Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 150
NazivNaziv institucijeŽupanijaGodina izvješćaIspis
< 1 2 3 4 >
Županijsko izvješće Brodsko-posavska županija,Povjerenstvo za suzbijanje ovisnostiBrodsko-posavska županija2015
Županijsko izvješće Županija splitsko-dalmatinskaSplitsko-dalmatinska županija2015
Županijsko izvješće Međimurska županijaMeđimurska županija2015
Županijsko izvješće Primorsko-goranska županijaPrimorsko-goranska županija2015
Županijsko izvješće Primorsko-goranska županijaPrimorsko-goranska županija2016
Županijsko izvješće Županija Sisačko moslavačkaSisačko-moslavačka županija2015
Županijsko izvješće Županija Sisačko moslavačkaSisačko-moslavačka županija2014
Županijsko izvješće Zadarska županija Zadarska županija2015
Županijsko izvješće Zadarska županija Zadarska županija2017
Županijsko izvješće Bjelovarsko-bilogorska županijaBjelovarsko-bilogorska županija2015
Županijsko izvješće Zadarska županija Zadarska županija2016
Županijsko izvješće Koprivničko-križevačka županijaKoprivničko-križevačka županija2016
Županijsko izvješće Virovitičko-podravska županijaVirovitičko-podravska županija2016
Županijsko izvješće Varaždinska županija, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrbVaraždinska županija2016
Županijsko izvješće OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAGrad Zagreb2016
Županijsko izvješće OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆAGrad Zagreb2016
Županijsko izvješće Šibensko-kninska županijaŠibensko-kninska županija2016
Županijsko izvješće Ured za suzbijanje zlouporabe drogaGrad Zagreb2016
Županijsko izvješće Ličko-senjska županijaLičko-senjska županija2016
Županijsko izvješće Grad Zagreb, Gradski ured za zdravtsvoGrad Zagreb2016
Županijsko izvješće POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJAPožeško-slavonska županija2016
Županijsko izvješće Krapinsko-zagorska županijaKrapinsko-zagorska županija2016
Županijsko izvješće Međimurska županijaMeđimurska županija2016
Županijsko izvješće Vukovarsko-srijemska županijaVukovarsko-srijemska županija2016
Županijsko izvješće Županija splitsko-dalmatinskaSplitsko-dalmatinska županija2016
Županijsko izvješće Brodsko-posavska županija,Povjerenstvo za suzbijanje ovisnostiBrodsko-posavska županija2016
Županijsko izvješće Dubrovačko-neretvanska županijaDubrovačko-neretvanska županija2016
Županijsko izvješće Zagrebačka županijaZagrebačka županija2016
Županijsko izvješće Županija Sisačko moslavačkaSisačko-moslavačka županija2016
Županijsko izvješće Karlovačka županijaKarlovačka županija2017
Županijsko izvješće Županija Splitsko-dalmatinskaSplitsko-dalmatinska županija2017
Županijsko izvješće Koprivničko-križevačka županijaKoprivničko-križevačka županija2017
Županijsko izvješće Varaždinska županija, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrbVaraždinska županija2017
Županijsko izvješće Brodsko-posavska županija,Povjerenstvo za suzbijanje ovisnostiBrodsko-posavska županija2017
Županijsko izvješće Zadarska županija Zadarska županija2018
Županijsko izvješće Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrbIstarska županija2009
Županijsko izvješće Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrbIstarska županija2010
Županijsko izvješće Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrbIstarska županija2011
Županijsko izvješće Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrbIstarska županija2015
Županijsko izvješće Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrbIstarska županija2017