Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 90
NazivNaziv institucijeŽupanijaGodina provedbeIspis
1 2 3 >
Rizična pnašanja djece i mladih Bjelovarsko-bilogorske županije Odjel za zaštitu mentlanog zdravlja i prevenciju bolesti BJelovarsko-bilogorske županije Bjelovarsko-bilogorska županija2013
Rizična ponašanja djece i mladih Bjelovarsko-bilogorske županije Komercijalna i trgovačka škola BjelovarBjelovarsko-bilogorska županija2013
Mladi i alkohol OŠ IvanskaBjelovarsko-bilogorska županija2013
Mladi i alkohol OŠ IvanskaBjelovarsko-bilogorska županija2013
Anketa o provođenju slobodnog vremena učenika OŠ u ĐulovcuBjelovarsko-bilogorska županija2013
Anketa o ovisnostima Ekonomsko - birotehnička škola Slavonski BrodBrodsko-posavska županija2012
Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti OŠ "Blaž Tadijanović"Brodsko-posavska županija2012
Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti OŠ "Blaž Tadijanović"Brodsko-posavska županija2012
Rizična ponašanja za stvaranje ovisnosti Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Slavonski Brod Brodsko-posavska županija2012
Djeca i problemi ovisnosti Osnovna škola Ljudevit Gaj Lužani Brodsko-posavska županija2012
Anketa o ovisnicima Ekonomsko-birotehnička škola Salvonski Brod Brodsko-posavska županija2012
Navike i obilježja kockanja adolescenata u urbanim sredinama RH Tehnička škola Slavonski Brod Brodsko-posavska županija2012
Anonimno anketiranje učenika 2. razreda Srednja medicinska škola Brodsko-posavska županija2012
Rizična ponašanja za pojavu ovisnosti OŠ "Blaž Tadijanović"Brodsko-posavska županija2013
STUDENI 2013. OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija2013
DJECA I ELEKTRONIČKI KOMUNIKACIJSKI MEDIJI- IZAZOVI I RIZICI OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija0
SLOBODNO VRIJEME! ŠTO S NJIM? OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija2013
Sredstva ovisnosti u životu učenika OŠ "Blaž Tadijanović"Brodsko-posavska županija2014
Anketa o pušenju cigareta i konzumiranju alkohola Ekonomsko - birotehnička škola Slavonski BrodBrodsko-posavska županija2016
Mišljenja i stavovi učenika VII. razreda 2017.-18. o problemima ovisnosti OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija0
ZNANJEM PROTIV OVISNOSTI OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija0
Emocionalna temperatura učenika u vrijeme korona krize Gimnazija "Matija Mesić"Brodsko-posavska županija2020
UTJECAJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MEDIJA NA RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGNCIJE ADOLESCENATA OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija2020
SAMOPOŠTOVANJE I(LI) SAMOPOUZDANJE OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija2020
BOLJE SPRIJEČITI NEGO LIJEČITI OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija2020
Ovisnost o alkoholu Ekonomsko - birotehnička škola Slavonski BrodBrodsko-posavska županija2020
"Bolje spriječiti nego liječiti" OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija2021
"Bolje spriječiti, nego liječiti!" OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija2021
Učenje; navike, organizacija i stavovi OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija2021
UTJECAJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MEDIJA NA RAZVOJ EMOCIONALNE INTELIGENCIJE ADOLESCENATA OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija2022
BOLJE SPRIJEČITI NEGO LIJEČITI OŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska županija2022
Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske Ured za suzbijanje zlouporabe drogaGrad Zagreb2011
Istraživanja uporabe droga u općoj populaciji Ured za suzbijanje zlouporabe drogaGrad Zagreb2011
(nema naziva) Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike HrvatskeGrad Zagreb0
(nema naziva) Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike HrvatskeGrad Zagreb0
(nema naziva) OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA KUŠLANAGrad Zagreb2016
(nema naziva) 12.gimnazijaGrad Zagreb0
(nema naziva) OŠ Gustava KrklecaGrad Zagreb0
Urinarni biomarkeri ilegalnih droga u otpadnoj vodi grada Zagreba –sudjelovanje u međunarodnoj studiji mreže istraživačkih laboratorija SCORE 2019. godine Gradski ured za zdravstvoGrad Zagreb2019
Nacionalno praćenje učinaka pandemije bolesti COVID-19 na sustav odgoja i obrazovanja u RH Elektrotehnička škola ZagrebGrad Zagreb2021