Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 92
NazivNaziv institucijeŽupanijaGodina izvješćaIspis
< 1 2 3 >
Provedba Projekta resocijalizacije Ured za suzbijanje zlouporabe drogaGrad Zagreb2019
Provedba Projekta resocijalizacije Humanitarna organizacija Zajednica SusretGrad Zagreb2019
Provedba Projekta resocijalizacije Humanitarna organizacija Zajednica SusretGrad Zagreb2020
Provedba Projekta resocijalizacije Udruga za kreativni socijalni radGrad Zagreb2020
Provedba Projekta resocijalizacije Udruga za kreativni socijalni radGrad Zagreb2021
Provedba Projekta resocijalizacije Humanitarna organizacija Zajednica SusretGrad Zagreb2021
Provedba Projekta resocijalizacije Humanitarna organizacija Zajednica SusretGrad Zagreb2022
Provedba Projekta resocijalizacije Udruga za kreativni socijalni radGrad Zagreb2022
provedba Udruga InstitutIstarska županija2016
Provedba Projekta resocijalizacije UZPIRO-CRO PULAIstarska županija2018
Provedba Projekta resocijalizacije Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županijeIstarska županija2019
Provedba Projekta resocijalizacije Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županijeIstarska županija2020
Provedba Projekta resocijalizacije Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županijeIstarska županija2021
Provedba Projekta resocijalizacije Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županijeIstarska županija2022
Provedba Projekta resocijalizacije Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županijeKoprivničko-križevačka županija2018
Provedba Projekta resocijalizacije Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županijeKoprivničko-križevačka županija2019
provedba Zavod za javno zdravstvo osječko-baranjske županije; Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnostiOsječko-baranjska županija2016
provedba Zavod za javno zdravstvo osječko-baranjske županije; Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnostiOsječko-baranjska županija0
provedba Zavod za javno zdravstvo osječko-baranjske županije; Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnostiOsječko-baranjska županija0
Provedba Projekta resocijalizacije Udruga "Ne-ovisnost"Osječko-baranjska županija2018
provedba Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava HumanumPožeško-slavonska županija0
provedba Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava HumanumPožeško-slavonska županija0
provedba Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava HumanumPožeško-slavonska županija2017
provedba Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava HumanumPožeško-slavonska županija2017
Provedba Projekta resocijalizacije Zavod za Javno zdravstvo Požeško-slavonske županijePožeško-slavonska županija2018
Provedba Projekta resocijalizacije Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava HumanumPožeško-slavonska županija2018
Provedba Projekta resocijalizacije Zavod za Javno zdravstvo Požeško-slavonske županijePožeško-slavonska županija2019
provedba Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" RijekaPrimorsko-goranska županija2016
provedba Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽPrimorsko-goranska županija0
provedba Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" RijekaPrimorsko-goranska županija2017
provedba Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" RijekaPrimorsko-goranska županija2017
Provedba Projekta resocijalizacije Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županijePrimorsko-goranska županija2020
Provedba Projekta resocijalizacije Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija2020
Provedba Projekta resocijalizacije Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija2021
Provedba Projekta resocijalizacije Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županijeSisačko-moslavačka županija2022
Provedba Projekta resocijalizacije Liga za prevenciju ovisnostiSplitsko-dalmatinska županija2018
Provedba Projekta resocijalizacije Udruga Providnost - Iz tame u svjetlostSplitsko-dalmatinska županija2021
Provedba Projekta resocijalizacije Liga za prevenciju ovisnostiSplitsko-dalmatinska županija2021
Provedba Projekta resocijalizacije ZZJZŠibensko-kninska županija2021
Provedba Projekta resocijalizacije Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županijeVirovitičko-podravska županija2018