Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 20
Naziv programaNaziv provoditeljaCiljana skupinaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
"Needle exchange" na području Osječko-baranjske i Vukovarsko - srijemske županije (Provedba u suradnji s Udrugom "HELP")
U suradnji s partnerom, Udrugom Help, na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije provodi se projekt "Needle exchange", devetu godinu.
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županijeIntravenozni korisnici droga Evaluacija učinkaOsječko-baranjska Vukovarsko-srijemska2020
"Needle exchange" na području Osječko-baranjske županije (Provedba u suradnji s Udrugom "HELP")
U suradnji s partnerom, Udrugom Help, na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije provodi se projekt "Needle exchange", osmu godinu.
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županijeIntravenozni korisnici droga Evaluacija procesaOsječko-baranjska2019
„ Smanjenje štete za područje Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije“
Ovaj program u cijelosti, svakom svojom aktivnosti doprinosi ostvarenju ciljeva ovog natječaja. Program se svakako doprinosi smanjenju štete i pojavnosti zaraznih bolesti u populaciji ovisnika i osoba s rizičnim ponašanjima koji su korisnici programa (prodavatelji/ce seksualnih usluga, homoseksualne/biseksualne osobe, HIV+ osobe i mladi). Program nudi originalna, praktična i dugoročno učinkovita rješenja. Programima smanjenja štete potrebno je omogućiti ovisnicima zamjenu prljavog i upotrjebljenog pribora za sterilni te im omogućiti dostupnost prezervativa, informirati ovisnike o mogućnostima uključivanja u terapijske/supstitucijske programe liječenja, pružiti informacije ovisnicima o zaštiti od predoziranja, omogućiti testiranje na HIV i hepatitis te tako doprinijeti epidemiološkom praćenju pojavnosti HIV/AIDS-a i hepatitisa, kontinuirano provoditi akcije čišćenja okupljališta ovisnika uklanjanjem prljavog i upotrjebljenog pribora s ciljem zaštite okoliša i lokalne zajednice. Do epidemije HIV-infekcije u Istočnoj Europi došlo je zbog korištenja zajedničkog pribora za iniciranje heroina, a bolest se dalje širi spolnim putem. Zahvaljujući uspješnosti provedbe programa Smanjenje štete još od 2006., znanstvena istraživanja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ su pokazala manju stopu pojavnosti hepatitisa među ovisnicima koji su uključeni u program u odnosu na hrvatski prosjek. Zbog načina širenja epidemije, bitno je raditi s osobama s visokorizičnim ponašanjima na promijeni njihovog rizičnog ponašanja. Jedna od ciljnih skupina programa su i mladi, osobito adolescenti, koji spadaju u osobito ranjivu skupinu po pitanju širenja zaraze zbog učestalih rizičnih ponašanja (eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, kratkotrajne veze s partnerima, spolni kontakti bez zaštite itd.) Sav trud koji se uloži u rad s njima ima dugoročne efekte, jer rad s mladima u njihovom formativnom dobu, daje najbolje rezultate u prevenciji društveno ne prihvatljivih ponašanja i promjeni stavova. Strah od prenošenja zaraze zbog nepoznavanja načina širenja HIV-a najčešći je razlog diskriminatornog postupanja prema osobama koje žive s HIV/AIDS-om ili osobama iz tkz. marginaliziranih skupina (ovisnici o drogama, homoseksualne/biseksualne osobe, prodavateljice seksualnih usluga). Javnost je sklona HIV/AIDS povezivati s nekom populacijom, a ne s rizičnim ponašanjima koja se svakodnevno događaju i u općoj populaciji (često mijenjanje partnera, spolni odnos bez zaštite ili pod utjecajem alkohola, droga i drugih sredstava ovisnosti, isl). S toga je važno upoznavati i osvješćivati kako ciljne skupine programa, tako i opću javnost ne samo o preventivnim i zdravstvenim aspektima već i o ljudsko-pravnim dimenzijama HIV infekcije. U programu će se s ciljnim skupinama raditi ne samo na smanjenju direktne štete kao posljedice rizičnih ponašanja i stjecanju znanja o HIV/AIDSu, nego će se s njima raditi i na izgradnji osobnosti, jačanju socijalnih i komunikacijskih vještina, empatije, humanosti, multikulturalnosti. Tako će korisnici, osim o HIV/AIDS-u, svakodnevno biti u prilici učiti o toleranciji i prihvaćanju različitosti i kroz različite oblike neformalnog i informalnog obrazovanja. Bit će u svakodnevnoj interakciji sa stručnjacima volonterima iz drugih zemalja, sredina, kultura, svjetonazora, seksualnih opredjeljenja. Naime veliki pečat programu daje upravo ta multikulturalnost i različitost, jer će stručnjaci iz inozemstva raditi s korisnicima. Također će kroz različite volonterske aktivnosti i takozvanu humanitarnu samoposlugu imati priliku prihvaćati humanost i volonterstvo kao stil življenja. Kroz različite kreativne radionice će imati priliku kreativno provoditi svoje slobodno vrijeme u kvalitetnom i poticajnom okruženju koje njeguje toleranciju i poštivanje različitosti. Promicanje ljudskih prava u javnosti, te osvješćivanje načina širenja i mogućnosti prevencije HIV infekcije će se realizirati ne samo kroz organiziranje edukacija, nego i kroz suradnju s predstavnicima medija kako bi se o osobama koje žive s HIV -om i ranjivim skupinama izvještavalo na način kojim se afirmira njihov položaj u društvu i pri tom koristiti nestigmatizirajuci jezik. Osnovna aktivnost programa je besplatna zamjena prljavog upotrijebljenog pribora za intravenozno uzimanje droga ( igle, šprice, kiselina, destilirana voda) za sterilni, kao i distribucija kondoma u drop in-u u Splitu i kroz pokretni „NX“ u na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije (Šibenik, Makarska, Trogir, Marina, Brač, Šolta, Hvar, Sinj, Omiš, Brela, Kaštela). Osim zamjene pribora u projektu se provodi još niz aktivnosti, a to su: - savjetovanje i testiranje HIV i hepatitis - izrada i distribucija informativno edukacijskih materijala - upućivanje korisnika na liječenje (supstitucijsku terapiju ili u terapijske zajednice za liječenje ovisnosti) - informiranje, upućivanje i pomaganje korisnicima pri korištenju usluga u zajednici (socijalnih, zdravstvenih i drugih) - informiranje i savjetovanje o spolno i krvlju prenosivim bolestima s naglaskom na HIV i hepatitis - informiranje i savjetovanje korisnika kako se zaštititi od opasnosti predoziranja - informiranje ovisnika o tehnici sigurnijeg konzumiranja droga i načinu zaštite od komplikacija vezanih uz i.v. uzimanje droga - skrb o HIV+ osobama - uska suradnja sa svim institucijama, službama , organizacijama i zajednicama koje skrbe o pripadnicima naših ciljnih skupina - rad s prodavateljima/icama seksualnih usluga (organiziranje ginekoloških pregleda, testirane/retestiranje na HIV i hepatitis, distribucija prezervativa idr.) - čišćenje lokacija od infektivnog otpada (upotrijebljenog pribora za injektiranje sredstava ovisnosti) - pomaganje korisnicama u prevladavanju svakodnevnih egzistencijalnih poteškoća / humanitarna pomoć / donacije
Udruga za pomoć mladima HELPIntravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska Šibensko-kninska2019
Drop-in centar za smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica uzimanja droga
Program nastoji spriječiti i ublažiti zdravstvene posljedice štetnog djelovanja droga na organizam, širenje hepatitisa i ostalih krvlju prenosivih bolesti te socijalne posljedice: raspad obitelji, prestanak školovanja, nezaposlenost i socijalnu degradaciju.
Udruga TerraIntravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesaPrimorsko-goranska2020
Minus Virus
Podrška intravenoznim korisnicima droga s ciljem smanjenja rizika od infekcije Hepatitisom B i C i HIV-om razmjenom šprica i distribucijom aseptičnog materijala, savjetovanjem i davanjem smjernica za zdravlje i javljanje na liječenje
Udruga apstinenata za pomoc pri resocijalizaciji PoratIntravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaZadarska2019
Minus Virus
Podrška intravenoznim korisnicima droga s ciljem smanjenja rizika od infekcije Hepatitisom B i C i HIV-om razmjenom šprica i distribucijom aseptičnog materijala, savjetovanjem i davanjem smjernica za zdravlje i javljanje na liječenje
Udruga apstinenata za pomoc pri resocijalizaciji PoratIntravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaZadarska2020
Prevencija HIV/AIDS-a među skupinama s rizičnim ponašanjem
Program odgovara na realnu opasnost širenja HIV infekcije među skupinama s rizičnim ponašanjem, a time i mogućnost širenja na opću populaciju seksualnim putem. Većina registriranih HIV pozitivnih osoba u Hrvatskoj upravo su pripadnici neke od skupina s rizičnim ponašanjem na koje je ovaj program usmjeren.
Udruga TerraIntravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesaIstarska Karlovačka Ličko-senjska Primorsko-goranska2019
Prevencija HIV/AIDS-a među skupinama s rizičnim ponašanjem
Korisnici su uglavnom mlade osobe od 18 do 35 godina, seksualno aktivne, slabo informirane i educirane te sklone rizičnim ponašanjima. Ovi korisnici su odabrani zbog rizičnog ponašanja, općenite nebrige za zdravlje, slabe informiranosti i niske percepcije rizika te zaziranja od institucija zbog stigme i diskriminacije vezane uz pripadnost stigmatiziranoj populaciji (ovisnici, seksualne manjine, MSM populacija, seksualni/e radnici/e).Aktivnosti programa su mapiranje i odabir novih mjesta za terenski rad (mjesta okupljanja ciljanih populacija, klubovi, parkovi...) i terenski rad kroz kontakte s korisnicima na odabranim lokacijama. Aktivnosti uključuju podjelu kondoma i edukativnih materijala pripadnicima rizičnih skupina te zamjenu igala za intravenozne ovisnike. Edukativni letci i kondomi dijele se mladim korisnicima koji izlaze u noćne klubove, mjesta okupljanja mladih te na ljetne festivale. Letci i brošure su pisani i dizajnirani tako da budu atraktivni, edukativni, razumljivi i prihvatljivi korisnicima pojedinih rizičnih skupina.
Udruga TerraIntravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesaIstarska Karlovačka Ličko-senjska Primorsko-goranska2020
Program prevencije i redukcije šteta
Okosnica Programa prevencije i redukcije šteta je terenski rad s mladima, potencijalnim konzumentima psihoaktivnih supstanci u ambijentima noćnih izlazaka. Glavne aktivnosti Programa, pa tako i projekata koji sačinjavaju program, su educiranje mladih u kontekstu noćnih okruženja, podjela informativnog materijala, prezervativa, boca vode i drugih proizvoda usmjerenih na promociju odgovornih izbora i očuvanje zdravlja te savjetovanje mladih o ponašanju u kriznim situacijama.
Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" RijekaNeintravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaLičko-senjska Primorsko-goranska2019
Program smanjenja šteta u Zagrebu, Zadru i Krapinsko-zagorskoj županiji
Kontaktiranje aktivne i.v. ovisničke populacije, omogućavanje anonimne i besplatne podjele čistih štrcaljki i igala, alkoholnih maramica i zaprimanje uporabljenog pribora za iniciranje, podjela kondoma i informativnog materijala, savjetodavna pomoć, savjetovanje mladih, mogućnost besplatnog i anonimnog testiranja na hepatitis C i HIV, provođenje preventivnih aktivnosti i obilježavanje datuma važnih za problematiku ovisnosti
Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županijeIntravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Nije provedenoKrapinsko-zagorska2020
Program smanjenja štete - izmjena igala i štrcaljki
Programi smanjenja štete – rad s intravenskim korisnicima droga Glavni cilj projekta u radu sa intravenskim korisnicima droge je smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica korištenja droga s naglaskom na promjeni ponašanja koje vodi sprečavanju širenja HIV-a, hepatitisa B i C kao i ostalih krvlju i spolno prenosivih bolesti. Projekt se temelji na metodama vanjskog (outreach) rada koji ima za cilj doći u kontakt s korisnicima programa gdje se oni nalaze te se zbog specifičnih uvjeta života u Zagrebu (kvartovsko funkcioniranje života). Organizirane su dvije mobilne jedinice za izmjenu pribora, tzv. mobilni needle exchange. Dostavna vozila udruge LET se zaustavljaju na ukupno 11 lokacija u gradu uz mogućnost da korisnici nazovu ili pošalju poruku na mobitel: 091 7244 744 ili 091 95555549 (dežurni telefoni) te dogovore mjesto i vrijeme za dostavu pribora (program: ZAGREB- ZOVI). U svoj rad uključujemo i osobe rizičnih ponašanja (tzv. gatekeeper – osobe koje: imaju pristup, utjecaj ili se nalaze u interakciji sa ranjivim skupinama. To su korisnici droga, bivši ovisnici, osoblje ljekarni u koje ovisnici dolaze kupovati ovisnički pribor). Veliki problem kod intravenskih korisnika droga je i navika bacanja nečistog, nesterilnog pribora u područja dostupna građanima, posebno djeci, čime se ona dovode u opasnost od zaraze od kroničnih, zaraznih bolesti poput hepatitisa B i C te HIV/AIDS-a. Zbog toga naši radnici redovito ispituju korisnike o lokacijama odbačenog pribora te isti pokupimo i zbrinemo sukladno zakonu.
Udruga za unaprijeđenje kvalitete življenja "LET"Intravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2019
Programi smanjenja štete – izmjena igala i štrcaljki
Glavni cilj projekta u radu sa intravenskim korisnicima droge je smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica korištenja droga s naglaskom na promjeni ponašanja koje vodi sprečavanju širenja HIV-a, hepatitisa B i C kao i ostalih krvlju i spolno prenosivih bolesti. Projekt se temelji na metodama vanjskog (outreach) rada koji ima za cilj doći u kontakt s korisnicima programa gdje se oni nalaze te se zbog specifičnih uvjeta života u Zagrebu (kvartovsko funkcioniranje života). Organizirane su dvije mobilne jedinice za izmjenu pribora, tzv. mobilni needle exchange Dostavna vozila udruge LET se zaustavljaju na ukupno 22 lokacije (punkta) u gradu uz mogućnost da korisnici nazovu ili pošalju poruku na mobitel: 091 7244 744 ili 091 95555549 (dežurni telefoni) te dogovore mjesto i vrijeme za dostavu pribora (program: ZAGREB- ZOVI). U svoj rad uključujemo i osobe rizičnih ponašanja (tzv. gatekeeper – osobe koje: imaju pristup, utjecaj ili se nalaze u interakciji sa ranjivim skupinama. To su korisnici droga, bivši ovisnici, osoblje ljekarni u koje ovisnici dolaze kupovati ovisnički pribor). Veliki problem kod intravenskih korisnika droga je i navika bacanja nečistog, nesterilnog pribora u područja dostupna građanima, posebno djeci, čime se ona dovode u opasnost od zaraze od kroničnih, zaraznih bolesti poput hepatitisa B i C te HIV/AIDS-a. Zbog toga naši radnici redovito ispituju korisnike o lokacijama odbačenog pribora te isti pokupimo i zbrinemo sukladno zakonu.
Udruga za unaprijeđenje kvalitete življenja "LET"Intravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2020
RIJEKA ZDRAVLJA
Program Rijeka zdravlja usmjeren je na zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva smanjenjem pojavnosti AIDS-a i sprječavanjem širenja HIV-a među rizičnim skupinama i adolescentima.
Udruga Hepatos RijekaIntravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaIstarska Ličko-senjska Primorsko-goranska Zadarska2019
RIJEKA ZDRAVLJA
Program Rijeka zdravlja usmjeren je na zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva smanjenjem pojavnosti AIDS-a i sprječavanjem širenja HIV-a među rizičnim skupinama i adolescentima.
Udruga Hepatos RijekaIntravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaIstarska Ličko-senjska Primorsko-goranska Zadarska2020
Siguran grad - Antivirus III. godina provođenja
Projektom se utječe na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije. Projekt doprinosi suzbijanju i sprečavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih te smanjenju štete i pojavnosti zaraznih bolesti u populaciji ovisnika i osoba s rizičnim ponašanjem, kroz provođenje aktivnosti usmjerenih na zaštitu zdravlja kroz zamjenu pribora za intravensku aplikaciju droga (rabljeni za sterilni), testiranje na krvno i spolno prenosive bolesti, motiviranje za odlazak na liječenje ili odvikavanje, informiranje o svim ustanovama koje se bave tretmanom ovisnosti i njihovim programima, dijeljenje besplatnih prezervativa, psihosocijalnu potporu, edukaciju o krvno i spolno prenosivim bolestima, edukaciji o njezi vena i sigurnom injektiranju, edukaciji o pružanju prve pomoći, edukaciji djelatnika o pružanju psihosocijalne podrške u Drop in centrima, edukaciji o mogućnostima liječenja krvno i spolno prenosivih bolesti te edukaciju o poboljšanju kvalitete života s krvno i spolno prenosivim bolestima.
Udruga "Ne-ovisnost"Intravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2019
Siguran grad-Antivirus I godina provođenja
Projekt Siguran grad – Antivirus je projekt smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije.
Udruga "Ne-ovisnost"Intravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2020
Smanjenje štete
Program nastoji spriječiti i ublažiti zdravstvene posljedice štetnog djelovanja droga na organizam, širenje hepatitisa i ostalih krvlju prenosivih bolesti te socijalne posljedice: raspad obitelji, prestanak školovanja, nezaposlenost i socijalnu degradaciju.
Udruga TerraIntravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesaIstarska Karlovačka Ličko-senjska Primorsko-goranska2019
U.P.E.Z Pula i jugoistočna Istra i U.P.E.Z. Poreč i sjeverozapadna Istra
Programi provode aktivnosti usmjerene za zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u ciljevima: smanjenje štete nastalih zloporabom droga; smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti; smanjenja stigmatizacije oboljelih i humaniziranju fenomena ovisnosti i ovisnika.
Udruga InstitutIntravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaIstarska2020
U.P.E.Z. Poreč i sjeverozapadna Istra
U.P.E.Z. POREČ I SZ ISTRA“ odvija se na dvije razine i to 1. dio se provodi u DROP-IN centru Poreča gdje je organizirani prostor za boravak korisnika, dostupnost priboru za injektiranje droga, mogućnost održavanja osobne higijene, pranja i sušenja odjeće te pristup računalu, Internetu ili telefonu (po potrebi za posao, kontakt sa liječnikom ili obitelji), dostupan topli napitak i/ili kašica i juha za pripremu sa toplom vodom (za one korisnike koji nemaju osiguranu mogućnost obroka ili pravo na pučku kuhinju a iskazali su da su gladni). Kroz donacije dviju pekara svakodnevno su osigurani pekarski proizvodi i kruh. U centru se stalno organiziraju radionice na temu „Očuvanja života i zdravlja“ a motivacijska intervencija ne prestaje gotovo nikada.
Udruga InstitutIntravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaIstarska2019
U.P.E.Z.Pula i jugoistočna Istra
Program smanjenja šteta koncipiran je na provjerenom i suvremenom, svjetskom modelu programa ovog karaktera U sebi obuhvaća sve elemente i aktivnosti kako bi sveobuhvatno ispunio svoju svrhu i ciljeve, a namijenjen je prvenstveno korisnicima droga i populaciji sa rizičnim seksualnim ponašanjem, dok sporadični ima snažan utjecaj na cijelu zajednicu općenito. Dakle možemo reći da je program sveobuhvatno namijenjen vulnerabilnim skupinama koje predstavljaju posebno ranjivu kategoriju osoba kojima je uslijed specifičnih razlika života neophodna dodatna podrška. Iako su kao takvi zaštićeni pravnom regulativom mišljenja smo kako nedostaju kako pravna podrška tako i etičko normativna u pružanju zdravstvene skrbi, te su naši korisnici nerijetko osobe kojima se zdravstvena skrb ne pruža u cjelovitom smislu već se samo liječi simptom, odnosno ovisnost, dok je sveopće zdravstveno stanje vrlo zanemareno.
Udruga InstitutIntravenozni korisnici droga, Neintravenozni korisnici droga Evaluacija procesa i učinkaIstarska2019