Nalazite se na javnom dijelu portala Službe za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 13
Naziv programaNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
Lutke na koncu
Projekt je usmjeren na prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti kroz pružanje pomoći i podrške ciljanoj skupini, pružanje pomoći u rješavanju specifičnih problema s kojima se suočava ova korisnička skupina, omogućavanje stjecanja znanja i vještina za svakodnevno društveno prihvatljivo funkcioniranje u zajednici uz konstruktivno provođenje slobodnog vremena te informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o problemima ovisnosti.
Humanitarna organizacija Zajednica Susret Nije provedenoZagrebačka2022
Lutke na koncu
Projekt je usmjeren na prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti kroz pružanje pomoći i podrške ciljanoj skupini, pružanje pomoći u rješavanju specifičnih problema s kojima se suočava ova korisnička skupina, omogućavanje stjecanja znanja i vještina za svakodnevno društveno prihvatljivo funkcioniranje u zajednici uz konstruktivno provođenje slobodnog vremena te informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o problemima ovisnosti.
Humanitarna organizacija Zajednica Susret Evaluacija procesa i učinkaZagrebačka Grad Zagreb2023
NOVI POČETAK
Program terapijske zajednice baziran je na psihosocijalnoj rehabilitaciji i reintegraciji ovisnika u normalan život, a osnovna orijentacija programa je čovjek u centru pozornosti sa svim svojim dimenzijama. Cilj zajednice je psihosocijalna rehabilitacija i reintegracija ovisnika u normalan život.
Moji dani Evaluacija procesa i učinkaKrapinsko-zagorska Varaždinska Zagrebačka Grad Zagreb2022
Psihosocijalni i farmakološki tretman ovisnika o PAT i drugim ovisnostima
- rana dijagnostika i liječenje ovisnika o PAT - rana dijagnostika i liječenje ovisnika o alkoholu - rana dijagnostika i liječenje ovisnika o kocki/klađenju - rana dijagnostika i upućivanje u tretman krvlju i spolno prenosivih bolesti
Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko - baranjske županije Evaluacija učinkaOsječko-baranjska2022
Svjetlost na kraju tunela
Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika o drogi, alkoholu i kocki koja se provodi u okviru terapijske zajednice. Korisnici su punoljetni muškarci ovisni o drogi, alkoholu i kocki. U sklopu programa provodi se psihoterapija (individualni i grupni rad sa korisnicima) i radna terapija. Program traje tri godine, a posljednjih šest mjeseci program provodi se postupna resocijalizacija korisnika. Tijekom tri godine programa provodi se individualni i grupni rad sa članovima obitelji korisnika.
Comunita Mondo Nuovo Evaluacija procesa i učinkaZadarska Šibensko-kninska Grad Zagreb2022
Svjetlost na kraju tunela
Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika o drogi, alkoholu i kocki koja se provodi u okviru terapijske zajednice. Korisnici su punoljetni muškarci ovisni o drogi, alkoholu i kocki. U sklopu programa provodi se psihoterapija (individualni i grupni rad sa korisnicima) i radna terapija. Program traje tri godine, a posljednjih šest mjeseci program provodi se postupna resocijalizacija korisnika. Tijekom tri godine programa provodi se individualni i grupni rad sa članovima obitelji korisnika.
Comunita Mondo Nuovo Evaluacija procesa i učinkaZadarska Šibensko-kninska Grad Zagreb2023
Škola života
Zajednica Cenacolo prihvaca i udomljava osobe u raznim problemima ovisnosti. Program traje tri godine pa nadalje. Zajednica pruža usluge smještaja, brigu o psihickom i fizickom zdravlja, radnu terapiju, grupnu terapiju, terapiju kroz kreativno stvaralaštvo.
UDRUGA SVETI LOVRO-ZAJEDNICA CENACOLO Evaluacija učinkaOsječko-baranjska Splitsko-dalmatinska Varaždinska Zadarska Zagrebačka Grad Zagreb2022
ŠKOLA ŽIVOTA
Zajednica Cenacolo prihvaca i udomljava osobe u raznim problemima ovisnosti. Program traje tri godine pa nadalje. Zajednica pruža usluge smještaja, brigu o psihickom i fizickom zdravlja, radnu terapiju, grupnu terapiju, terapiju kroz kreativno stvaralaštvo.
UDRUGA SVETI LOVRO-ZAJEDNICA CENACOLO Evaluacija učinkaOsječko-baranjska Splitsko-dalmatinska Varaždinska Zadarska Zagrebačka2023
Terapijska zajednica
Terapijska zajednica je oblik psihosocijalnog tretmana i pružanja pomoći ovisnicima o drogama i drugim opojnim sredstvima, alkoholu te kockanju/klađenju, tijekom određenog vremenskog perioda, unutar kojeg se koriste metode rada terapijske zajednice zasnovane na hijerarhiji, precizno strukturiranom programu s jasno definiranim principima povlastica i ograničenja, te promoviranju metode samopomoći odnosno aktivnog sudjelovanja korisnika u terapijskom programu.
Udruga "Ne-ovisnost" Evaluacija procesa i učinkaOsječko-baranjska2022
Terapijska zajednica PET PLUS
Program resocijalizacije je strukturiran i individualiziran na način da odgovori na potrebe svakog pojedinog korisnika. Program se odvija u više faza ovisno o tome u kojem stupnju ovisnosti ili apstinencije se korisnik prijavio u program.
Udruga PET PLUS Evaluacija procesa i učinkaZagrebačka2022
Terapijska zajednica PET PLUS
Program resocijalizacije je strukturiran i individualiziran na način da odgovori na potrebe svakog pojedinog korisnika. Program se odvija u više faza ovisno o tome u kojem stupnju ovisnosti ili apstinencije se korisnik prijavio u program.
Udruga PET PLUS Evaluacija procesa i učinkaZagrebačka2023
Terapijska zajednica RETO CENTAR
1.1. Terapijska zajednica I Etapa Prihvat-Detoksikacija - trajanje: 30-45 dana - metode: - motivacijski razgovori - individualni razgovori s mentorom rehabilitiranim ovisnikom educiranim za rad u terapijskoj zajednici koji je i sam imao iskustvo detoksikacije, na raspolaganju je korisniku od 0:00 do 24:00 - razgovor sa psihologom s kršćanskim pristupom po potrebi - razgovor sa psihijatrom po potrebi - terapijske šetnje - procjena psihosocijalnog funkcioniranja - prikupljanje podataka o povezanosti i prethodnim slučajevima vezanim za ovisnost te kompletnu kliničku povijest - u određenim slučajevima specifična farmakološka intervencija 1.2. Terapijska zajednica II Etapa Prilagodba i promjena navika - odvikavanje - trajanje: 6 mjeseci - metode: - analiza i upravljanje slučajem (case management) - psihoedukacija - individualni razgovori u svrhu praćenja i savjetovanja (psihijatar, psiholog, mentor prema potrebi) - tretmanske grupe prema individualnom planu - radnookupaciona terapija prema individualnom planu - socioterapija - rekreativna terapija - suradnja s kaznenim i pravosudnim ustanovama - suradnja sa socijalnim ustanovama - praćenje stanja pojedinca uz odgovarajuću farmakoterapiju 1.3. Terapijska zajednica III Etapa Psihosocijalni tretman - produžena rehabilitacija - trajanje: 6-12 mjeseci - metode: - grupe samopomoći - tematske i praktične radionice - kreativna terapija - analiza i upravljanje slučajem (case management) - motivacijski intervju - savjetovanja (individualno, obiteljsko) - obiteljska medijacija - psihoedukacija - mentorstvo - rad kao terapija i obrazovanje - socioterapija - terapijsko sviranje - rekreativne aktivnosti 1.4. Terapijska zajednica IV Etapa Resocijalizacija - trajanje: 6-12 mjeseci - metode: - grupe samopomoći i uzajamne pomoći - tematske i praktične radionice (Trening socijalnih i životnih vještina) - psihodramske iskustveno terapijske grupe - obiteljsko savjetovanje – pripremanje obitelji za otpust korisnika - mentorstvo - rekreativne aktivnosti - formalno i neformalno obrazovanje – mjere školovanja i prekvalifikacije - obrazovanje u Integrativnim radno nastavnim radionicama - profesionalna orijentacija i priprema za tržište rada - suradnja s resursima obrazovne i radne skrbi - razvoj neformalne socijalne mreže sa stabilnim osobama koje nisu imale iskustvo ovisnosti - specifični ciljevi: - jačanje osjećaja vlastite vrijednosti i vrijednosti življenja bez droge - vrednovanje i prakticiranje novousvojenih stavova i ponašanja - iznošenje planova za budućnost - povezivanje s obitelji i nerizičnim stabilnim osobama - razvijanje osjećaja individualne i grupne odgovornosti PREMA POSEBNIM UVJETIMA 5A. Posebno modificirana rehabilitacija za trudnice i majke s djecom Strateški cilj: Razvoj integrativnog modela skrbi koji je usmjeren i na majku i na dijete istovremeno, utječe na oba područja rizika 5A1. Posebne aktivnosti i postupci usmjereni na razvoj njegujućeg roditeljstva - trajanje: kontinuirano - metode: - individualni i grupni rad za njegovanje roditeljstva - psihoedukacija majke o razvoju djeteta i trening kognitivnih ponašanja u dijadi “majka-dijete” - radionice njegovanja roditeljskih vještina koje se temelje na privrženosti (relacijski model) - susreti i druženja s djecom koja ne žive s roditeljima i obnova obiteljskih odnosa 5A2. Posebne aktivnosti i postupci usmjereni na dijete - trajanje: kontinuirano - metode: - kontinuirano praćenje emocionalnog i socijalnog razvoja djece u suradnji sa školskim psihologom i odgajateljem u vrtiću koji djeca pohađaju - individualna pomoć sa školskom djecom u savladavanju nastavnog gradiva - praćenje uspješnosti adaptacijskog perioda djeteta - vođenje i priprema radionica za djecu (likovna, ples i pokret, glazbena, lego) - socijalizacijski kampovi, rad na jačanju grupne interakcije i međusobnih odnosa 5B. Posebno modificirana rehabilitacija poremećaja ovisnosti i pridruženog psihičkog poremećaja 5B1. Posebne aktivnosti prema individualnom planu na temelju timske obrade - trajanje: kontinuirano - metode: - psihijatrijski tretman, psihofarmakoterapija kao alat kreiranja puta ka promjeni utemeljen na korisnosti lijeka u odnosu na uključene rizike - socioterapija, prema posebnim uvjetima - radno-okupaciona terapija s modificiranim načinom izvedbe, kontinuiranim promatranjem, korisnik u vidnom polju odgovorne osobe
RETO CENTAR ZAGREB Evaluacija procesa i učinkaSplitsko-dalmatinska Grad Zagreb2023
VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI O DROGAMA I ALKOHOLU 2022.G
Pružanje stručne pomoći ovisnicima o drogama, eksperimentatorima i njihovim obiteljima kroz Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnosti o drogama grada Poreča i ovisnicima o alkoholu i njihovim obiteljima kroz Terapijsku zajednicu liječenih alkoholičara. Pružanje psihosocijalne podrške ovisnicima i njihovim obiteljima. Jačanje djece i mladih za zdrave životne izbore i zaštita rizičnih skupina mladih.
Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo Evaluacija procesa i učinkaIstarska2022