Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 423
Naziv programaRazina preventivne intervencijeVrsta evaluacijeŽupanijaNaziv provoditeljaGodina provedbeIspis
1 2 3 4 5 >
„NEovisnost“ –program prevencije ovisnosti
Školski program prevencije ovisnosti „NEovisnost" provodi se u tijekom svake školske godine u svim sedmim razredima (univerzalna prevencija). Programom su obuhvaćeni svi učenici sedmih razreda tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti (univerzalna prevencija), ali i učenici koji već manifestiraju neke oblike rizičnog ponašanja tijekom čitave školske godine (selektivna prevencija). Provode ga stručni suradnici u suradnji s razrednicima, a na selektivnoj razini u suradnji sa školskom liječnicom, ostalim učiteljima, ravnateljem, djelatnicima CZSS te drugim stručnjacima po potrebi.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaGrad ZagrebOsnovna škola Remete2015
Aktivnosti Gornjogradske gimnazije
Radionice za učenike drugih razreda "Kockanje i klađenje adolescenata i mladih-rizici i šanse" Predavanje za učenike prvih razreda "Prevencija bolesti ovisnosti" Radionice "Tolerancija i prihvaćanje različitosti" Predavanje "Ne zato jer ne"
UniverzalnaGrad ZagrebGornjogradska gimnazija2016
CAP: PREVENCIJA ZLOSTAVLJANJA DJECE
U 3. razredima matične škole i područnih odjela već se niz godina realizira Projekt CAP (Prevencija zlostavljanja djece). Program se realizira kroz dvije aktivnosti: predavanje za roditelje učenika 3. r. i radionice za učenike. CAP-ove radionice nude roditeljima, djelatnicima škole i djeci strategije kojima će prevenirati verbalno, fizičko i seksualno nasilje. Provedbom programa preveniraju se situacije potencijalnog zlostavljanja i njegovih posljedica među kojima se može javiti zlouporaba droga.
UniverzalnaPrimorsko-goranskaOŠ "Drago Gervais" Brešca2015
O TEBI
Program prevencije za učenike 5. i 7. razreda s ciljem poticanja učenika za primjenu zdravih životnih stilova, poticanje suradničkog odnosa i nenasilne komunikacije, poticanja odgovornog donošenja odluka,osobne higijene i dr.
UniverzalnaGrad ZagrebOŠ Marije Jurić Zagorke2016
Školski preventivni program 2016./2017. (učenici 4., 5., 6., 7., 8. razreda)
ŠPP provodi se kroz radionice na satovima razrednika, u terminima redovne nastave i kroz suradnju sa PU Požeško-slavonskom. Cilj ŠPP-a je ukazati učenicima na opasnosti od zlouporabe sredstava koja uzrokuju ovisnost te ukazati na štetan utjecaj po zdravlje ljudi Program se provodi tijekom cijele školske godine.
UniverzalnaEvaluacija procesaPožeško-slavonskaOŠ JULIJA KEMPFA2016
" Zdrav za 5 "
Program obuhvaća prevenciju ovisnosti o drogama, alkoholu i klađenju. Provodi se u suradnji s MUP-om i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Program se provodi kontinuirano s učenicima 7. razreda, kao i rad s učenicima 6. i 8. razreda na satovima razrednika.
UniverzalnaEvaluacija procesaZagrebačkaOŠ " Vladimir Nazor "2015
"Budi svoj...Budi čist"
Promicanje sigurnog, zdravog i uspješnog načina življenja među školskom populacijom i mladima, kao i jačanja i izgradnje kvalitetnih i poticajnih odnosa unutar obitelji u cilju prevencije ovisnosti i zloporabe droga. Provedba aktivnosti: informativno edukativna predavanja, radionice, javne tribine i stručni aktivi, športski susreti, kulturno umjetničke aktivnosti, izrada i tiskanje informativno – edukativno – preventivnih materijala (priručnici, letci, brošure, plakati...).
UniverzalnaEvaluacija procesaKarlovačka Virovitičko-podravska Zagrebačka Grad ZagrebZnanje daje sigurnost2015
"Kako biti bolji"
Program sa namjerom osvještavanja i razvijanja vrlina učenika te ponašanja sukladnog sa moralnim vrijednostima koji će se provoditi sa svim učenicima škole. Sadržaj je realiziran na satovima razredne zajednice. Provedbom programa kod djece se razvijaju vrijednosti a roditeljima pružaju odgojni alati koji preveniraju zlouporabu droga. Održano je i predavanje za roditelje: "Uloga roditelja u moralnom razvoju djece" Programom se nastojalo realizirati sljedeće ciljeve: - usvajanje moralnih načina ponašanja - poticanje razvoja empatije - osvještavanje i usvajanje vrlina - razvijanje tolerancije prema različitosti u vlastitom i tuđem mišljenju - jačanje samopouzdanja - poticanje nezavisnosti u mišljenju Kroz osam radionica obrađene su teme poštovanje, odgovornost, empatija i poštenje. Načini obrade tema prilagođeni su uzrastu djece. Program se provoditi s učenicima 3.r i s učenicima 5.-7.r. škole.
SelektivnaEvaluacija procesa i učinkaPrimorsko-goranskaOŠ "Drago Gervais" Brešca2015
"Kako reći NE"
Osnovna svrha prevencije ovisnosti je pomoći mladima „Kako reći NE“, odnosno smanjiti interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti kroz cjelovit pristup. Rad s učiteljima, učenicima i roditeljima usmjeren je na promicanje znanja i vještina koje mogu učvrstiti i unaprijediti zdrav stil življenja, promicati zdravlje i prevenciju bolesti, pravilnu organizaciju slobodnog vremena, kvalitetnu ponuda sportskih i drugih kreativnih sadržaja.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaIstarskaGimnazija Pula2015
"Kreativno i logično"
Program je osmišljen za rad s potencijalno darovitim učenicima. Jedan od ciljeva bio je i prevencija rizičnih ponašanja u toj populaciji. Programom se nastojalo postići: -obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada s namjenom da učenici svoje potencijale realiziraju u što većoj mjeri - poticanje kreativnosti i podjednak razvoj konvergentnog i divergentnog mišljenja -razvoj komunikacijskih, socijalnih i organizacijskih vještina
SelektivnaPrimorsko-goranskaOŠ "Drago Gervais" Brešca2015
"MAH 1"
"MOGU AKO HOĆU 1" - je prvi dio preventivnog programa kojim policija upoznaje učenike sa svojim djelovanjem u svrhu zaštite i samozaštite građana i sprječavanju štetnih utjecaja pojedinaca i grupa. Namijenjen učenicima 4. razreda.
UniverzalnaEvaluacija procesaGrad ZagrebOŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA2016
"NE zato jer NE"
Projekt univerzalne prevencije raznih oblika ovisnosti putem informiranja učenika prvih razreda srednje škole o zakonskim odredbama vezanima za posjedovanje sredstava ovisnosti, zakonskim ograničenjima vezanima za maloljetnike i roditeljski nadzor i sl. Osim toga učenicima se prikazuje film utemeljen na stvarnoj situaciji nakon čega slijedi razgovor s učenicima. Program se provodi tijekom svake školske godine,u svakom prvom razredu kroz jedan susret od 45 min.
SelektivnaZagrebačkaZrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina2015
"Ne zato jer ne", (Škola korisnik; Nositelj: PU Zagrebačka)
Predavanje za učenike prvih razreda Predavanje koje se provodi u obliku predavanja u trajanju od 45 minuta koju provode djelatnici PU Zagrebačke, kojima educiraju učenike o štetnostima opojnih sredstava kroz prezentaciju, film i raspravu.
UniverzalnaGrad ZagrebDruga ekonomska škola2016
"Ne, zato jer ne!"
Navedeni program ima cilj sprečavanje zloupotrebe sredstava ovisnosti. Iformiranje od strane djelatnika MUP-a, rad s učenicima od strane stručnih suradnika škole.
SelektivnaEvaluacija procesa i učinkaGrad ZagrebDrvodjeljska škola Zagreb2015
"Nešto ću ti reć..."
Projektne aktivnosti se ostvaruju u suradnji sa Ženski đačkim domom-Split kroz školsku godinu 2013/14, te će se projekt nastaviti (s eventualnim izmjenama obzirom na rezultate evaluacije) i kroz šk. god. 2014/15. Tijekom prvog polugodišta napravljeni su dogovori o provođenju projekta, te su izabrane učenice koje će biti edukatorice. Provođenje edukacije edukatora kroz 6 tematskih radionica započet će u veljači 2014. U sklopu vršnjačke edukacije učenice Ženskog đačkog doma će biti podučene za rad s vršnjacima. Pripremljene su radionice koje će obuhvatiti slijedeće tematike: samopoštovanje, donošenje odluka, utjecaj medija, pušenje duhana, konuzmiranje alkohola, konzumiranje marihuane (psihoaktivne tvari), internet, odgovorno spolno ponašanje, te nasilje. Na kraju svake radionice raditi će se evaluacija. Izradit će se materijali za učenike edukatore i učenike edukante, te na kraju i plakat.
SelektivnaEvaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinskaNastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ2015
"RANO OTKRIVANJE RIZIČNOG PONAŠANJA MLADEŽI" (Korisnici: učenici 1. razreda srednjih škola)
Racionala pozadine intervencije: rana detekcija emocionalnih i komunikacijskih poteškoća, a time i prevencija razvoja rizičnih oblika ponašanja. Projekt se provodi s ciljem ranog otkrivanja čimbenika rizičnog ponašanja mladeži, prevencije svih oblika PUP-u, prevencije zloporabe alkohola i drugih psihoaktivnih tvari te prevencije delikventnog ponašanja. Ciljana skupina: učenici 1. razreda srednje škole-najvulnerabilnija skupina mladeži zbog promjene škole, dolaska u novu sredinu, promjena seoska-gradska sredina, potrebe samopotvrđivanja i inih zahtjeva adolescentnog razdoblja. Provedba anketiranja je s ciljem utvrđivanja stupnja rizika, procjena potrebe tretmana, te sam tretman.
UniverzalnaEvaluacija procesaOsječko-baranjskaZavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije2016
"Rasplesani razredi" (Organizirano provođenje slobodnog vremena; 7. razredi)
Program "Rasplesani razredi" namijenjen je učenicima 7. razreda s ciljem širenja repertoara aktivnosti za korištenje slobodnog vremena te smanjivanjem motivacije za korištenje sredstava ovisnosti.
UniverzalnaZadarskaOŠ"Valentin Klarin " 2016
"SAVJETOVALIŠTE OTVORENIH VRATA"
Cilj: savjetodavni i stručni razgovor kao pomoć pri rješavanju problema s kojima se susreću adolescenti, roditelji i nastavnici.
IndiciranaPrimorsko-goranskaPrometna škola2016
"Skriveno blago Verude"
Razvijanje zajedništva među učenicima, roditeljima i učiteljima. Smatramo da razvoj dobre komunikacije i međuljudskih odnosa najvažniji čimbenik u razvoju učenika jer se to odražava na osjećaj prihvaćenosti što direktno utječe na prevenciju.
UniverzalnaEvaluacija učinkaIstarskaOsnovna škola Veruda2015
"Stop nasilju među djecom"
Budući da istraživanja pokazuju da je prevencija ovisnosti usko povezana sa prevencijom cijelog spektra poremećaja u ponašanju djece, naša škola uključila se u projekt „Stop nasilju među djecom“ sa ciljem poticanja asertivnih vještina djece. Jedna od aktivnosti je formiranje vršnjačkih grupa podrške koje promoviraju suradnju i brižnost, međusobno uvažavanje i prijateljstvo. Cilj aktivnosti je razvijanje specifičnih vještina i sposobnosti za pomaganje vršnjacima kojima je pomoć potrebna. Od učenika se očekuje da nakon osnovne edukacije, uz stručno vodstvo odraslih u školi, budu aktivni u provođenju projekta te promotori ideja pomaganja i suradnje. Oni su prijatelji, pomagači, zaštitnici, savjetodavci.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaKoprivničko-križevačkaOŠ "Braća Radić" Koprivnica2016
"To get her-e / TOGETHER“- Stići na cilj / ZAJEDNO
Program prevencije koji učenicima pruža iskustva o raznim aktivnostima i oblicima rada u kontaktu sa pojedinim osobama, udrugama, ustanovama, a koji se realizira u školskim i izvanškolskim aktivnostima. Grupa je dizajnirala svoj logo "To get her-e" i izrađuje akcijski plan za svaku tekuću š.god. koji uključuje razne sadržaje rada - po mjesečnim ciklusima, razrađuju raspored, organiziraju događanja i medijski oglašava iste. Grupa ključuje 50 tak-učenika po generaciji, od I. do IV. razreda iz svih programa. Akcijski plan usmjeren je prema interesnim područjima: ZABAVA, ZNANJE, SPORT, KULTURA, DRUŠTVENA UKLJUČENOST. Razvijajući mrežu suradnje sa osobama i stručnjacima raznih djelatnosti, učenici nastoje povećati svoje kompetencije, unaprijediti relacijske odnose, odgovornost i socijalnu uključenost u zajednici.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaIstarskaTurističko ugostiteljska škola Antona Štifanića 2015
"Trening životnih vještina"
Učenici 3., 4., 5., 6. i 7. razreda radioničkim oblikom rada, na satovima razrednika, rade na razvijanju socijalnih vještina.
UniverzalnaEvaluacija procesaPrimorsko-goranskaOŠ "Pehlin"2015
"TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA" (Provoditelj; ciljana skupinia: učenici 6 razreda)
Strukturirani program univerzalne preventivne intervencije namijenjen učenicima 6. razreda s ciljem učenja životnih vještina, promicanja socijalnih, emocionalnih, kognitivnih, ponašajnih i moralnih kompetentnosti, prevencije svih oblika poremećaja ponašanja, prevencije zloporabe alkohola i drugih psihoaktivnih tvari. Provodi se u ciklusu od 8 tematskih radionica prema unaprijed pripremljenom materijalu.
UniverzalnaEvaluacija procesaOsječko-baranjskaZavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije2016
"Zajedno protiv ovisnosti"
program prevencije čiji je cilj poučiti učenike o štetnosti konzumiranja sredstava ovisnosti te poticati važnost zdravih životnih stilova te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaKrapinsko-zagorskaOŠ Đure Prejca Desinić2015
"Zajedno protiv ovisnosti"
program prevencije čiji je cilj poučiti učenike o štetnosti konzumiranja sredstava ovisnosti te poticati važnost zdravih životnih stilova te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
UniverzalnaEvaluacija procesaKrapinsko-zagorskaOŠ Đure Prejca Desinić2016
"Zdrav duh u zdravom tijelu"
„Zdrav duh u zdravom tijelu“ je program koji uključuje niz potprograma u svrhu prevencije ovisničkih ponašanja a cilj im je ponuditi učenicima da što smislenije i kvalitetnije provode slobodno vrijeme umjesto da odaberu put ovisnosti.
UniverzalnaGrad ZagrebOŠ Brezovica2016
"Zdrav za 5!" (Škola korisnik)
Zdrav za 5 projekt je koji se provodi u suradnji s PU Zadarskom i ZZJZ Zadar u obliku predavanja za učenike 1. i 2. razreda srednje škole. Predavanja obuhvaćaju prevenciju ovisnosti i nasilničkog ponašanja među vršnjacima.
UniverzalnaZadarskaStrukovna škola Vice Vlatkovića2016
"Zdrav za 5!" (Škola korisnik; ciljana skupina: 1. i 2. razred SŠ)
U našoj školi proveden je Projekt Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja i Ministarstva zaštite okoliša i prirode „Zdrav za 5!“. U projektu su sudjelovali učenici i učenice naših 1. i 2. razrednih odjeljenja, a svrha Projekta je bila prevencija ovisnosti te promocija pro-socijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladeži.
UniverzalnaPrimorsko-goranskaSrednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica2016
"Zdrav za 5!" (Škola korisnik; ciljana skupina: Učenici 8. razreda OŠ)
Nositelji projekta su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz partnerstvo s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Uredom za suzbijanje droga Vlade RH. Sastoji se od više komponenti koje uključuju prevenciju ovisnosti (alkohol, droge, igre na sreću) i prevenciju kaznenih djela iz domene zaštite okoliša. Komponenta programa koja se provodi u osnovnoj školi uključuje rad s učenicima osmih razreda kroz edukativna predavanja i interaktivne radionice na teme „Bolest ovisnosti, rizici te zdravstveni aspekti zlouporabe alkohola“ i „Štetne posljedice i kaznenopravni aspekti zlouporabe alkohola“. Ciljevi predavanja i radionica su podizanje razine svijesti kod učenika o opasnostima sredstava ovisnosti i jačanje uvjerenja o štetnosti zlouporabe droga i alkohola. Učenike se također informira o policijskim poslovima i primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima kažnjivih radnji i sankcijama u slučajevima zlouporabe droga s ciljem razvijanja osjećaja odgovornosti za djela koja su počinjena protivno zakonskim odredbama i radi pobuđivanja svijesti o sankcijama za takva kaznena djela. Provoditelji programa su policijski službenici za prevenciju iz Policijske uprave Imotski te djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Imotskom. Program uključuje i ulazno i izlazno anketiranje učenika, kojima se mjeri promjena stavova te uspješnost provedbe projekta.
UniverzalnaEvaluacija procesaPrimorsko-goranskaOŠ "Milan Brozović" - Kastav2015
"Zdrav za 5!" (Škola korisnik; ciljana skupina: Učenici 8. razreda OŠ)
Nositelji projekta su Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz partnerstvo s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Uredom za suzbijanje droga Vlade RH. Sastoji se od više komponenti koje uključuju prevenciju ovisnosti (alkohol, droge, igre na sreću) i prevenciju kaznenih djela iz domene zaštite okoliša. Komponenta programa koja se provodi u osnovnoj školi uključuje rad s učenicima osmih razreda kroz edukativna predavanja i interaktivne radionice na teme „Bolest ovisnosti, rizici te zdravstveni aspekti zlouporabe alkohola“ i „Štetne posljedice i kaznenopravni aspekti zlouporabe alkohola“. Ciljevi predavanja i radionica su podizanje razine svijesti kod učenika o opasnostima sredstava ovisnosti i jačanje uvjerenja o štetnosti zlouporabe droga i alkohola. Učenike se također informira o policijskim poslovima i primjeni policijskih ovlasti prema počiniteljima kažnjivih radnji i sankcijama u slučajevima zlouporabe droga s ciljem razvijanja osjećaja odgovornosti za djela koja su počinjena protivno zakonskim odredbama i radi pobuđivanja svijesti o sankcijama za takva kaznena djela. Provoditelji programa su policijski službenici za prevenciju iz Policijske uprave Imotski te djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Imotskom. Program uključuje i ulazno i izlazno anketiranje učenika, kojima se mjeri promjena stavova te uspješnost provedbe projekta.
UniverzalnaEvaluacija procesaPrimorsko-goranskaOŠ "Milan Brozović" - Kastav2016
"Zdrav za 5"
• prevencija ovisnosti te kontinuirano promicanje prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih vještina kod djece i mladeži;
SelektivnaVaraždinskaPolicijska uprava varaždinska2015
"Zdrav za 5"
Program "Zdrav za 5" provodi se kontinuirano već četvrtu godinu za redom u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije "Sveti Rok", a usmjeren je na prevenciju ovisnosti i zlouporabu droge u prvim razredima svih programa Škole.
UniverzalnaVirovitičko-podravskaTehnička škola Virovitica2015
"Zdrav za 5"
„Zdrav za 5“ je program prevencije ovisnosti i zlouporabe alkohola, droge i igara na sreću usmjeren na djecu i mlade, učenike osmih razreda osnovnih te prvih i drugih razreda srednjih škola. Program se provodi na nacionalnoj razini, u suradnji Ravnateljstva policije MUP-a, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstva zaštite okoliša i prirode. U našoj školi se provodi kontinuirano s učenicima osmog razreda tijekom školske godine kroz suradnju s djelatnicima Policijske uprave Krapinsko-zagorske županije.
SelektivnaKrapinsko-zagorskaOŠ Donja Stubica2015
"Zdrav za 5"
Projekt se odvija na temelju suradnje škole s djelatnicima Policijske uprave i Zavoda za javno zdravstvo u Vinkovcima. Program se odvija u obliku predavanja i radionica.
UniverzalnaEvaluacija učinkaVukovarsko-srijemskaEkonomska i trgovačka škola Ivana Domca2015
"Zdrav za 5"
Predavanje na temu ovisnosti.
UniverzalnaEvaluacija procesa i učinkaPrimorsko-goranskaOŠ "Pehlin"2015
"Zdrav za 5"
Temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske ovaj se program u našoj školi provodi već treću godinu. Program se sastoji od 2 komponente i namijenjen je učenicima 8 razreda. Komponente su: Prevencija ovisnosti i Zaštita okoliša i prirode.
SelektivnaPrimorsko-goranskaOŠ "Drago Gervais" Brešca2015
"Zdrav za 5"
Nositelji programa su Ministarstvo unutarnjih poslova (Ravnateljstvo policije), Ministarstvo zdravlja (Hrvatski zavod za javno zdravstvo: zavodi za javno zdravstvo jedinice područne samouprave) te Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Uredom za suzbijanje droga Vlade RH i jedinicama lokalne samouprave. Univerzalni program koji se sastoji od više komponenti koje uključuju prevenciju ovisnosti (predavanje i radionica) i prevenciju kaznenih djela iz domene zaštite okoliša. Cilj programa je prevencija ovisnosti te promocija prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socioemocionalnih vještina, podizanje razine svijesti o vlastitoj ulozi u očuvanju životne, školske i radne okoline (zaštita okoliša, biljnog i životinjskog svijeta), podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i sigurnosti. Provoditelji programa su policijski službenici za prevenciju iz Policijske uprave Opatija u suradnji s Gradom Opatija. Program uključuje ulazno i izlazno anketiranje učenika, kojima se mjeri promjena stavova te uspješnost provedbe projekta.
UniverzalnaEvaluacija procesaPrimorsko-goranskaOsnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov"2015
"Zdrav za 5"
Projekt se odvija na temelju suradnje škole s djelatnicima Policijske uprave i Zavoda za javno zdravstvo u Vinkovcima. Program se odvija u obliku predavanja i radionica.
UniverzalnaEvaluacija učinkaVukovarsko-srijemskaEkonomska i trgovačka škola Ivana Domca2016
"Zdrav za 5"
Projekt" Zdrav za 5" je zajednički program Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
UniverzalnaEvaluacija procesaZadarskaOŠ Petar Zoranić Stankovci2016
"ZDRAV ZA 5" (Škola korisnik, učenici 1. i 2. razreda srednje škole)
Program obuhvaća prevenciju ovisnosti o drogama, alkoholu i klađenju. Provodi se u suradnji s MUP-om i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Program se provodi kontinuirano s učenicima 1. i 2. razreda. Cilj programa je prevencija zlouporabe droga i drugih sredstava ovisnosti.
UniverzalnaEvaluacija procesaLičko-senjskaSrednja škola Otočac2016