Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 58
Naziv programaNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
1 2 >
"ODRŽATI OBITELJ I SEBE"
Program se provodi u suradnji sa HZZ iz Pule, koji omogućava liječenim ovisnicima koji se teže zapošljavaju da se kroz poticajne mjere za njihovo zapošljavanju, zaposle na određeno vrijeme (6 mj, 12 mj. ovisno o programu) uz minimalnu plaću. Rade na određenim poslovima iz Programa rada u javnim radovima za koje Udruga ima uvjete. Na taj se način posješuje njihova apstinencija i poboljšava kvaliteta života što omogućava bržu i korisnu aktivnost u povratku obitelji i zajednici.
UZPIRO-CRO PULAEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
"PODRŠKA MENI I OBITELJI"
Projektom se namjerava pomoći korisnicima i njihovim obiteljima u zbližavanju, povratu međusobne komunikacije i povjerenja, suživota. Njihova distanciranost, najčešće zbog nesnalaženja u vrlo teškim situacijama u kojima su se našli i jedni i drugi ne može se riješiti bez organizirane stručne intervencije. Vidljiva je želja i volja i jednih i drugih da žele prihvatiti pomoć pa će udruga to i obaviti u interesu njih i zajednice. Pomoć pri stvaranju radnih navika u radionicama, obrtničkim radovima, na nasadima lavande, maslina i voćki uz prisustvo i pomoć mentora i članova obitelji, doprinijeti će zbližavanju i lakšem zapošljavanju. Unaprijediti će se zdravstveno stanje i olakšati položaj njih i obitelji. To je put kojim se obitelj spaja i vraća u zdravije odnose koji su kod mnogih postojali dok se nije upetljala droga, kriminal, prostitucija, alkohol i drugi teški poroci. Radom i djelovanjem projektnim aktivnostima sa tim često marginaliziranim skupinama građana, liječenim ovisnicima o drogama gdje god su završili tretmane liječenja, namjerava se pružiti šansu, podršku i pomoć za unapređenje kvalitete života uz okupljanje članova njihovih obitelji kako bi i oni prihvatili činjenicu da mogu pružiti pomoć i podršku sebi i njima- članovima svoje obitelji koji se nalaze na prekretnici prozitivne promjene načina razmišljanja i života uz podršku i uključivanje u udrugu..
UZPIRO-CRO PULAEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
"REP" - resocijalizacija, edukacija, prekvalifikacija faza II
Projektom Rep faza II doprinijeti će se resocijalizaciji i socijalnom uključivanju ovisnika o drogama u život u zajednici, a nakon završenog liječenja u zdravstvenoj ustanovi, odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici te izvršavanja kazne. Kroz pružanje prekvalifikacije, doškolovanje, edukacije i podizanje kompetencija - znanja i vještina, poboljšati će se njihova zapošljivost, pozicija na tržištu rada te će se motivacijom i informiranjem spriječiti relaps.
Udruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2016
"UČIMO I RADIMO = ŽIVIMO ZDRAVO - ŽIVIMO BOLJE"
Projektom se prihvaćaju novi korisnici, upućuju u djelatnost udruge i njihova prava i obveze te zajedno odabiru aktivnosti u koje će se korisnici uključiti. Odabiru se svi izvoditelji projekta, voditelji, mentori, stručni suradnici. Predstavljanje projektnih zadataka i njihovih zadaća u njemu. Voditeljica projekta osigurava sve potrebne preduvjete za izvođenje i praćenje projekta. Tijekom provedbe projekta potrebno je surađivati sa svim korisnicima kako bi se na vrijeme uočile potrebe za izmjenom.
UZPIRO-CRO PULAEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
"VRAĆAM SE OBITELJI"
Zapošljavanje liječenih ovisnika o drogi posredstvom HZZ iz Pule, iz sredstava za poticanje zapošljavanja teško zapošljivih skupina u koje spadaju korisnici Udruge. To je jedna od mogućnosti stavranja stvarno ostvarivih uvjeta za povrat liječenog ovisnika u obitelj koja ga je odbacila.
UZPIRO-CRO PULAEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
"ŽELIM RADITI"
Projektom ''Želim raditi'' nastoji se osposobiti ovisnike o drogi, alkoholu i kocki za zapošljavanje i samozapošljavanje radi ostvarivanja mogućnosti punopravnog participiranja na tržištu rada putem prekvalificiranja, doškolovanja, edukacija i savjetovanja vezanih za ostvarivanje prava za zapošljavanje putem poticajnih mjera HZZa. Nizom predloženih mjera u suradnji s javnim sektorom, lokalnom zajednicom, poduzetnicima i javnosti prezentirati nacionalni program za zapošljavanje ovisnika i uključiti ih u aktivno traženje posla i zapošljavanje.
Moji dani Evaluacija procesa i učinkaKrapinsko-zagorska2016
EDBS - edukacijom do boljeg sutra
Pomoć zatvorenicima u vidu edukacije, pružanje podrške u vidu postpenalnih pravnih savjeta i autogenog treninga, pružanje razvoja i učenja životnih vještina te time pomoć u integraciji u zajednicu.
Udruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaSisačko-moslavačka Varaždinska Grad Zagreb2015
EDBS - edukacijom do boljeg sutra
Pomoć zatvorenicima u vidu edukacije, pružanje podrške u vidu postpenalnih pravnih savjeta i autogenog treninga, pružanje razvoja i učenja životnih vještina te time pomoć u integraciji u zajednicu.
Udruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaSisačko-moslavačka Varaždinska Grad Zagreb2016
Edukacija za osnaživanje samozapošljavanja liječenih ovisnika i ovisnika o medicinskom tretmanu
Ovim projektom se teži iskorjenjivanju predrasuda o bivšim ovisnicima i uspostaviti bolju komunikaciju i interakciju ovisnika i poslodavca, potaknuti radne navike kod bivših ovisnika i želju za uključivanje u društveni život, povećati samopouzdanje kod bivših ovisnika, povećati razinu znanja ovisnika za lakše uključivanje u tržište rada. Učenje socijalnih vještina koje će im omogućiti adekvatnije suočavanje sa stresnim situacijama i ubrzati psihosocijalno sazrijevanje
ORR "Svi smo protiv"Evaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015
Exit- psihosocijalna podrška i prihvat liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici te poslije penalni prihvat s ciljem njihove društvene reintegracije
Projekt „Exit“ je sveobuhvatan projekt resocijalizacije čije se aktivnosti provode među ranjivim i marginaliziranim skupinama društva, a to su ovisnici, zatvorenici, osobe u poslije penalnom periodu i osobe koje trajno apstiniraju nakon završenih tretmana rehabilitacije te članovi njihovih obitelji (djeca, roditelji, skrbnici, udomitelji i sl.).
Udruga InstitutEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
Grupe podrške roditelja Zajednice Cenacolo
Grupe podrške roditelja Zajednice Cenacolo Zaklade Cenacolo je upravo promicanje zdravog stila života za razvoj aktivnosti na području suzbijanja uporabe sredstva ovisnosti. Svrha Zaklade Cenacolo je prikupljanje sredstava i potpora projektima koji podrazumijevaju savjetodavnu, moralnu i drugu vrstu pomoći obiteljima i mladima koji imaju problem ovisnosti te pomoć ustanovama i terapijskim udrugama koje prihvaćaju osobe s problemima ovisnosti.
Zaklada CenacoloEvaluacija učinkaGrad Zagreb2015
IMAM STAV - stručna predavanja s područja prevencije i promicanja zdravlja
Radno-terapijski sastanci za korisnike Terapijske zajednice
Udruga PET PLUSEvaluacija učinkaZagrebačka2015
ISKORAK
Projekt odgovara na potrebe resocijalizacije liječenih ovisnika u smislu osposobljavanja za otvoreno tržište rada, informiranjem, osnaživanjem, psihosocijalnom podrškom, edukacijom i uključivanjem u radne procese u cilju socijalne reintegracije ovisnika.
ANST 1700Evaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska2016
KLOPP- klub liječenih ovisnika PET PLUS
Osnivanje Kluba liječenih ovisnika sa svrhom individualnog i grupnog savjetovanja ovisnika i obitelji, edukacije, osnivanja call centra u svrhu rehabilitacije ovisnika u terapijskim zajednicama.
Udruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2015
KLOPP- klub liječenih ovisnika PET PLUS
Osnivanje Kluba liječenih ovisnika sa svrhom individualnog i grupnog savjetovanja ovisnika i obitelji, edukacije, osnivanja call centra u svrhu rehabilitacije ovisnika u terapijskim zajednicama.
Udruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2016
Kontakt - Centar za osnaživanje mladih iz alternativne skrbi
Kontakt teži unaprijediti resocijalizaciju korisnika odgojnih zavoda, u suradnji s relevantnim dionicima (OCD-i, donositelji odluka, poslodavci, lokalna zajednica) u svrhu njihove kvalitetnije integracije i prevencije recidivizma, a prema individualiziranom programu. Udruga Igra još od 2006. godine surađuje s Odgojnim zavodom Turopolje kroz aktivnosti osnaživanja odgajanika koji su smješteni u Odgojnom zavodu. Oba su partnera prepoznala važnost suradnje i uključivanja odgajanika u psiho-soci-pedagoške aktivnosti, kao i informativno-edukativne aktivnosti koje stručni djelatnici udruge Igra provode kroz program Kontakt, namijenjen upravo osnaživanju mladih iz svih oblika alternativne skrbi.
Udruga Igra Evaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2016
Lijecenje, rehabilitacija i resocijalizacija lijecenih
Lijecenje, rehabilitacija i resocijalizacija lijecenih alkoholicara i clanova njihovih obitelji
Klub liječenih alkoholičara PulaEvaluacija procesa i učinkaIstarska2015
Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji
Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholicara i članova njihovih obitelji
Klub liječenih alkoholičara PulaEvaluacija procesa i učinkaIstarska2016
Mostovi u bolji život
Projektom se provodi resocijalizacija bivših ovisnika koji su završili rehabilitacijski program u trajanju od 2 i više, prvenstveno se bazira na usvajanju radne discipline, navika i poznavanje radnog procesa te se doprinosi povećanju zapošljivosti bivših ovisnika osobito putem razvijanja socijalne mreže, koja se stvara sa svim dionicima na tržištu rada u cilju razvijanja socijalnog poduzetništva.
Udruga za sprečavanje, informiranje, djelovanje i resocijalizaciju ovisnika - S.I.D.R.O.Evaluacija procesa i učinkaZadarska Zagrebačka Grad Zagreb2015
Mostovi u bolji život
Projektom se provodi resocijalizacija bivših ovisnika koji su završili rehabilitacijski program u trajanju od 2 i više, prvenstveno se bazira na usvajanju radne discipline, navika i poznavanje radnog procesa te se doprinosi povećanju zapošljivosti bivših ovisnika osobito putem razvijanja socijalne mreže, koja se stvara sa svim dionicima na tržištu rada u cilju razvijanja socijalnog poduzetništva.
UDRUGA SVETI LOVRO-ZAJEDNICA CENACOLOEvaluacija procesa i učinkaZadarska Zagrebačka Grad Zagreb2015
Mostovi u bolji život
Projektom se provodi resocijalizacija bivših ovisnika koji su završili rehabilitacijski program u trajanju od 2 i više, prvenstveno se bazira na usvajanju radne discipline, navika i poznavanje radnog procesa te se doprinosi povećanju zapošljivosti bivših ovisnika osobito putem razvijanja socijalne mreže, koja se stvara sa svim dionicima na tržištu rada u cilju razvijanja socijalnog poduzetništva.
UDRUGA SVETI LOVRO-ZAJEDNICA CENACOLOEvaluacija procesa i učinkaVaraždinska Zadarska Zagrebačka Grad Zagreb2016
Mostovi u bolji život
Projektom se provodi resocijalizacija bivših ovisnika koji su završili rehabilitacijski program u trajanju od 2 i više, prvenstveno se bazira na usvajanju radne discipline, navika i poznavanje radnog procesa te se doprinosi povećanju zapošljivosti bivših ovisnika osobito putem razvijanja socijalne mreže, koja se stvara sa svim dionicima na tržištu rada u cilju razvijanja socijalnog poduzetništva.
Udruga za sprečavanje, informiranje, djelovanje i resocijalizaciju ovisnika - S.I.D.R.O.Evaluacija procesa i učinkaVaraždinska Zadarska Zagrebačka Grad Zagreb2016
Mreža za nove mogućnosti
Promjenom načina na koji korisnik razmišlja dolazi do promjene ponašanja. Time djelujemo na unaprjeđenje kvalitete tretmana, uspostavu trajne apstinencije i promjenu životnog stila. Mi smo tu „unutra“ i čekamo ih „vani“.
Udruga ''Stijena''Sisačko-moslavačka Varaždinska Grad Zagreb2015
Mreža za nove mogućnosti
Projekt obuhvaća korisnike s problemom ovisnosti unutar bolničkog i zatvorskog sustava, kao i povratnike s nekog od oblika rehabilitacije (prvenstveno terapijske zajednice) ili s odsluženja zatvorske kazne. Odvija se unutar sustava (motivacijske grupe, informiranje, individualno savjetovanje), kao i kroz aktivnosti udruga partnera van sustava (grupe podrške, individualna savjetovanja, pomoć u ostvarivanju prava na zaposlenje i obrazovanje, osmišljavanje slobodnog vremena, rad s obiteljima).
Udruga ''Stijena''Sisačko-moslavačka Varaždinska Grad Zagreb2016
Ne-zatvor-ena priča
Projekt je pokrenut s ciljem jačanja socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina i bolje koordinacije potpore tim skupinama, s osobitim naglaskom na bivše zatvorenike i njihovo zdravo socijalno uključivanje.
Udruga ''Stijena''Sisačko-moslavačka Varaždinska Grad Zagreb2015
Ne-zatvor-ena priča
Projekt je pokrenut s ciljem jačanja socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina i bolje koordinacije potpore tim skupinama, s osobitim naglaskom na bivše zatvorenike i njihovo zdravo socijalno uključivanje.
Udruga ''Stijena''Sisačko-moslavačka Varaždinska Grad Zagreb2016
NOVI LEVEL
Opći cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju rehabilitacije i resocijalizacije zatvorenika ovisnika, na području Splitsko dalmatinske i Šibensko kninske županije, u suradnji s ključnim dionicima u zajednici i u skladu sa strateškim dokumentima i provedbenim planovima. Specifični ciljevi projekta su: - Informirani i motivirani zatvorenici ovisnici za aktivno uključivanje u Projekt resocijalizacije Vlade RH - Osnaženi osobni kapaciteti zatvorenika ovisnika za održanje apstinencije i uključivanje u zajednicu - Osnažena mreža ključnih suradnika u provedbi resocijalizacije ovisnika te razvijeni novi oblici komunikacije s potencijalnim poslodavcima
Liga za prevenciju ovisnostiEvaluacija procesaSplitsko-dalmatinska Šibensko-kninska2016
Novi početak
Cilj projekta je osiguranje kvalitetnije psihosocijalne rehabilitacije ovisnika o psihoaktivnim sredstvima u terapijskim centrima i posttretmana, te uključivanje svih aktera važnih za kvalitetniji i sveobuhvatniji tretman i postretman ovisnika u svrhu njihove uspiješnije reintegracije u društvo.
Humanitarna organizacija Zajednica SusretEvaluacija procesaBrodsko-posavska Splitsko-dalmatinska Grad Zagreb2015
Novi početak
Cilj projekta je osiguranje kvalitetnije psihosocijalne rehabilitacije ovisnika o psihoaktivnim sredstvima u terapijskim centrima i posttretmana, te uključivanje svih aktera važnih za kvalitetniji i sveobuhvatniji tretman i postretman ovisnika u svrhu njihove uspiješnije reintegracije u društvo.
Humanitarna organizacija Zajednica SusretEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska Osječko-baranjska Splitsko-dalmatinska Zagrebačka Grad Zagreb2016
PEZ - pomozi, educiraj, zaposli
Pomoć bivšim ovisnicima u vidu edukacije, prekvalifikacije, doškolovanja i pronalasku zaposlenja te pružanje pravnih savjeta vezanih za isto.
Udruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2015
PEZ - pomozi, educiraj, zaposli
Pomoć bivšim ovisnicima u vidu edukacije, prekvalifikacije, doškolovanja i pronalasku zaposlenja te pružanje pravnih savjeta vezanih za isto.
Udruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2016
Podrška i potpora nakon izlaska iz terapijske zajednice
Resocijalizacija ovisnika koji se nalaze u posljednjoj fazi terapeutskog programa u terapijskoj zajednici Mondo Nuovo ili su završili terapeutski program ili ukoliko nisu završili terapeutski program ostvaruju apstinenciju.
Comunita Mondo NuovoEvaluacija procesaDubrovačko-neretvanska Istarska Primorsko-goranska Splitsko-dalmatinska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb2015
Podrška i potpora nakon izlaska iz terapijske zajednice
Resocijalizacija ovisnika koji se nalaze u posljednjoj fazi terapeutskog programa u terapijskoj zajednici Mondo Nuovo ili su završili terapeutski program ili ukoliko nisu završili terapeutski program ostvaruju apstinenciju.
Comunita Mondo NuovoPrimorsko-goranska Zadarska Zagrebačka Šibensko-kninska Grad Zagreb2016
Premosnica
Projekt „Premosnica“ je skup aktivnosti koji potiču korisnike na uspostavu trajne apstinencije, intervencije s ciljem socijalnog uključivanja. Započinje provedbom kada ovisnik započinje sa nekim oblikom tretmana (hospitalizacija, zatvori, terapijske zajednice).
Udruga InstitutEvaluacija procesaIstarska Šibensko-kninska2016
Program rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika i bivših osuđenika ovisnika
Terrin pristup tretmanu ovisnosti inspiriran je vizijom Društva bez stigme, a njeni programi uzimaju u obzir potrebe uvjetovane problemima korisnika, zahtjevima tržišta i aktualnom ekonomsko političkom situacijom. Tijekom godina razvili smo niz projekata koji prate korisnika od faze aktivne ovisnosti preko mjera smanjenja štete, pružanja kontinuirane psihosocijalne podrške u fazi apstinencije, priprema i motiviranja za nastavak liječenja u terapijskim zajednicama i u postupku rehabilitacije i resocijalizacije po povratku s liječenja ili iz zatvora. Ovakvi modeli nazivaju se Recovery (Oporavak) i odnose se na skup mjera koje vode ovisnika na putu oporavka u svim fazama ovisnosti, a osim samog korisnika uključuje i sve faktore iz okoline koji mogu imati utjecaj na oporavak (obitelj, posao, stanovanje, školovanje, sudstvo, zatvorski sustav, mreža prijatelja, javne politike i javno mnijenje). Aktivnosti i mjere ovog modela prate ovisnika od prvog kontakta u zamjeni igala do uključivanja u liječenje pa resocijalizaciju, međusobno su komplementarne i isprepletene. Ovaj program resocijalizacije namijenjen je korisnicima droga, ovisnicima i povratnicima iz terapijskih zajednica i drugih oblika tretmana nakon kojeg uspijevaju održati apstinenciju, ovisnicima koji su uspostavili apstinenciju u zatvoru, osobama koje nastoje uspostaviti istu korištenjem supstitucije. Program im pruža potrebnu podršku u postizanju zadovoljavajućeg stupnja kvalitete života kao preduvjeta za održavanje apstinencije. Usmjeren je na korisnika, njegove specifične potrebe i egzistencijalni totalitet. Cilj programa je spriječiti marginalizaciju i osigurati uvjete za uspješnu socijalizaciju i rehabilitaciju liječenih ovisnika i bivših ovisnika zatvorenika povećanjem socijalne uključenosti, povećanjem perioda apstinencije od kriminalnih i ovisničkih ponašanja, poticanjem apstinenata na društveno koristan rad te zagovaranjem i javnim djelovanjem. U provođenju sudjeluje stručni tim Udruge (liječnik psihoterapeut, psiholozi, psihijatar) koji se bavi dijagnostikom, trijažom i terapeutskim tretmanom, djelatnici i volonteri koji sudjeluju u motivacijskim aktivnostima i rehabilitacijskim intervencijama na socijalnom planu, te stručni timovi partnerskih i suradničkih institucija.
Udruga TerraEvaluacija procesa i učinkaPrimorsko-goranska2016
Program resocijalizacije osoba ovisnih o psihoaktivnim supstancama
Projekt cilja široj i boljoj iskorištenosti mjera poticajnog zapošljavanja u radnoj integraciji ovisnika kroz razradu postupnog povećanja radnih zahtjeva i odgovornosti od volontiranja, preko poticajnog zapošljavanja do zapošljavanja na otvorenom tržištu rada.
Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" RijekaEvaluacija procesaPrimorsko-goranska2015
Program resocijalizacije osoba ovisnih o psihoaktivnim supstancama
Projekt cilja široj i boljoj iskorištenosti mjera poticajnog zapošljavanja u radnoj integraciji ovisnika kroz razradu postupnog povećanja radnih zahtjeva i odgovornosti od volontiranja, preko poticajnog zapošljavanja do zapošljavanja na otvorenom tržištu rada.
Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" RijekaEvaluacija procesa i učinkaPrimorsko-goranska2016
Put u zdrav život!
Osnaživanje liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici radi lakše prilagodbe u društvu, pomoć pri školovanju i doškolovanju, odnosno sveobuhvatnija resocijalizacija.
Udruga apstinenata za pomoc pri resocijalizaciji PoratEvaluacija procesa i učinkaZadarska2016
REPRO PP - rehabilitacijski program PET PLUS
Unaprjeđenje kvalitete tretmana ovisnosti u Terapijskoj zajednici kroz razne aktivnosti
Udruga PET PLUSEvaluacija procesa i učinkaIstarska Zagrebačka Grad Zagreb2016
RESOCIJALIZACIJA BIVŠIH OVISNIKA U PROCESU REHABILITACIJE OSOBA S INVALIDITETOM, POMOĆU TERAPIJE JAHANJEM
Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete resocijalizacijskog procesa bivših ovisnika o psihoaktivnim tvarima kroz osnaživanje njihovih psihosocijalnih, životnih i profesionalnih vještina. To uključuje aktivnosti provođenja radno-okupacijske terapije bivših ovisnika; aktivnosti izgradnje pozitivne slike o sebi i samopoštovanja; profesionalno usmjeravanje i savjetovanje; pomoć u usvajanju akademskih vještina; individualiziranu podršku za traženje zaposlenja i školu upravljanja stresom; aktivnosti izgrađivanja kvalitetnih obrazaca provođenja slobodnog vremena kroz prirodnu integraciju (uključivanje bivših ovisnika u sudjelovanje pripreme i izvedbu kreativnih radionica za djecu i mlade osobe s invaliditetom; dane obiteljskog druženja; posjete kulturnim ustanovama) i senzibilizaciju šire društvene zajednice (organiziranje izložbe „Povedi me“; Dan otvorenih vrata udruge; Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti putem aktivnosti „Konjem protiv horsa i promila“). Naša osnovna aktivnost – terapija jahanjem,u kojoj bivši ovisnici (droga, kocka, alkohol) sudjeluju kao „pomagači“, predstavlja dio njihovog resocijalizacijskog procesa dok za naše neizravne korisnike (djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom), predstavlja dio rehabilitacijskog procesa. Terapija jahanjem se odvija vikendima, osim mjeseca kolovoza (godišnji odmor), dok se ostale aktivnosti odvijaju na mjesečnoj razini. Korisnici: bivši ovisnici o psihoaktivnim tvarima te osobe s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju (neizravni korisnici). Neizravne korisnike čine i osobe na radu za opće dobro.
Udruga "Jedni za druge"Evaluacija procesa i učinkaGrad Zagreb2015