencijaPrva osnovna školaKarlovačka2015
Školski preventivni program
Školskim preventivnim programom želimo afirmirati pozitivne vrijednosti i smanjiti mogućnost o promišljanjima zlouporabe sredstava ovisnosti za cijelu populaciju škole
PrevencijaGimnazija Nova GradiškaBrodsko-posavska2015
Program prevencije i suzbijanja ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja mladeži u Obrtničkoj i industrijskoj graditeljskoj školi
Ponuditi mladima sadržaje kroz koje bi njihova aktivnost i sposobnost, potencijali došli do punog izražaja osvješćivanjem njihove osobne vrijednosti: da pozitivno djeluju prema sebi i da žele pozitivno djelovati prema drugima i da je to djelovanje jedino moguće ako su svjesni sebe i svojih pozitivnih potencijala.
PrevencijaObrtnička i industrijska graditeljska školaGrad Zagreb2015
Školski preventivni program
Provedba aktivnosti i projekata s ciljem prevencije ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja. Promicanje zdravih životnih stilova, razvoj samopoštovanja i samopouzdanja učenika, te stvaranje pozitivne školske klime.
PrevencijaGimnazija SesveteGrad Zagreb2015
Zajedno protiv ovisnosti
Program je zamišljen da razrednici, nastavnici i stručna služba zajednički s raznim udrugama i institucijama rade na informiranju i podizanju svijesti mladih o štetnosti sredstava ovisnosti.
PrevencijaUgostiteljska škola OpatijaPrimorsko-goranska2015
Trgovanje ljudima
Učenicima završnih razreda(170) koji kreću na tržište rada su predstavnici MUP-a održali predavanje o rizicima koje preuzimaju zbog neprovjerenog i nesigurnog dogovora o odlazku na rad u druge zemlje
PrevencijaObrtnička školaPožeško-slavonska2015
Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje
Studenti Medicinskog fakulteta u Zagrebu su održali predavanje, svim učenicima završnih razreda u ožujku.
PrevencijaObrtnička školaPožeško-slavonska2015
Osnaživanje kapaciteta za djelotvorne intervencije za prevenciju i suzbijanje ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji
Budući je provedenim projektima istražena pojavnost ovisnosti i rizičnih ponašanja među mladima te su identificirana područja za proaktivno djelovanje, ovim se projektom žele osnažiti kapaciteti dionika u provedbi mjera prevencije.
PrevencijaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska2015
Prevencija ovisnosti
Stjecanje znanja o zdravlju i zdravih životnih navika i životnih vještina kroz koji će učenici razviti pozitivan stav prema sebi i društvu. Razumijevanje potreba i stavova drugih.
PrevencijaOŠ " Ivan Goran Kovačić" Duga ResaKarlovačka2015
Podrška i potpora nakon izlaska iz terapijske zajednice
Resocijalizacija ovisnika koji se nalaze u posljednjoj fazi terapeutskog programa u terapijskoj zajednici Mondo Nuovo ili su završili terapeutski program ili ukoliko nisu završili terapeutski program ostvaruju apstinenciju.
ResocijalizacijaComunita Mondo NuovoPrimorsko-goranska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb2016
Preventivni program grada Karlovca
Prepoznavši potrebu sustavnog i organiziranog provođenje različitih aktivnosti vezanih uz prevenciju ovisničkog ponašanja grad Karlovac provodi Preventivni program. Radionice u okviru Preventivnog programa namijenjene su svima koji su uključeni u proces odgoja i obrazovanja djece – roditeljima, učiteljima i učenicima. Kroz radionice se nastoji razvijati osobna odgovornost i unapređivati komunikacijske vještine kao temelj skladnih odnosa između roditelja, djeteta i škole.
PrevencijaOsnovna škola SkakavacKarlovačka2015
Školski preventivni program 2014/2015
Školski preventivni program provodi se kontinuirano kroz školsku godinu. Osnovna namjena ovog programa je djelovati preventivno i odgojno na sve učenike kroz jačanje socijalnih vještina i povećanje kvalitete provođenja slobodnog vremena te obrazovanje u smislu rizika i opasnosti od ovisnosti, zatim djelovanje na učenike s već izraženim oblicima poremećaja u ponašanju odgojno i preventivno, zatim djelovati na učenike koji žive u rizičnom okruženju za razvoj poremećaja u ponašanju ili pokazuju neke naznake poremećaja u ponašanju, kao i rad s djecom van navedenih kategorija kako bi se u pravom smislu spriječilo moguće iskazivanje poremećaja u ponašanju a time i smanjio rizik od ovisnosti.
PrevencijaOsnovna škola CetingradKarlovačka2015
Školski preventivni program
Osnovni cilj je smanjiti interes djece i mladih za uzimanjem sredstava ovisnosti (alkohol,cigarete,droge), te promicati zdrav život i odnos prema sebi. Program se provodi kroz nastavne predmete, te kroz sate razredne zajednice (obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti). U provedbi sudjeluju učitelji razredne i predmetne nastave, stručni suradnici te drugi stručnjaci po potrebi. Namjena programa je razvijati kod učenika pozitivnu sliku o sebi, poboljšanje komunikacijskih sposobnosti, planiranje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
PrevencijaOŠ VoćinVirovitičko-podravska2015
Školski preventivni program
Najvažniji cilj školskog preventivnog programa je razvijanje samopoštovanja učenika, učenje kvalitetnom rješavanju problema, razvijanje poštovanja, suosjećanja, odgovornosti, samodiscipline i poštenja što se postiže kroz dva modela djelovanja, affective education model i life skills model of drug education.
PrevencijaOsnovna škola Vladimira Nazora Nova BukovicaVirovitičko-podravska2015
Resocijalizacija marginalnih skupina (liječenih ovisnika, mladih sklonih rizičnim oblicima ponašanja)
Udruga radi na resocijalizaciji ciljanih skupina; liječenih ovisnika i mladih sklonih rizičnim oblicima ponašanja s ciljem što uspješnijeg uključivanja u svakodnevni društveni život, pruža pomoć ovisnicima pri donošenju odluke o liječenju i provodi savjetovanje njihovih obitelji. U sklopu programa provode se aktivnosti edukacije i psihosocijalne podrške i rehabilitacije. U sklopu psihosocijalne podrške i rehabilitacije na svakodnevnoj bazi od 8 do 16h djeluje savjetovalište i umjetnička radionica pod vodstvom Ante Jurišića. Djelatnosti kojima Udruga nastoji realizirati svoje ciljeve: - Pomoć pri donošenju odluke o odlasku na liječenje - Informiranje članova obitelji o poželjnom pristupu prema ovisniku kod pripreme odlaska na liječenje u terapijsku zajednicu kao i po izlasku iz terapijske zajednice - Pomoć pri održavanju stalne apstinencije - Stvaranje obiteljskog ozračja i osjećaja pripadnosti korisnicima koji nemaju odgovarajuću obiteljsku podršku - Odgovarajućom edukacijom omogućiti lakše uključivanje u društveni život i pronalazak posla - Mladim osobama sklonim rizičnim oblicima ponašanja ukazati na ispravni životni put edukacijom i stvaranjem radnih navika - Pomoći sa završavanjem osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja ili usmjeriti na neke od drugih oblika osposobljavanja i prekvalifikacije - Redovnom kontrolom pratiti napredak svih korisnika i na vrijeme pružiti adekvatnu pomoć
ResocijalizacijaUdruga Providnost - Iz tame u svjetlostSplitsko-dalmatinska2015
Školski preventivni program
Prepoznavši potrebu sustavnog i organiziranog provođenje različitih aktivnosti vezanih uz prevenciju ovisničkog ponašanja na razini škole provodimo Preventivni program. Radionice i aktivnosti u okviru Preventivnog programa namijenjene su svima koji su uključeni u proces odgoja i obrazovanja djece – roditeljima, učiteljima i učenicima.
PrevencijaOsnovna škola NetretićKarlovačka2015
Prevencija ovisnosti u OŠ Katarine Zrinski, Krnjak
Program prevencije ovisnosti provodi se u kroz satove Zdravstvenog odgoja, radionice stručnih suradnika, kroz izvannastavne aktivnosti i gostovanja vanjskih institucija.
PrevencijaOsnovna škola Katarine ZrinskiKarlovačka2015
"Zdrav za 5"
• prevencija ovisnosti te kontinuirano promicanje prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladeži;
PrevencijaPolicijska uprava varaždinskaVaraždinska2015
Nacionalni preventivni projekt „Zdrav za 5“, 2. komponenta – prevencija ovisnosti o drogama
Produbljivanje već postojećih znanja o policijskim poslovima i zadaćama policije u cilju prevencije kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga kao i o primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima kažnjivih radnji, te informiranje učenika o zapriječenim sankcijama u slučajevima zlouporabe sredstava ovisnosti. Nadalje, ovom komponentom nastojat će se kod učenika razviti vještine kritičkog razmišljanja, sposobnost prepoznavanja rizičnih situacija te ih podučiti o mogućnostima odabira i odupiranja vršnjačkim pritiscima oko konzumiranja sredstva ovisnosti.
PrevencijaPolicijska uprava varaždinskaVaraždinska2015
Preventivne aktivnosti za 2015.
Lokalni preventivni projekt „Roditeljski nadzor u prevenciji ovisnosti“, 20. ožujka 2015.g - stručni skup „Uvod u problematiku novih psiho aktivnih tvari“; 14. svibnja 2015.g.- koordinativni sastanak svih provoditelja nacionalnog preventivnog projekta „Zdrav za 5“ za područje Varaždinske županije; od 15. studenog do 15. prosinca 2015. obilježen Mjesec borbe protiv ovisnosti; 09. prosinca 2015.g. - javna tribina na temu: „Mladi, kako biti jači od ovisnosti“; sudjelovanje u medijima - više radijskih gostovanja vezanih uz temu prevencije ovisnosti o opojnim drogama.
PrevencijaPolicijska uprava varaždinskaVaraždinska2015
Školski preventivni program 2015./2016.
Školski preventivni program namijenjen je učenicima 1.-8. razreda osnovne škole, njihovim roditeljima i učenicima. Cilj programa je razvoj odlučnog stava protiv sredstava ovisnosti, prevencija društveno nepoželjnog ponašanja te razvoj zdravih životnih navika i stilova života. Preventivni program ostvaruje se samostalno i u suradnji s institucijama u okolini. Svake godine edukativnim predavanjima i radionicama aktivno se obilježava Mjesec borbe protiv ovisnosti, kroz svakodnevan rad s učenicima promiču se zdrave životne navike, tjelesna aktivnost i nude alternativni oblici provođenja slobodnog vremena.
PrevencijaOŠ Matije Gupca Gornja StubicaKrapinsko-zagorska2015
Zajedno - NE Ovisnostima
Preventivni program ovisnosti obuhvaća sve aktivnosti učenika da bi spriječili negativne ovisnosti. Dani otvorenih vrata omogućuju druženja učenika, roditelja i učitelja. Cilj programa je zaokupiti učenike s različitim aktivnostima u svrhu borbe protiv ovisnosti.
Prevencijaoš A.G.MatošVukovarsko-srijemska2015