Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 97
Naziv programaRazina preventivne intervencijeVrsta evaluacijeŽupanijaNaziv provoditeljaGodina provedbeIspis
1 2 3 >
Lav u meni II – projekt prevencije uporabe duhanskih proizvoda
Projekt „Lav u meni“ podrazumijeva intervencije organizirane prema socijalnim uvjetima koji utječu na pojavu poremećaja u ponašanju i/ili rizičnih ponašanja, osigurava pozitivan i zdrav razvoj djeci, mladima i odrasloj populaciji. Projekt se provodi u obliku interaktivnih radionica, predavanja (za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole), savjetodavne podrške, obilježavanja važnijih datuma, istraživanja, održavanje mjesečnih ciklusa škole nepušenja s ciljem da korisnicima ponudi mogućnost rješavanja situacija, okolnosti, odnosa i problema u kojoj je sam korisnik zatečen.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaIstarskaUdruga Institut2016
Prevencija ovisnosti
Stjecanje znanja o zdravlju i zdravih životnih navika i životnih vještina kroz koji će učenici razviti pozitivan stav prema sebi i društvu. Razumijevanje potreba i stavova drugih.
UniverzalnaKarlovačkaOŠ " Ivan Goran Kovačić" Duga Resa2015
Preventivni programi MAH-1, MAH-2 i P I A
Program Mogu ako hoću –„MAH-1“ je preventivna akcija Ministarstva unutarnjih poslova kojem je cilj upoznavanje učenika s policijskim službenicima koji brinu o sigurnosti u zajednici, posebno upoznavanje svoga kontakt-policajca u gradskoj četvrti u kojoj obitavaju i kako bi ih se potaknulo na razmišljanje o samozaštitnom ponašanju. „MAH-2“ ima za cilj povećati informiranost i znanje roditelja u vezi zloupotrebe droga. Službenici policije upoznaju roditelje s policijskim djelovanjem, kvartovskim kontakt policajcem, stanjem sigurnosti, programima namijenjenim njihovoj djeci posebice kad je riječ o drogi. Također policijski službenici nastoje istaknuti odgovornost roditelja i potaknuti veću aktivnost roditelja u odgoju djece kako bi na vrijeme prevenirali neprihvatljiva ponašanja. Roditelji dobiju i priručnik koji potanko objašnjava što je to droga i posljedice njezine konzumacije. Program Prevencija i alternativa -„PIA“ ima za cilj upoznati učenike sa samozaštitnim ponašanjem te s opasnostima koje nose sredstva ovisnosti.
UniverzalnaGrad ZagrebOsnovna škola grofa Janka Draškovića2016
"Gubitak i tugovanje"
Stručno predavanje za roditelje učenika drugih razreda, ponašajnim, emocionalnim i fizičkim reakcijama uobičajenim u situacijama stvarnog ili zamišljenog gubitka; o karakteristikama kvalitetne podrške od strane roditelja, vršnjaka i sl.
UniverzalnaZagrebačkaZrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina2015
"MAH-2"
"MAH-2":Preventivni potprogram -Predavanja za roditelje i učenike 6-ih razreda osnovnih škola Grada Zagreba, na temu: Problemi nasilja i ovisnosti s aspekta policijskog postupanja.
UniverzalnaEvaluacija procesaGrad ZagrebOŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA2016
"Mladi u Fokusu"
Program koji provodi Grad Velika Gorica u suradnji s više lokalnih partnera kroz različite aktivnosti s mladima i za mlade. Projekt se provodi kroz niz aktivnosti (predstavljanje projekta učenicima, tribine i radionice za učenike, postavljanje štanda s informativnim materijalom u prostorima škole, održavanje fokus grupa i sl.).
SelektivnaZagrebačkaZrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina2015
"Prevencija uporabe droga"
Školskim preventivnim programom želimo razviti kod učenika odlučan stav protiv pušenja, alkohola i droge te promicati zdrave stilove života.
SelektivnaVaraždinskaGlazbena škola u Varaždinu2016
"Putokaz za zdravi grad"
Program „Putokaz za zdravi grad“ doprinos je civilnog sektora u promociji zdravlja mladih u općoj i rizičnoj polulaciji. Multidisciplinarni tim stručnjaka (psiholozi, pedagozi, liječnici, socijalni radnici) informira, educira i provodi savjetovanje s ciljem očuvanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja i afirmacije zdravih stilova života mladih
UniverzalnaEvaluacija procesaBrodsko-posavskaUdruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja "POZITIVA"2016
"Zajedno više možemo"
Program se sastoji od dvije komponente: 1. komponenta - Mogu ako hoću-1- MAH 1- Ovaj dio programa realizira se organiziranim posjetima učenika 4. razreda policijskim postajama kako bi se upoznali s radom policije i prihvatili policiju kao prijatelja pomagača. U provedbu su uključeni učenici 4. razreda. 2. komponenta - Sajam mogućnosti - Tijekom Sajma koji se održao u školskoj sportskoj dvorani OŠ "Dr.A.Mohorovičića" Matulji brojne kulturno-umjetničke, sportske i druge udruge koje se bave organizacijom slobodnog vremena djece i učenika na prigodno postavljenim štandovima predstavile su svoje aktivnosti, a nizom prigodnih nastupa i prezentacija učenicima su prikazane brojne mogućnosti koje im se nude, a s kojima bi se i oni sami mogli baviti u narednom razdoblju.
UniverzalnaPrimorsko-goranskaOŠ "Drago Gervais" Brešca2015
"Zajedno više možemo"
PU primorsko-goranske županije i Grad Rijeka provode preventivni program „Zajedno više možemo“. Program se sastoji od komponenti usmjerenih na prevenciju zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja a koji su namijenjeni populaciji učenika 4.,5. i 6. razreda. Komponente programa: Mogu ako hoću-1, Sajam mogućnosti, Prevencija i alternativa-2, Prevencija i alternativa-2.
UniverzalnaEvaluacija procesaPrimorsko-goranskaOsnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov"2015
"Zaštita mentalnog zdravlja, prevencija i liječenje ovisnosti u Brodsko-posavskoj županiji"
Rana identifikacija rizične djece i mladih s ciljem prevencije ovisnosti, liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika i konzumenata te psihosocijalni tretman djece, mladih i odraslih s problemima i poteškoćama mentalnog zdravlja.
UniverzalnaEvaluacija procesaBrodsko-posavskaZavod za javno zdravstvo2015
A ja
Projekt "A ja " usmjeren je na pružanje sustavne i kontinuirane pomoći i podrške braći i sestrama ovisnika kroz individualni i grupni rad s ciljem njihova osnaživanja, pružanja pomoći u pronalažnju vlasititog mjesta u obitelji te razvijanja svijesti o tome da su važni sebi i i drugima.
SelektivnaEvaluacija procesa i učinkaGrad ZagrebUdruga roditelja ZAJEDNICA SUSRET ZAGREB2015
AKCIJA JE PREVENCIJA – RECI NE OVISNOSTI!
U listopadu 2015. godine, povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti, provodi se projekt Akcija je prevencija, kojega provodimo već sedmu godinu. Učenici 8. razreda u pratnji svojih razrednika i stručnih suradnika posjećuju Centar Neovisnost u Vrbici, pri čemu se održavaju edukacijsko – predavački i radionički dio. Odvija se u dvije faze: 1. Posjet Udruzi Neovisnost – Vrbica, 2. Edukacija za roditelje.
SelektivnaEvaluacija procesa i učinkaVukovarsko-srijemskaOŠ Siniše Glavaševića2015
Aktivnost: predavanje za roditelje
Predavanje prof.dr.sc.Slavka Sakomana za roditelje o odgojnim postupcima s ciljem prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti kod adolescenata
UniverzalnaGrad ZagrebXVI. gimnazija2016
Benjamin
Program Benjamin usmjeren je mladim osobama, rizičnim skupinama, mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni, putem radionica, pružanja savjetodavne i druge stručne pomoći.
SelektivnaEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Grad ZagrebHumanitarna organizacija Zajednica Susret2015
BJEŽI! VIA! Kampanja protiv bolesti ovisnosti Istarske županije
Kreativna medijska kampanja IŽ koja obuhvaća niz događanja s ciljem prevencije bolesti ovisnosti (natječaji, turniri, izložbe, performance) i medijsku kampanju
UniverzalnaEvaluacija procesaIstarskaIstarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb2016
Bolje spriječiti nego liječiti
Projektom „Bolje spriječiti nego liječiti“ nastoji se utjecati na smanjenje konzumacije psihoaktivnih sredstava kod djece i mladih u KZŽ putem edukativnih i interaktivnih radionica za djecu s poremećajima u ponašanju, roditelje i učitelje.
UniverzalnaEvaluacija procesaKrapinsko-zagorskaMOJI DANI2015
ČUJMO I VIDIMO NAŠU DJECU I MLADEŽ - Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti
Procjena potreba usklađena sa Nacionalnom strategijom suzbijanja zloporabe droga i Nacionalnom strategijom zaštite mentalnog zdravlja. CILJ: obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti; afirmacija zdravog načina življenja; afirmacija kreativnosti i stvaralaštva u mladih; prepoznavanje kulturnih potreba ruralnih sredina. CILJANA SKUPINA: osnovnoškolski, srednjoškolski i studentski uzrast, opća populacija; sudjelovanje osigurano kroz organizaciju škola, medijske obavijesti. Uključivanje u program je osobni izbor. TRAJANJE PROJEKTA: 15. 11. - 15. 12. 2016. god.
UniverzalnaEvaluacija procesaOsječko-baranjskaZavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije2016
Čuvaj svoje zdravlje
Opći cilj projekta je spriječiti daljnje rizično ponašanje i konzumiranje sredstava ovisnosti te pojavu ovisnosti kod djece i mladih s poremećajima u ponašanju na području Zadarske županije. Izravni korisnici projekta su djeca i mladi s poremećajima u ponašanju od kojih pojedini eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti i pokazuju sklonost i dr.rizičnim ponašanjima. Neizravni korisnici projekta su roditelji izravnih korisnika projekta. Mjesto provedbe projekta je Zadarska županija-grad Zadar i grad Benkovac i Šibensko-kninska županija-mjesto Nunić.
SelektivnaEvaluacija procesa i učinkaZadarska Šibensko-kninskaComunita Mondo Nuovo2016
Da! Za zdravi život!
Programom se omogućuje kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih kroz sportske, kulturne i zabavne sadržaje te edukativne radionice čiji je cilj povećati svijest mladih o problemima ovisnosti.
UniverzalnaEvaluacija učinkaSplitsko-dalmatinskaKulturna udruga mladih "K.U.M." Proložac2015
EMA - edukacija mladih edukatora 2015./2016.
Projekt doprinosi povećanju dostupnosti inovativnih projekata prevencije ovisnosti usmjerenih općoj populaciji djece i mladih kreiranjem I implamentacijom programa prevencije ovisnosti za studentsku populaciju.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinskaLiga za prevenciju ovisnosti2015
Hvala ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju
Projekt se provodi na području četiri županije, a namijenjen je djeci i mladima korisnicima sustava socijalne skrbi, domova za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i s poremećajima u ponašanju te stručnjacima koji rade s istima. Opći cilj projekta jest osnažiti djecu i mlade kako bi prevenirali rizična ponašanja u području konzumiranja i eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti, uključujući alkohol, opojna sredstava i novije ovisnosti (kocki/klađenje i Internet).
SelektivnaEvaluacija procesaLičko-senjska Splitsko-dalmatinska Zadarska Grad ZagrebDruštvo za socijalnu podršku2015
I ja sam protiv droge
"I ja sam protiv droge" je projekt usmjeren ka pružanju psihosocijalne pomoći i podrške ovisnicima i članovima njihove obitelji te njihovu informiranju o metodama liječenja.
IndiciranaEvaluacija procesa i učinkaGrad ZagrebUdruga roditelja ZAJEDNICA SUSRET ZAGREB2015
Iskra
Pružanjem podrške i podizanjem kompetencija roditeljima u svrhu jačanja zaštitne uloge obitelji u prevenciji rizičnih ponašanja djece/mladih smanjujemo pojavnost eksperimentiranja i konzumiranja legalnih i ilegalnih sredstava ovisnosti od strane djece i mladih na području Splitsko-dalmatinske županije.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinskaMentor2015
Iskra
Pružanjem podrške i podizanjem kompetencije roditeljima u svrhu jačanja zaštitne uloge obitelji u prevenciji rizičnih ponašanja djece/mladih smanjujemo pojavnost eksperimentiranja i konzumiranja legalnih i ilegalnih sredstava ovisnosti od strane djece i mladih na području Splitsko-dalmatinske županije.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinskaMentor2016
Iskra Plus
Prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja djece u partnerstvu s ustanovom socijalne skrbi, usmjerena na roditelje u riziku, stručnu i širu javnost, kroz aktivnosti informiranja, senzibiliziranja, edukacije, grupne podrške i savjetovanja.
SelektivnaEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinskaMentor2016
Kvartovski đir: ljetne kreativne radionice s djecom
Program univerzalne prevencije "Kvartovski đir" kroz ciklus besplatnih kreativnih radionica, koji se provodi na više lokacija u Puli, djeci starijeg osnovnoškolskog uzrasta omogućuje konstruktivno provođenje ljetnih školskih praznika, povezivanje s pozitivno usmjerenim odraslima i vršnjacima te jačanje interpersonalnih vještina.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaIstarskaCZSS Pazin, Podružnica Obiteljski centar2016
LAV U MENI projekt prevencije 2015
Projekt „Lav u meni“ podrazumijeva intervencije organizirane prema socijalnim uvjetima koji utječu na pojavu poremećaja u ponašanju i/ili rizičnih ponašanja, osigurava pozitivan i zdrav razvoj djeci, mladima i odrasloj populaciji.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaIstarskaUdruga Institut2015
Lutke na koncu
Sprječavanje razvoja ovisnosti i uključivanje ovisnika u neki od oblika postojećih tretmana. Prevencija ovisnosti o psihoaktivnim sredstvima, smanjenje broja ovisnika, senzibilizacija javnosti za probleme ovisnika i njihovih obitelji.
IndiciranaEvaluacija učinkaZagrebačka Grad ZagrebHumanitarna organizacija Zajednica Susret2015
Male kreativne socijalizacijske skupine
Program provodi škola u suradnji s nadležnim centrom za socijalnu skrb, prema pristupu kojeg je uveo prof.dr.sc. Josip Janković, a namijenjen je učenicima iz rizičnog okruženja i/ili učenicima koji već pokazuju znakove društveno neprihvatljivog ponašanja ili imaju poteškoća u uključivanju u redovni obrazovni proces.
SelektivnaVaraždinskaOŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice2016
Mjesec borbe protiv ovisnosti
Mjesec borbe protiv ovisnosti obilježen je provođenjem pedagoških radionica u periodu od 15.11.2015. do 15.12.2015. u svim razrednim odjelima predmetne nastave. Cilj je radionica razvijati kritičko razmišljanje o konzumiranju sredstava ovisnosti.
UniverzalnaEvaluacija procesaZagrebačkaOsnovna škola Gradec2015
Mogu, ako hoću 2 i Prevencija i alternativa 2
Cilj programa je razjasniti roditeljima način ulaska mladih u svijet droga, alkohola i vandalizma te poučiti roditelje o primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima kaznenih djela i sankcijama. Upoznati učenike s konceptima zdravlja, ovisnosti, što su droge i apstinencijska kriza, što je alkohol i koje su štetne posljedice te što je vandalizam. Upoznati učenike s policijskim postupanjem prema osobama koje čine prekršaje
UniverzalnaGrad ZagrebOŠ Ivana Mažuranića2015
MOGU, HOĆU, DJELUJEM
Projekt obuhvaća primjenu novih metoda rada u ustanovama socijalne skrbi i zdravstva jer se timskim praćenjem pojedinih korisnika bolje procjenjuju potrebe, stvaraju mogućnosti novih intervencija i na taj način se povećava učinkovitost.
IndiciranaEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinskaLiga za prevenciju ovisnosti2015
Najjači stav
Program socijalnopedagoškog tretmana „Najjači stav“ namijenjen je adolescentima u koji su u riziku od razvoja ovisnosti i ovisničkog životnog stila vezano uz različita sredstva i oblike ovisnosti (legalne i ilegalne supstance, kockanje i klađenje, ovisnost o novim tehnologijama, poremećaji prehrane). Program je namijenjen adolescentima, budući da su adolescenti dobna skupina koja je najviše prijemčljiva za razvoj ovisnosti o psihoaktivnim supstancijama i u toj se dobi najčešće započinje s eksperimentiranjem.
IndiciranaEvaluacija procesa i učinkaVaraždinska Grad ZagrebAmbidekster klub2015
Novi Benjamin
Projekt je usmjeren rizičnim skupinama djece i mladih te povremenim konzumentima droga i drugih sredstava ovisnosti ( alkohol. kockanje, pušenje, online ovisnosti) u dobi od 12 do 18 godina, te prevenciji pojave svih oblika ovisnosti i poremećaja u ponašanju , putem pružanja savjetodavne i druge stručne pomoći.
IndiciranaEvaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad ZagrebHumanitarna organizacija Zajednica Susret2015
Obitelj i prevencija emocionalnih teškoća i rizičnih ponašanja djece- predavanje za roditelje
Predavanje i razgovor za roditelje učenika sedmih razreda. Zavod za javno zdravstvo, Služba za prevenciju..., psiholog Velimir Todorović i suradnji sa psihologom i razrednicima škole.
UniverzalnaEvaluacija procesaIstarskaTone Peruška Pula2015
Obiteljsko savjetovalište
Obiteljsko savjetovalište u kontinuitetu od 2008. pruža usluge savjetovanja (individualno, partnersko, obiteljsko, savjetovanje za roditelje, savjetovanje roditelj-dijete), prema načelima dragovoljnosti, povjerljivosti i stručnosti. Korisnici se javljaju zbog niza razloga kao što su: narušeni partnerski odnosi i komunikacija, odgojne teškoće, osobni problemi vezani uz različite životne okolnosti uključujući i teškoće vezane uz ovisnost (alkohol, droga, kocka).
SelektivnaIstarskaCZSS Pazin, Podružnica Obiteljski centar2015
Obiteljsko savjetovalište
Obiteljsko savjetovalište u kontinuitetu od 2008. pruža usluge savjetovanja (individualno, partnersko, obiteljsko, savjetovanje za roditelje, savjetovanje roditelj-dijete), prema načelima dragovoljnosti, povjerljivosti i stručnosti. Korisnici se javljaju zbog niza razloga kao što su: narušeni partnerski odnosi i komunikacija, odgojne teškoće, osobni problemi vezani uz različite životne okolnosti uključujući i teškoće vezane uz ovisnost (alkohol, droga, kocka).
SelektivnaIstarskaCZSS Pazin, Podružnica Obiteljski centar2016
Osnaživanje kapaciteta za djelotvorne intervencije za prevenciju i suzbijanje ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji
Budući je provedenim projektima istražena pojavnost ovisnosti i rizičnih ponašanja među mladima te su identificirana područja za proaktivno djelovanje, ovim se projektom žele osnažiti kapaciteti dionika u provedbi mjera prevencije.
UniverzalnaVirovitičko-podravskaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije2015
Osnaživanje kapaciteta za djelotvorne intervencije za prevenciju i suzbijanje ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji
Budući je provedenim projektima istražena pojavnost ovisnosti i rizičnih ponašanja među mladima te su identificirana područja za proaktivno djelovanje, ovim se projektom žele osnažiti kapaciteti dionika u provedbi mjera prevencije.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaVirovitičko-podravskaZavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije2016