Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 57
Naziv programaNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
1 2 >
Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji
Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji
Klub liječenih alkoholičara Pula Evaluacija procesaIstarska2019
Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji
Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji
Klub liječenih alkoholičara Pula Evaluacija procesaIstarska2020
"ZASLUŽUJEM ZNANJE"
Provedbom ovog projektnog prijedloga unaprijediti ćemo sustav resocijalizacije ovisnika o alkoholu, drogama, kocki i novim tehnologijama kao marginalizirane i socijalno osjetljive skupine. Osnovni cilj je povećati šanse za zapošljavanje rehabilitiranim ovisnicima u programu resocijalizacije terapijske zajednice udruge ''Moji dani'', rehabilitiranim ovisnicima koji su završili program psihosocijalne rehabilitacije i održavaju zdravu apstinenciju te rehabilitiranim ovisnicima koji nisu završili program ali održavaju zdravu apstinenciju, odnosno povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada čime se ujedno sustavno i trajno postiže rješavanje pitanja reintegracije ovisnika putem stvaranja adekvatnog modela resocijalizacije. Opći cilj postići će se putem specifičnih ciljeva koji obuhvaćaju dobro planirane i ka cilju usmjerene aktivnosti. Specifični, odnosno posebni ciljevi ovog projektnog prijedloga su: osnažene su životne i socijalne vještine rehabilitiranih ovisnika, educirani su o strukturiranom korištenju slobodnog i radnog vremena, educirani su i informirani o mjerama aktivne politike zapošljavanja, mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja te o socijalnom poduzetništvu, usvojili su znanja i vještine o adekvatnom predstavljanju potencijalnom poslodavcu, pisanju životopisa i zamolbi za posao, korištenju elektroničkih sličnih platformi u svrhu traženja zaposlenja. Aktivnostima osposobljavanja rehabilitirani ovisnici stekli su znanja i vještine za informatičkog tehničara, keramičara, kuhara, rukovatelja viličarom i rukovatelja posebnim alatima. Aktivnosti kojima će se postići specifični ciljevi obuhvaćaju edukacije, radionice, uključivanje u društvene aktivnosti na razini lokalne zajednice, prekvalifikacije i doškolovanja rehabilitiranih ovisnika te nabavkom potrebne opreme. Promjene koje se očekuju provedbom planiranih aktivnosti i postizanjem postavljenih ciljeva odnose se na to da ovisnici o alkoholu, drogi, kocki i novim tehnologijama budu osposobljeni za uključivanje u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti putem kojih će im se posredno omogućiti razvoj radno-socijalnih i životnih vještina, obrazovanja u svrhu pomoći oko zapošljavanja kao krajnjeg cilja. Dugoročna promjena koja se postiže ovim projektnim prijedlogom je poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljive skupine i motivacija za dugotrajnom i stabilnom apstinencijom uz povećanje razine samopouzdanja i samopoštovanja što sve rezultira kvalitetnom društvenom reintegracijom.
Moji dani Evaluacija procesa i učinkaKrapinsko-zagorska2020
Do boljeg sebe
Projekt "Do boljeg sebe" u fokus stavlja osobe s problemom ovisnosti koji su zbog svog ovisničkog ponašanja zanemarili svoje obrazovanje kao i razvoj različitih vještina. Kroz grupni rad pružila im se mogućnost učenja i jačanja socijalnih i životnih kompetencija i vještina.
Udruga PET PLUS Evaluacija procesaZagrebačka Grad Zagreb2020
IDEM KORAK DALJE
Projekt je odgovor na potrebe u područjima kojima se udruga Stijena aktivno bavi, te smo kroz dugogodišnji rad uočili da postoje specifične potrebe određenih skupina - zatvorenici, nezaposleni, njihove obitelji, kao i potreba za boljim umreženim djelovanjem udruga civilnog društva s institucijama državne i lokalne uprave i samouprave te javnim institucijama. Aktivnosti programa su: Grupe, radionice u bolničkom i penalnom sustavu; savjetovalište (grupe, radionice izvan institucije); Informiranje korisnika o pravima, aktivno rješavanje aktualne problematike vezane uz socijalnu integraciju, Umrežavanje i informiranje, suradnja sa srodnim institucijama, senzibilizacija stručnjaka, Informiranje i senzibilizacija javnosti o projektu, detektiranje potreba, Uključivanje korisnika u rad za opće dobro (kroz suradnju s Uredom za probaciju Zagreb), Zapošljavanje u udruzi i obrazovanje kroz projekt resocijalizacije Vlade RH, Kulturne, sportske i edukativne aktivnosti (grupna edukacija uz mentorstvo), Psihijatrijsko savjetovanje. Projekt je pokrenut s ciljem adekvatne i pravovremene pomoći korisnicima koji se nalaze na bolničkom liječenju/odsluženju zatvorske kazne, ili su povratnici iz zatvorskog sustava ili terapijske zajednice u društvenu sredinu.
Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji Stijena Evaluacija procesa i učinkaVaraždinska Grad Zagreb2020
ISKORAK III
Projekt odgovara na potrebe resocijalizacije liječenih ovisnika i bivših zatvorenika
ANST 1700 Evaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2019
ISKORAK III
Projekt odgovara na potrebe resocijalizacije liječenih ovisnika i bivših zatvorenika
ANST 1700 Evaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2020
KAZNA SE ODRADI, A SLOBODA SE OSVAJA
Projekt je pokrenut s ciljem adekvatne i pravovremene pomoći povratnicima iz zatvorskog sustava, njihovim obiteljima , te korisnicima koji se nalaze na odsluženju zatvorske kazne i pripremaju se na izlaz. Aktivnosti projekta su: Grupe, radionice u penalnom sustavu; savjetovalište (grupe, radionice izvan institucije); Informiranje korisnika o pravima, aktivno rješavanje aktualne problematike vezane uz socijalnu integraciju, Umrežavanje i informiranje, suradnja sa srodnim institucijama, stručnjacima i senzibilizacija javnosti, Uključivanje korisnika u rad za opće dobro (kroz suradnju s Uredom za probaciju Zagreb), Zapošljavanje u udruzi i obrazovanje kroz Projekt resocijalizacije Vlade RH, Kulturne, sportske i edukativne aktivnosti (grupna edukacija uz mentorstvo), Psihijatrijsko savjetova Cilj ovog projekta je pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice specifične društvene skupine- bivših zatvorenika, te smanjiti i prevenirati njihovu socijalnu isključenost.
Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji Stijena Evaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2020
MALE NAVIKE, VELIKI KORACI
Projekt obuhvaća aktivnosti motivacije osoba s problemom ovisnosti na liječenje i usvajanje zdravog životnog stila. Aktivnosti obuhvaćaju motivacijske radionice u Klinici za psihijatriju Vrapče i KBC Sestre milosrdnice, te u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Osim toga, projekt obuhvaća i umrežavanje različitih institucija. Udruga Stijena bi u tome imala ulogu posrednika između pojedinca s problemom ovisnosti i navedenih institucija. Ono što pojedinac ne može sam ostvariti, ostvaruje preko udruge.
Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji Stijena Evaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2020
MOSTOVI U BOLJI ŽIVOT
Projekt doprinosi ostvarenju ciljeva Natječaja kroz aktivnosti radno – okupacijskih radionica, kreativnih radionica za korisnike, Grupa podrške/ samopomoći, individualnih savjetovanja korisnika za ojačavanje osobne stabilnosti. Od ukupnog broja korisnika ciljane skupine omogućiti će se zaposlenje za 4 korisnika u partnerskoj organizaciji zadruge Pontes Salutis. Paralelno pružati će im se kontinuirana potpora na radnom mjestu, individualno savjetovanje po potrebi te ih se uključiti u ostale projektne aktivnosti sa ciljem aktivnog uključivanja u širu društvenu zajednicu. Zadruga Pontes Salutis od samih početaka provedbe resocijalizacijskog projekta uključena je kroz omogućavanje zapošljavanja bivših ovisnika.
Udruga za sprečavanje, informiranje, djelovanje i resocijalizaciju ovisnika - S.I.D.R.O. Evaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2019
MOSTOVI U BOLJI ŽIVOT
Projekt doprinosi ostvarenju ciljeva Natječaja kroz aktivnosti radno – okupacijskih radionica, kreativnih radionica za korisnike, Grupa podrške/ samopomoći, individualnih savjetovanja korisnika za ojačavanje osobne stabilnosti. Od ukupnog broja korisnika ciljane skupine zaposlena su 2 liječena ovisnika u zadruzi Pontes Salutis, 1 korisnik je zaposlen u Afilio DO ERGO SUM d.o.o. Paralelno pružati će im se kontinuirana potpora na radnom mjestu, individualno savjetovanje po potrebi te ih se uključiti u ostale projektne aktivnosti sa ciljem aktivnog uključivanja u širu društvenu zajednicu. Zadruga Pontes Salutis od samih početaka provedbe resocijalizacijskog projekta uključena je kroz omogućavanje zapošljavanja bivših ovisnika.
Udruga za sprečavanje, informiranje, djelovanje i resocijalizaciju ovisnika - S.I.D.R.O. Evaluacija procesa i učinkaZagrebačka2020
NAPOKON UZDIGNUTE GLAVE
Svrha i cilj pokretanja ovog projekta je unaprjeđenje kvalitete tretmana žena ovisnica, jačanje roditeljskih kompetencija, savjetovanje i pružanje psihosocijalne pomoći s dugoročnim ciljem integracije u život zajednice i poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina. Projekt obuhvaća aktivnosti koje potiču korisnice na uspostavu trajne apstinencije, na promjene životnog stila ovisnosti te na zdravo socijalno uključivanje. Poseban dio aktivnosti orijentiran je na majke ovisnika.
Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji Stijena Evaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2020
Neželjeni oblici ponašanja / socijalizacijske skupine
Radionice na temu prepoznavanja i otklanjanja neželjenih oblika ponašanja među vršnjacima
Osnovna škola Braća Ribar Nije provedeno2020
Nisi sam, zajedno je lakše
Projekt je pokrenut s ciljem adekvatne i pravovremene pomoći korisnicima koji se nalaze na bolničkom liječenju/odsluženju zatvorske kazne, ili su povratnici iz zatvorskog sustava ili terapijske zajednice u društvenu sredinu.
Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji ''Stijena'' Evaluacija učinkaSisačko-moslavačka Varaždinska Grad Zagreb2019
NOVI LEVEL
Opći cilj programa je doprinijeti unaprjeđenju resocijalizacije ovisnika i zatvorenika na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s ključnim dionicima u zajednici i u skladu sa strateškim dokumentima i provedbenim planovima. Specifični ciljevi programa su: Osnaženi osobni i profesionalni kapaciteti rehabilitiranih ovisnika za održanje apstinencije, uključivanje u zajednicu i zapošljavanje; Razvijen i implementiran program psihosocijalne podrške rehabilitiranim ženama ovisnicama, majkama i trudnicama ovisnicama Unaprijeđeni stručni kapaciteti i osnažena mreža ključnih dionika u provedbi Projekta resocijalizacije ovisnika te unaprijeđeni postojeći oblici suradnje. Osnovne aktivnosti programa: informiranje dionika i korisnika; suradnja s nadležnim tijelima; stručni rad s korisnicima; organiziranje obrazovanja i stručni rad s korisnicima (stupanje u kontakt s nadležnim tijelima, ugovaranje sastanaka, osiguravanje uvjeta rada kako bi se dogovorene mjere izvršile, administrativne procedure te izrada individualnih planova); psihosocijalna pomoć i podrška (individualni i grupni rad, rad s obitelji, organiziranje psiholoških i sociopedagoških grupa i grupa samopomoći te uključivanje rehabilitiranih ovisnika u druge društvene aktivnosti, edukacije na teme roditeljstva i razumijevanja djece, komunikacijskih i drugih socijalnih vještina, prevencije relapsa uz savjetovanje radi ostvarivanja različitih socijalnih i drugih prava); E- savjetovanje, edukacije s ciljem povećanja stupnja zapošljivosti, pomoć pri zapošljavanju; edukacije stručnjaka za kreiranje programa psihosocijalne podrške za žene ovisnice te, nakon pilot primjene, edukacije stručnjaka za primjenu programa, te edukacije stručnjaka za primjenu novih metoda rada za prevladavanje traumatskih iskustava, promidžba i senzibilizacija javnosti, obilježavanje važnih datuma te evaluacija.
Liga za prevenciju ovisnosti Evaluacija procesa i učinkaDubrovačko-neretvanska Splitsko-dalmatinska Zadarska Šibensko-kninska2020
NOVI LEVEL 3
Unaprjeđenje rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika na području Splitsko dalmatinske i Šibensko kninske županije, u suradnji s ključnim dionicima u zajednici i u skladu sa strateškim dokumentima i provedbenim planovima.
Liga za prevenciju ovisnosti Evaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska Šibensko-kninska2019
Novi početak
Projekt namijenjen ovisnicima koji su završili program u TC/ dulje održavaju apstinenciju/ drže se propisane medicinske terapije s ciljem reintegracije u društvenu zajednicu i promjene životnog stila, a kroz aktivnosti psihosocijalne podrške, informiranja, edukacije i slobodnih aktivnosti.
Humanitarna organizacija Zajednica Susret Evaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad Zagreb2019
Novi početak
Program je namijenjen ovisnicima i bivšim ovisnicima te članovima njihovih obitelji, a cilj mu je poboljšanje provedbe projekta resocijalizacije, smanjenje stigmatizacije te što uspješnija reintegracija u društvenu zajednicu te obiteljsko funkcioniranje.
Humanitarna organizacija Zajednica Susret Evaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Grad Zagreb2020
NOVOSSTI - Klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti
NOVOSSTI – program Kluba rehabilitacije i resocijalizacije, rada na prevenciji alkoholizma i drugih ovisnosti provodi aktivnosti sukladno Statutu Udruge, kao što su: prevencija i zaštita mentalnog zdravlja, razvijanje principa samopomoći, održavanje što trajnije i uspješnije apstinencije, edukacije članova obitelji, rad na aktivnom uključivanju u lokalnu zajednicu s ciljem učvršćivanja apstinencije članova.
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje Evaluacija procesa i učinkaIstarska2019
NOVOSSTI 2020 - klub rehabilitacije, resocijalizacije i prevencije od ovisnosti o alkoholu i drugih ovisnosti.
Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja, prevencija i zaštita mentalnog zdravlja, razvijanje principa samopomoći u cilju što duže apstinencije, provođenje stalne edukacije svih članova i njihovih obitelji, senzibiliziranje okoline o problemu alkoholne ovisnosti te uključivanje u aktivan rad lokalne zajednice, poticanje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti koje će olakšati i učvrstiti apstinenciju članova.
Klub liječenih alkoholičara Stvaranje Evaluacija procesa i učinkaIstarska2020
Osnaži se
Projektom Osnaži se nastojimo pridonijeti resocijalizaciji liječenih ovisnika kroz prekvalifikacije, informiranje i podučavanje o zapošljavanju i njihovim pravima, mogućnostima zapošljavanja te kroz uključivanje u različite društvene aktivnosti projekta.
Udruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2019
Osnaži se 2019.
Opći cilj programa je pridonijeti, provedbom projekta i programa, resocijalizaciji i rehabilitaciji ovisnika te unaprijediti provedbe projekata liječenja i resocijalizacije ovisnika. Ovim projektom doprinosimo ostvarenju cilja kroz obrazovanje i društveno uključivanje, afirmaciju ovisnika kroz različite aktivnosti koje zadovoljavaju potrebe korisnika. Aktivnostima utječemo na smanjenje broja relapsa nakon provedene rehabilitacije te doprinosimo njihovom održavanju apstinencije. Informiranjem šire i stručne javnosti utječemo na senzibiliziranje i destigmatizaciju ovisnika u društvu.
Udruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2020
OTVORENA VRATA OPORAVKA
Projekt je pokrenut s ciljem razvoja programa posthospitalnog tretmana, a obuhvaća aktivnosti koje potiču korisnike na uspostavu trajne apstinencije, intervencije s ciljem promjene životnog stila ovisnosti, promjene ponašanja i osobnosti u širem smislu te zdravog socijalnog uključivanja, a započinje provedbom kada ovisnik dođe na bolničko liječenje.
Kršćanski centar za pomoć i rehabilitaciju ovisnika i obitelji Stijena Evaluacija procesaGrad Zagreb2020
Program rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika i bivših osuđenika ovisnika
Program omogućuje rehabilitaciju bivših ovisnika i osuđenika ovisnika kroz individualno i grupno savjetovanje te njihovu resocijalizaciju, potičući ih i podržavajući kroz njihovo stanovanje, doškolovanje, volonterski rad i zapošljavanje.
Udruga Terra Evaluacija procesaPrimorsko-goranska2019
Program resocijalizacije ovisnika
Okosnicu Programa resocijalizacije ovisnika Udruge Vida čine projekti usmjereni na provedbu aktivnosti i usluga širokog resocijalizacijskog spektra, koji doprinose socijalnoj integraciji ovisnika i ovisnica te osnaživanju ovisnika, ovisnica i članova njihovih obitelji. U 2019. godini, u okviru ovih projekata, provodile su se prioritetne aktivnosti nacionalnog Projekta resocijalizacije ovisnika – usluge usmjerene uključivanju u školovanje, zapošljavanju te stambenom zbrinjavanju ovisnika. Udruga Vida svojim korisnicima nudi različite oblike pomoći pri uključivanju u školovanje i pronalasku zaposlenja (pomoć s administrativnim zahtjevima, mentorska pomoć, pomoć u pripremi životopisa, molbi, prijava na posao) te smo i u 2019. godini pružali uslugu organiziranog stanovanja za ovisnike koji se po završetku nekog od programa rehabilitacije (u bolnici, penalnom sustavu ili terapijskoj zajednici) ne mogu ili ne žele vratiti u svoju sredinu. Udruga Vida svojim korisnicima također pruža uslugu individualnog, partnerskog i grupnog savjetovanja, pri čemu su uslugu grupnog savjetovanja poglavito koristili članovi obitelji ovisnika. S ciljem povećanja vještina i razvoja novih interesa naših korisnika, organizirali smo aktivnosti slobodnog vremena, kao što su kreativne radionice (radionice izrade nakita od naplavnog drveta, radionice izrade personaliziranih rokovnika), edukativne radionice (radionice zdravstvene tematike te radionice o društvenim ulogama žena) i radionice za ovisnike koji su roditelji i njihovu djecu (božića radionica). U okviru ovog Programa te kroz provedbu projekata usmjerenih na resocijalizaciju, razvijamo i unaprjeđujemo metodologiju koja nam omogućava procjenu težine stanja, procjenu funkcionalnosti ovisnika te pruža temelj za razradu individualnih planova i planiranje učinkovitih intervencija. U skladu sa paradigmom oporavka u suvremenim pristupima liječenju, rehabilitaciji I resocijalizaciji ovisnika, koncipirali smo programe rada sa korisnicima usmjerene na njihovu socijalnu integraciju počevši od ranog obuhvata I liječenja, preko rehabilitacije I resocijalizacije I proveli ih u suradnji sa partnerskim organizacijama (Centar za izvanbolničko liječenje u Rijeci I DZO Zajednica Susret). U svrhu poticanja suradnje među različitim čimbenicima sustava skrbi o ovisnicima , te stručnim radnicima u liječenju, rehabilitaciji I resocijalizaciji, proveli smo edukacije I osposobljavanja stručnjaka u metodologiji I instrumentima oporavku usmjerenih intervencija tijekom 2019. godine.
Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" Rijeka Evaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska Istarska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Varaždinska2019
Program socijalne reintegracije
Program socijalne reintegracije sadrži široki spektar resocijalizacijskih usluga za osobe s problemom ovisnosti kojima se cilja jačanju njihovih kapaciteta te kapaciteta zajednice za njihovo uključivanje te emacipirani i aktivan život u istoj.
Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" Rijeka Nije provedenoPrimorsko-goranska2020
PROJEKT RESOCIJALIZACIJE
Kroz savjetovalište za ovisnika „Moja prava“ korisnike ( stabilan i apstinente) smo informirali o Projektu resocijalizacije te smo ih motivirali za uključivanje. Korisnici su dobili i i informativni letak o Projektu resocijalizacije (koji smo sami osmislili i tiskali po uzru na letak Ureda za droge) kako bi ih što bolje informirali i uputili u Projekt. Aktivno smo surađivali s nadležnim centrima za socijalnu skrb Slavonski Brod i Nova Gradiška kao i sa područnim uredom za zapošljavanje nakon što smo naše korisnike uključili u Projekt resocijalizacije. Korisnike koji su se uključili u Projekt nastavili smo pratiti kroz redovite kontrole u Službi te smo ih uključili u neke od oblika psihosocijalne podrške.
Zavod za javno zdravstvo Nije provedenoBrodsko-posavska2019
PROJEKT RESOCIJALIZACIJE
Kroz savjetovalište za ovisnika „Moja prava“ korisnike ( stabilan i apstinente) smo informirali o Projektu resocijalizacije te smo ih motivirali za uključivanje. Korisnici su dobili i i informativni letak o Projektu resocijalizacije (koji smo sami osmislili i tiskali po uzru na letak Ureda za droge) kako bi ih što bolje informirali i uputili u Projekt. Aktivno smo surađivali s nadležnim centrima za socijalnu skrb Slavonski Brod i Nova Gradiška kao i sa područnim uredom za zapošljavanje nakon što smo naše korisnike uključili u Projekt resocijalizacije. Korisnike koji su se uključili u Projekt nastavili smo pratiti kroz redovite kontrole u Službi te smo ih uključili u neke od oblika psihosocijalne podrške.
Zavod za javno zdravstvo Nije provedenoBrodsko-posavska2020
Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama
I ove godine nastavljamo suradnju sa HZZ u Projektu... Projekt je zamišljen na način da se stabilni pacijenti na supstituciji koji su funkcionalni, razumni i nisu skloni kriminogenom ponašanju upute u zavod za zapošljavanje kako bi se prekvalificirali ili kvalificirali i postali konkurentni na tržištu rada.
Zavod za javno zdravstvo osječko-baranjske županije; Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti Evaluacija procesaOsječko-baranjska2019
Provedba projekta resocijalizacije
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured Evaluacija procesaBjelovarsko-bilogorska Brodsko-posavska Dubrovačko-neretvanska Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Krapinsko-zagorska Ličko-senjska Međimurska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb2019
Provedba projekta resocijalizacije
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Evaluacija procesa i učinkaBjelovarsko-bilogorska Brodsko-posavska Dubrovačko-neretvanska Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Krapinsko-zagorska Ličko-senjska Međimurska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb2019
Provedba projekta resocijalizacije
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured Evaluacija procesa i učinkaBjelovarsko-bilogorska Brodsko-posavska Dubrovačko-neretvanska Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Krapinsko-zagorska Ličko-senjska Međimurska Osječko-baranjska Požeško-slavonska Primorsko-goranska Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb2020
Pružanje socijalnih usluga mladima za aktivno uključivanje u širu društvenu zajednicu
Projektom se provode aktivnosti za pružanje usluga za neovisan život i životnih uvjeta koji će olakšati resocijalizaciju mladih koji su završili rehabilitacijski program Zajednice Cenacolo. Dosadašnjim evaluacijama i stečenim iskustvom na terenu partnerske organizacije Zajednice Cenacolo od 26 godina djelovanja u RH utvrdila se korelacija između visok stupnja recidiva i ,,nagle,, resocijalizacije korisnika po završetku rehabilitacijskog programa. Osobe koje nemaju obiteljsku podršku, osiguran stambeni smještaj za početak za vrijeme pronalaska zaposlenja teško se snalaze u takvim uvjetima. S obzirom da je riječ o jako rizičnoj populaciji i osjetljivoj socijalnoj skupini osnovni cilj projekta je pružanje usluga podrške za neovisan život. Korisnici se odabiru prema kriteriju da su završili rehabilitacijski program u trajanju od tri godina i duže, pripadaju populaciji mladih, nemaju osiguran stambeni smještaj, obiteljsku podršku, završeno školovanje, spadaju u kategoriju teško zapošljivih skupina na tržištu rada. Korisnicima se omogućava stambeni smještaj popraćenim sa sklopom aktivnosti, pružanja usluga koje će omogućiti polaganu i sigurnu reintegraciju u društvo, aktivnim sudjelovanjem u lokalnoj zajednici i društvu. Podržavanjem korisnika u povratku na posao i u društveni život. Postupno, i u skladu s potrebama pojedinca, smanjuje se prisutnost, ali i dalje pruža stalna i neprekidna potpora. Korisnici aktivno sudjeluju u brizi i skrbi oko kuće u kojoj su smješteni kroz kućanske poslove, čišćenje, pranje vlastitog rublja, kuhanje i manji poslovi održavanja. Potiče se na sudjelovanje u sportskim i kreativnim aktivnostima zavisno od afiniteta korisnika, sudjelovanje u životu lokalne zajednice.
Udruga za sprečavanje, informiranje, djelovanje i resocijalizaciju ovisnika - S.I.D.R.O. Evaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2019
RADOM DO POVRATA ZAJEDNICI
Većina korisnika dolazi suradnjom Udruge i Službe pri ZZJZ IŽ, te iz Probacijskog ureda u Puli, iz zatvorskog sustava kao postpenalni osuđenici radi odsluženja uvjetovane kazne. Liječeni ovisnici dolaze individualno, dolaze radi mogućnosti educiranja i zaposlenja, da im se pomogne u traženju zaposlenja. Aktivnih korisnika u projektu je 15 od kojih 10 muških, 5 žena, (sveukupno: 75 od kojih 58 čl. i 17 pridruženih),u dobi od 25 do 65 god.
UZPIRO-CRO PULA Evaluacija procesa i učinkaIstarska2019
Rehabilitacija, Resocijalizacija i Reintegracija R3
Projekt u sebi predviđa prihvat u sebi predviđa redovito praćenje korisnika u procesu reintegracije. Voditelji i izvoditelji projekta predviđeni su kao mentori koji pružaju pomoć i prate realizaciju prijave prebivališta i izradu osobne iskaznice. Svaki mentor ima za zadaću upoznati korisnika s mrežom socijalnih usluga, prava i mogućnosti, motivirati korisnika na prihvaćanje obveza i odgovornosti, rad i uspostavu samofinanciranja – odnosno omogućavanje sredstava za život kroz pošten rad, osnaživanju kapaciteta korisnika te pružanje psihosocijalne pomoći nakon izdržane kazne, informiranju o mogućnostima nastavka liječenja ovisnika nakon izlaska na slobodu i pomoć pri izboru terapijskih zajednica i ili drugih oblika rehabilitacije, prikupljanju obvezne dokumentacije, osigurati zadovoljavanje temeljnih fizioloških potreba, osigurati dostupnost pučkoj kuhinji, paketima pomoći i sl. Projektom se predviđa osiguravanje smještaja za osobe u postpenalnom razdoblju i to na način da će se osigurati soba u samačkom hotelu koja će biti rezervirana za korisnike koji se privremeno ne mogu vratiti u matičnu sredinu, nemaju prihode a nalaze se u procesu traženja posla. Mišljenja smo kako ovaj projekt zadovoljava potrebe Ustanova, korisnika i da doprinosi trajnom rješavanju problema u procesu resocijalizacije i postpenalnom prihvatu. Jednako tako, program doprinosi raznolikosti tretmanskog pristupa, uključuje korisnike u kreiranju paketa mjera, vrednovanjem svih projektnih aktivnosti.
Udruga Institut Evaluacija procesa i učinkaIstarska2020
REO - resocijaliziraj, educiraj, osnaži faza II
REO faza II je program koji obuhvaća različite aktivnosti s ciljem resocijalizacije i zapošljavanja liječenih ovisnika kroz slijedeće aktivnosti: - doškolovanje - psihosocijalna podrška, savjetovanje, jačanje osobnih i socijalnih vještina - jačanje životnih kompetencija
Udruga PET PLUS Evaluacija procesa i učinkaPrimorsko-goranska Zagrebačka Grad Zagreb2020
REPRO PP - rehabilitacijski program PET PLUS
Unaprjeđenje kvalitete tretmana ovisnosti u Terapijskoj zajednici kroz razne aktivnosti.
Udruga PET PLUS Evaluacija procesa i učinkaIstarska Zagrebačka Grad Zagreb2019
Resocijalizacija
Ovisnike se tijekom terapijskog rada informira o aspektima liječenja ovisnosti, o mogućnostima resocijalizacije kao krajnjeg ishoda sveukupnog liječenja. Savjetuje se korisnike i njihove bližnje (najčešće roditelje i partnere) te ih se motivira za proces resocijalizacije u skladu sa njihovim kapacitetima i podržava ih se u provedbi samog procesa
Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Evaluacija procesaPrimorsko-goranska2019
Resocijalizacija bivših ovisnika
Projektni tim u suradnji sa edukatorima San Patrignana i članovima obitelji korisnika izrađuje plan za povratak korisnika nakon završenog programa rehabilitacije u San Patrignanu. Cilj je educirati i obučiti korisnika za zanimanje koje je traženo na tržištu rada, izbjegavanje gubljenja vremena od dana povratka do početka rada i izbjegavanje „krivog“ odabira edukacije od strane korisnika kako bi se zaposlio već u prvom tjednu po povratku.
San Patrignano Evaluacija učinkaSplitsko-dalmatinska2020
Resocijalizacija ovisnika kroz pomagačke aktivnosti terapije jahanjem u rehabilitaciji djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom
Opći cilji ovog projekta je: 1. Unaprijediti kvalitetu resocijalizacijskog procesa bivših ovisnika o psihoaktivnim tvarima Posebni ciljevia projekta su sljedeći: 1.1. Unaprijediti psihosocijalne, životne i profesionalne vještine bivših ovisnika o psihoaktivnim tvarima potrebne za održavanje apstinencije i konstruktivno uključivanje u društvenu zajednicu 1.2. Izgraditi kvalitetnije obrasce provođenja slobodnog vremena kod bivših ovisnika kroz prirodnu integraciju 1.3. Senzibilizirati širu društvenu zajednicu za resocijalizacijske potrebe bivših ovisnika putem promotivnih aktivnosti
Udruga "Jedni za druge" Evaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2019